Vítejte v Nemocnici Strakonice, a.s.

Historie strakonické nemocnice se píše již od roku 1892. V současné době je u nás ročně hospitalizováno cca 14 500 pacientů a provedeno 140 000 ambulantních ošetření. 

Nemocnice je založena Jihočeským krajem, disponuje osmi lůžkovými odděleními s 306 lůžky pro akutní a následnou péči a rozsáhlým spektrem odborné ambulantní péče. Přirozenou spádovou oblastí jsou oblasti Strakonicka, Klatovska, Prachaticka a Písecka. 

Všechny osoby nacházející se ve vnitřních prostorách zdravotnického zařízení jsou povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, s výjimkou případů, které stanoví ošetřující lékař (např. pokud je to potřebné pro poskytování zdravotních služeb).

 

Nařízení vlády o omezení návštěv v nemocnicích

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. zakazuje
1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
- přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2,
- návštěv nezletilých pacientů,
- návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
- návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,


2. u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
- bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
- třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
- třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

U ambulantních i hospitalizovaných pacientů stratifikována míra rizika onemocnění koronavirem, v některých případech je i u asymptomatických pacientů, kteří však mají klinicky závažné rizikové faktory, prováděn PCR test na koronavirus.

Vždy upozorněte zdravotnický personál bezprostředně po příchodu na příslušné zdravotnické pracoviště, pokud splňujete některé z následujících kritérií:

1) Máte nebo jste v posledním týdnu měl/-a některý z těchto příznaků:
- zvýšenou teplotu nad 37 C,
- bolesti v krku,
- kašel,
- nevolnost, průjem, 
- dušnost, 
- ztráta čichu a/nebo chuti,
- bolest břicha.

2) Byl jste v posledních 14 dnech v kontaktu s osobou, o které víte, že má prokázanou infekci koronavirem, nebo je v nařízené karanténě.

Na tomto telefonním čísle získáte základní informace o provádění odběrů v nemocnici. Kontakt neslouží ke sdělování výsledků!

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM - VSTUP PRO LÉKAŘE K OBJEDNÁNÍ PACIENTA K PCR VYŠETŘENÍ COVID-19

Pacienti se sami neobjednávají, objednává je indikující lékař! Tento objednávkový systém neslouží pro samoplátce (viz níže).

PŘÍSTUP DO SYSTÉMU: O přístupová do objednávkového systému mohou lékaři zažádat na pelisek @ nemst.cz

Vyšetření je provedeno pacientům, kterým jej doporučí lékař nebo krajská hygienická stanice.

1) Objednávání pacientů přes webový portál: Prosím požádejte svého lékaře, aby Vás objednal přesně na čas. Pacient tak získá přesný termín, nečeká ve frontě, má jistotu, že se na něj dostane. Neobjednaným pacientům nemůžeme garantovat, že budou vyšetření!
2) Pro účely vyšetření je potřeba mít současně vystavenu žádanku. Žádanky zasílají lékaři či Krajská hygienická stanice elektronicky prostřednictvím do systému ÚZIS. Pozor - žádanka není totéž co objednávka, viz bod (1).
3) Pacienti budou vyrozuměni automaticky rozesílanou sms zprávou, neodpovídejte na ni. Časový horizont výsledku může být dle kapacity laboratoře i cca 48 hodin, většinou však mnohem méně. Pokud sms neobdržíte, může to být i chybou v telefonním čísle či jinou technickou chybou - neobdržíte-li výsledek do 48 hodin, obraťte se na naši mikrobiologickou laboratoř. Výsledek je předán i indikujícímu lékaři. Pozitivní pacienti jsou hlášeni Krajské hygienické stanici. 

Odběrové místo
Pacient se před odběrem musí prokázat průkazem totožnosti a kartičkou zdravotní pojišťovny. Přístup k odběrové místnosti je umožněn skrz tzv. technický vstup (vchod) do areálu nemocnice v ulici MUDr. Hradeckého. Odběrové místo i příchod k němu jsou označeny a nachází se ve vzdálenosti cca 80 m od tohoto vchodu. 

NA ODBĚR JE NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT ZDE

K odběru prosím přineste vyplněnou tuto žádanku.

