Přednáškové odpoledne dne 4.4.2023 v 17,00

Téma: Antisekreční léčba v gastroenterologii

Přednášející:

Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

 

Rytířský sál strakonického hradu.

Akreditováno ČLK.

S odvoláním na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020, kterým se: „S účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hodin zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření“ Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Spolek lékařů Strakonice ruší  přednášku dne 19. 3. 2020 na téma Alkohol: škodlivé užívání a závislost.

Přednáškové odpoledne dne 20.2.2020 v 17,00

Téma: Kožní změny při léčbě interních chorob

Přednášející: 

Prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika Fakultní nemocnice Plzeň

 

Rytířský sál strakonického hradu.

Akreditováno ČLK.

Přednáškové odpoledne dne 2.12.2019 v 17,00

Téma: Prezentace lékařů Nemocnice Strakonice, a.s.

Přednášející: 

Náhle vzniklá slepota - MUDr. Lukáš Kužel (Centrum péče o zrak)
Rychle progredující demence – méně častá příčina - MUDr. Lucie Školníková (Neurologické oddělení)
Neobvyklá komplikace objemné hiátové hernie - MUDr. Tomáš Herma (Chirurgické oddělení)
Když se daří, tak se daří - MUDr. Barbora Černá (Interní oddělení)

 

Rytířský sál strakonického hradu.

Akreditováno ČLK.

Přednáškové odpoledne dne 5.11.2019 v 17,00

Téma: Ischemická CMP z pohledu kardiologa

Přednášející: 

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

 

Rytířský sál strakonického hradu.

Akreditováno ČLK.

Přednáškové odpoledne dne 30.5.2019 v 17,00

Téma: Střevní mikrobiom

Přednášející: 

MUDr. Radkin Honzák, CSc., psychiatr, publicista a pedagog

 

Rytířský sál strakonického hradu.

Akreditováno ČLK.

Nemocnice Strakonice, a.s. si Vás dovoluje pozvat na XV. Prácheňský ošetřovatelský den.


Motto: „Život na hraně…“


konaný dne 23. května 2019 v Domě kultury ve Strakonicích pod záštitou Mgr. Ivany Stráské, hejtmanky Jihočeského kraje.

Přednáškové odpoledne dne 11.4.2019 v 17,00

Téma: Chirurgická léčba terminální fáze chronického srdečního selhání

Přednášející: 

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., Přednosta kardiocentra IKEM
MUDr. Lenka Hošková, IKEM Praha

 

Rytířský sál strakonického hradu.

Akreditováno ČLK.

Specializační odborná stáž pro klinické farmaceuty:

Klinická mikrobiologie - interpretace mikrobiolog. vyšetření, racionální antibiotická léčba, ATB politika

Termín 11. -12. 2.2019
Místo konání: Centrální laboratoře - Klinická mikrobiologie a ATB středisko, Nemocnice Strakonice, a.s.

Přednáškové odpoledne dne 7.2.2019 v 17,00

Téma: Moderní diagnostika a léčba idiopatických střevních zánětů

Přednášející: 

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., Přednosta kliniky a primář klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE

 

Rytířský sál strakonického hradu.

Akreditováno ČLK.

Přednáškové odpoledne dne 24.1.2019 v 17,00

Téma: Kazuistiky

Přednášející: 

MUDr. Martin Kuncl, Nemocnice Strakonice, a.s.

MUDr. Josef Hajzler, Nemocnice Strakonice, a.s.

MUDr. Jaroslav Švára, ZZS Jihočeského kraje

MUDr. Lucie Pelíšková, Nemocnice Strakonice, a.s.

Rytířský sál strakonického hradu.

Akreditováno ČLK.

Poděkování od našich pacientů

Go to top