1. Název

Nemocnice Strakonice, a. s.

2. Důvod a způsob založení

Nemocnice Strakonice, a. s. je akciovou společností založenou Jihočeským krajem. Nemocnice Strakonice, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 29.9.2005 pod sp. zn. B 1465.

Sídlo: Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29

Statutární orgán: představenstvo

 

Způsob jednání: Společnost zastupují dva členové představenstva společně.

 

Předmětem činnosti (podnikání) je:

komplexní poskytování zdravotnických služeb

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

hostinská činnost

masérské, rekondiční a regenerační služby

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Silniční motorová doprava

nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

3. Organizační struktura

Základní schéma Nemocnice Strakonice, a.s. a seznam oddělení zde

4. Kontaktní spojení

Kontakt

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Nemocnice Strakonice, a. s.

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice, Česká republika

4.2. Adresa pro osobní návštěvu

Nemocnice Strakonice, a. s.

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice, Česká republika

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny sekretariátu ředitelství:

Po – Pá: 6.30 – 12.00, 12.30 – 15.00

 

Úřední hodiny podatelny:

Po – Pá: 7.30 – 13.00, 13.30 – 16.00

 

Návštěvní hodiny – Doporučené návštěvní hodiny jsou na většině oddělení 14,00 – 17,00, individuálně lze domluvit jiný termín.

4.4. Telefonní čísla

Podatelna: 383 314 161

Sekretariát ředitelství: 383 314 120

Ústředna: 383 314 111

4.5. Číslo faxu

383 314 122

4.6. Adresa internetové stránky

www.nemst.cz

4.7. Adresa e-podatelny

ID datové schránky: 86tfc8r

4.8. Další elektronické adresy

sekretariat @ nemst.cz

pochvaly, stížnosti: sekretariat @ nemst.cz

5. Bankovní spojení

ČSOB Strakonice

číslo účtu: 199127585 / 0300

IBAN CZ 55 0300 0000 0001 9912 7585

SWIFT CEKO CZ PP

6. IČ

260 95 181

7. DIČ

CZ 699 005 400

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Stanovy akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a. s. - zde

Zakladatelská listina Nemocnice Strakonice, a. s. - zde

Další dokumenty dostupné - zde

8.2. Rozpočet

Údaje o rozpočtu - zde

Obsah účetních výkazů - viz Výroční zprávy - zde

9. Žádosti o informace

Pravidla podání žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „InfZ“) – zde

10. Příjem žádostí a dalších podání

Stížnosti a pochvaly - zde

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky - zde

12. Formuláře

Zdravotnická dokumentace zde

13. Předpisy

13.1. Nejdůležitější používané předpisy

Nejvýznamnější předpisy upravující problematiku poskytování zdravotních služeb - zde

13.2. Vydané právní předpisy

Nemocnice Strakonice, a.s. nevydává žádné právní předpisy.

14. Úhrady za poskytování informací

14. 1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník

14.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace

Žádná usnesení nadřízeného orgánu o stížnosti žadatele proti výši úhrady nebo odměny požadovanými v souvislosti s poskytováním informací nebyla vydána (§16a odst. 7 inf.z.).

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zprávy zde

Poděkování od našich pacientů

Go to top