Odběr pro standardní PCR test se provádí v Odběrovém místě Nemocnice Strakonice, a.s. na základě předem uhrazeného poplatku (nutno prokázat dokladem o zaplacení, např. výtiskem z internetového bankovnictví). Organizace, které hradí poplatek za více svých zaměstnanců, se obrátí na Finanční účtárnu nemocnice pro domluvu stran fakturacie - 383 314 251, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Standardní PCR vyšetření (výsledky max. do 48 hodin po odběru): 1756,00 Kč

Příplatek za potvrzení výsledku v angličtině: 300,00 Kč.

 

Poplatek lze zaplatit
a) převodem na účet nemocnice 199127585 / 0300 (ČSOB Strakonice), variabilní symbol: rodné číslo, do zprávy pro příjemce uvést: COVID - samoplátce;
b) přímo v pokladně na ředitelství Nemocnice Strakonice hotově nebo kartou (pondělí - pátek 7:30 - 14:00).

 

Výsledek

Klient obdrží lékařskou zprávu s výsledkem PCR vyšetření elektronicky na svou emailovou adresu ve výše uvedené lhůtě dle typu testu. Pokud se tak nestane, je to s největší pravděpodobností tím, že došlo k technické chybě při zpracování Vaší emailové adresy. V takovém případě prosím kontaktujte mikrobiologickou laboratoř naší nemocnice: 702 164 562.

 

Odběrové místo
Přístup k odběrové místnosti je umožněn skrz tzv. technický vstup (vchod) do areálu nemocnice v ulici MUDr. Hradeckého. Odběrová místnost i příchod jsou označeny a nachází se ve vzdálenosti cca 80 m od tohoto vchodu.  

 

Mám (asi) COVID-19, co mám dělat?

Sledujte své příznaky

Pokud máte horečku, kašel nebo jiné příznaky, můžete mít COVID-19. Většina lidí má mírné onemocnění a může se zotavit doma. Pokud si myslíte, že jste mohli být vystaveni COVID-19, obraťte se na svého praktického lékaře. Sledujte své příznaky.

Pokud máte výrazné zdravotní potíže (včetně potíží s dýcháním), okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Kroky, které vám pomohou zabránit šíření přípravku COVID-19, pokud jste nemocní

Pokud jste nemocní s COVID-19 nebo si myslíte, že byste mohli mít COVID-19, postupujte podle následujících pokynů, abyste se o sebe postarali a pomohli chránit ostatní lidi ve vašem okolí.

 

Zůstaňte doma

Zůstaňte doma. Většina lidí s COVID-19 má mírné onemocnění a může se zotavit doma bez lékařské péče. Neopouštějte svůj domov, s výjimkou lékařské péče. Nenavštěvujte veřejné prostory. Opatruj se. Odpočiňte si a zůstaňte hydratovaní. Užívejte volně prodejné léky, jako je např. paracetamol,  které vám pomohou, cítit se lépe. Zůstaňte v kontaktu se svým lékařem, kterého kontaktujte telefonicky. Vyhněte se veřejné dopravě. Sledujte svůj zdravotní stav.

 

Oddělte se od ostatních lidí

Pokud je to možné, zůstaňte v konkrétní místnosti a mimo dosah jiných lidí a domácích zvířat ve vašem domě. Pokud je to možné, měli byste použít samostatnou koupelnu. Pokud potřebujete být doma nebo vně jiných lidí nebo zvířat, noste masku.

Řekněte svým blízkým kontaktům, že mohli být vystaveni COVID-19. Infikovaná osoba může šířit COVID-19 počínaje cca 2 dny předtím, než má osoba jakékoli příznaky nebo pozitivní testy. Tím, že dáte svým blízkým kontaktům vědět, že mohly být vystaveny COVID-19, pomáháte chránit každého.

 

Kdy vyhledat pohotovostní lékařskou pomoc

Pokud je to možné, kontaktujte lékaře nejdříve telefonicky. Řada problémů se dá vyřešit tímto způsobem.

Lékařskou pomoc vyhledejte zejména v případě

- problémů s dýcháním

- přetrvávající bolesti nebo tlaku na hrudi

- nově vzniklé zmatenost

- poruchy vědomí

- namodralých rtů nebo obličeje

 

 

Pokud jste nemocní, noste masku přes nos a ústa

Pokud musíte být v blízkosti jiných lidí nebo zvířat, včetně domácích mazlíčků, měli byste nosit masku přes nos a ústa. Pokud jste sami, nemusíte masku nosit. Pokud si nemůžete nasadit masku (například kvůli problémům s dýcháním), zakryjte si ústa při kašli a kýchání jiným způsobem. Snažte se zůstat alespoň 2 metry od ostatních lidí. To pomůže chránit lidi kolem vás.

 

Chraňte ostatní při kašli a kýchání

Při kašli nebo kýchání si zakryjte ústa a nos tkání. Vyhoďte použité kapesníky do koše. Okamžitě si umyjte ruce mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund. Pokud mýdlo a voda nejsou k dispozici, očistěte si ruce dezinfekčním prostředkem na ruce na bázi alkoholu, který obsahuje nejméně 60% alkoholu.

 

Často si myjte ruce

Myjte si ruce často mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund. To je zvláště důležité po smrkání, kašlání nebo kýchání; po užití záchodu; a před jídlem nebo přípravou jídla.

Pokud nejsou k dispozici mýdlo a voda, použijte dezinfekční prostředek na ruce. Používejte dezinfekční prostředek na ruce na bázi alkoholu s minimálně 60% alkoholu, který zakrývá všechny povrchy vašich rukou a třese je, dokud nejsou suché.

Mýdlo a voda jsou nejlepší volbou, zvláště pokud jsou ruce viditelně špinavé.

Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytými rukama.

 

Vyhněte se sdílení osobních věcí z domácnosti

Nesdílejte nádobí, sklenice, šálky, jídelní nádobí, ručníky nebo ložní prádlo s jinými lidmi ve vaší domácnosti. Po použití tyto předměty důkladně omyjte mýdlem a vodou nebo vložte do myčky.

 

Každý den čistěte všechny „vysoce dotykové“ povrchy

Vyčistěte a vydezinfikujte vysoce dotykové povrchy ve vaší „nemocniční místnosti“ a koupelně; noste jednorázové rukavice. Nechte někoho jiného vyčistit a dezinfikovat povrchy ve společných prostorách, ale pokud je to možné, měli byste vyčistit svou ložnici a koupelnu.

Pokud pečovatel nebo jiná osoba potřebuje vyčistit a vydezinfikovat ložnici nebo koupelnu nemocného, ​​měl by tak činit podle potřeby. Pečovatel / jiná osoba by měla před čištěním nosit masku a jednorázové rukavice. Poté, co nemocný použije koupelnu, by měli počkat co nejdéle, než vstoupí do koupelny a vyčistí ji. Mezi vysoce dotykové povrchy patří telefony, dálková ovládání, pulty, stolní desky, kliky, koupelnová zařízení, toalety, klávesnice, tablety a noční stolky.

Očistěte a vydezinfikujte oblasti, které mohou obsahovat krev, stolici nebo tělní tekutiny.

Používejte čisticí a dezinfekční prostředky pro domácnost. Pokud je místo nebo předmět znečištěný, očistěte jej mýdlem a vodou nebo jiným čisticím prostředkem. Poté použijte dezinfekční prostředek pro domácnost. Postupujte podle návodu.

 

přeloženo podle: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

Dárci rekonvalescentní plazmy

Po prodělaném onemocnění COVID-19 mají někteří lidé v krvi velké množství protilátek proti novému koronaviru. Nejvyšší koncentrace bývají u těch, kteří měli vysoké horečky nebo ti, kteří kvůli této nemoci museli být hospitalizováni.
Tyto protilátky se odebírají plazmaferézou a podávají se ve formě rekonvalescentní plazmy osobám s těžkou formou COVID-19. Plazmaferéza je proces, kdy se u dárců krve odebere krev, z ní se odfiltruje plazma, která je dále zpracována, a zbylé červené krvinky naředěné ve fyziologickém roztoku se vrací zpět do krevního oběhu dárce.
Vědecké studie prokázaly bezpečnost podání rekonvalescentní plazmy a většina analýz také potvrzuje, že pacienti z této léčby mají prospěch. Ukazuje se, že čím dříve v průběhu těžké formy onemocnění COVID-19 se rekonvalescentní plazma podá a čím vyšší koncentraci virus-neutralizačních protilátek má dárce, tím větší přínos má nemocný.

Kdo se může stát dárcem rekonvalescentní plazmy?
- Prokázané onemocnění COVID-19 více než 14 dní po úzdravě (ideálně s horečnatým průběhem nebo hospitalizací)
- Věk 18-65 let, tělesná hmotnost 50 kg a více
- Muži, kteří nikdy nedostali krevní transfuzi
- Ženy, které nikdy nebyly těhotné a které nikdy nedostaly krevní transfuzi (riziko zvýšeného výskytu protilátek anti-HLA)

Kdo nemůže být dárcem rekonvalescentní plazmy
- Osoby, které měly v posledních 6 měsících invazivní výkon (např. operaci)
- Pozitivní test na HIV, virové hepatitidy B a C
- Rizikový životní styl (muži mající sex s muži, užívání drog, rizikový sex nebo sex za úplatu)

V případě zájmu kontaktujte prosím:
RNDr. Jana Fleischmannová
Úsek klinické mikrobiologie a antibiotické středisko CL, Nemocnice Strakonice, a.s.
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 383314406

Pokud splňujete výše uvedená kritéria pro darování plazmy, musíme nejprve zjistit, zda a kolik máte po prodělaném onemocnění protilátek proti COVID-19 a jakou máte krevní skupinu. To obnáší běžný odběr krve do dvou zkumavek (2 x 5 ml).


Odběry krve je možné po telefonické domluvě provést v Nemocnici Strakonice, a.s. každý všední den od 6:00-12:00 v odběrovém místě v pavilonu operačních oborů.


Co se stane potom?
Vzorky pro vyšetření protilátek budou odeslány na Transfuzní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., kde bude případně probíhat i vlastní odběr plazmy. Výsledky vyšetření a další postup vám sdělí telefonicky pracovníci tohoto oddělení.

Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s. nabízejí možnost sérologického vyšetření protilátek proti novému koronaviru SARS-CoV-2, cena vyšetření 1000,00 Kč (výkon není hrazen z veřejného zdravotního pojištění).

Jde o ELISA vyšetření protilátek IgG a IgA z žilní krve pacienta.

Zájemci o vyšetření mají postupovat takto:

1. Vytisknout a vyplnit žádanku o vyšetření (k dispozici ke stažení zde .pdf)

2. Provést úhradu vyšetření ve výši 1000 Kč

a) platbou na pokladně nemocnice (provozní doba zde)

b) převodem na účet nemocnice

199127585 / 0300 (Československá obchodní banka)
variabilní symbol: rodné číslo pacienta bez lomítka (např. 1234567890)
Zpráva pro příjemce: Sérologie COVID

3. S vyplněnou žádankou a potvrzením o úhradě se dostavit do odběrového střediska nemocnice k provedení odběru srážlivé žilní krve

Nemocnice Strakonice, a.s. - Radomyšlská 336, Strakonice, umístění: v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. v přízemí pavilonu operačních oborů, provozní doba: 6:00 až 12:00 každý pracovní den

Poliklinika Strakonice, s.r.o., Bezděkovská 186, 386 01 Strakonice, provozní doba: 6:30 až 10:30 každý pracovní den

Poliklinika Blatná, s.r.o., J. Wericha 502, 388 01 Blatná, provozní doba: 6:30 až 14:00 každý pracovní den

 

4. Výsledek bude pacientovi doručen do cca 14 dnů po odběru.

 

Děkujeme všem, kteří nám pomáháte.

V posledních týdnech i ve strakonické nemocnici vnímáme neuvěřitelný vzestup empatie, sounáležitosti a pozitivního vnímání zdravotníků ze strany veřejnosti. Výrazem toho je podpora a dary zdravotnickým spolupracovníkům – zaměstnancům Nemocnice Strakonice, a.s. Nejde jen o zdravotnický materiál /roušky, pláště, štíty, respirátory, zástěry, desinfekci/, ale i jiné četné komodity jako kávu, občerstvení, svačinky, ovoce, pochoutky, kávovary ale i zápůjčku automobilu. Dovoluji si níže uvést dárce, seznam si nečiní nárok být stoprocentní. Nemocnice je totiž fungující společenství, má hodně ordinací, oddělení, pracovišť a v některých případech probíhá předávání přímo „face to face“ jednotlivým zdravotníkům. Prosím, kdybych přece jen někoho opomněl uvést – předem se omlouváme!

Vážení přátelé, klienti, pacienti, obchodní partneři, všem Vám velmi děkujeme a vaší pozornosti si vážíme.

Společně to zvládneme!!!!

MUDr. Bc, Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s.

 • f. TEXODO
 • Měšťanský pivovar Dudák, Strakonice
 • Hyundai Centrum Strakonice
 • f. Staněk, Písek
 • MgA. Kristýna Hodinová
 • Mgr. Daniela Samcová - všeobecná sestra z ARO-JIP - šije se svojí maminkou
 • Mgr. AnneMaria Mikešová - všeobecná sestra z ARO-JIP - šije se svojí maminkou
 • Eva Turnerová - dětská sestra z dětského odd.
 • pí. Michaela Matasová, Petra Zemenová, Klára Zemenová, Tereza Matasová, Marie Braťková, Dagmar Matějková
 • Spolek – „Střelské Hoštice pomáhají“ – Mgr. Nikola Vinická - všeobecná sestra z ARO-JIP, která šije se skupinou – Ondřej Kubový, Marie
 • Zábranská, Jana Hrušková, Račákovi, Rejškovi, Kopelentovi, Janochovi, Kamila Němejcová, Magdaléna Kopáčková, Jana Bažatová, Lucie
 • Kadlecová, Králová, Nováková, Pánková, Pauchová, Eva Borovičová
 • Ing. Lenka Manová, Strakonice
 • MUDr. Martin Kuba a společnost OIG Power
 • pí. Michaela Matasová, Petra Zemenová, Klára Zemenová, Tereza Matasová, Marie Braťková, Dagmar Matějková
 • MŠ a ZŠ Plánkova, Strakonice – kolektiv zaměstnanců
 • MŠ Svojsíkova, Strakonice – kolektiv zaměstnanců, ředitelka Bc. Jana Dufková
 • Karel Reindl, Strakonice
 • Firma VAVI, Vimperk
 • Firma PFEIFER Holz, s.r.o., Chanovice
 • Firma IDEAL AUTOMOTIVE – kolektiv zaměstnanců
 • Firma LEIFHEIT, Blatná
 • pí. Evženie Bezpalcová, Lada Novotná, Alena Šrámková, Kateřina Sedlecká, Miroslava Sobolčíková
 • pí. Petra Lišková
 • Ing. Lucie Matějková
 • pí. Soňa Pavlíková, Jana Vršecká
 • Tým Stavbařů 209 – pí. Libuše Kratochvílová, pí. Hana Opavová, pí. Dana Brůhová
 • Zaměstnanci ředitelství nemocnice
 • Zaměstnanci z oddělení a ambulancí nemocnice
 • Dětské centrum Jihočeského kraje, Strakonice – zapůjčení třídy-herny pro děti zaměstnanců
 • Dětské centrum Jihočeského kraje, Strakonice – pomoc při zajištění hlídání malých dětiček zaměstnanců
 • Dětská skupina Srdíčko
 • F. Garantstav, Strakonice – zapůjčení stavební buňky a obytného vozu pro odběry
 • Café Monte Cintu, Strakonice
 • p. Hanzlík – autodílna
 • pracovnice Městského úřadu Strakonice a Ing. Jitka Svobodová
 • MUDr. Alexandr Rypl
 • pí. Alena Rampichová
 • „Nejlepší švadlenky z Blatné“ – pí. Perntová Jiřina
 • všeobecná sestra pí. Slavíková Pavla z ONP s rodiči
 • sanitářka pí. Kratochvílová Tereza z ONP s rodiči
 • pí. Bálková, Strakonice
 • pí. Pincová, Písek
 • MŠ Čtyřlístek Strakonice – kolektiv zaměstnanců
 • Obec Mečíchov
 • obec Dobev
 • Obec Osek
 • pí. Kadochová Helena, Bc. Sýkorová Michaela
 • pí. Jiřina Perntová – Blatná
 • sl. Hálová Kateřina, Niebauerová Eliška
 • maminky z nadačního fondu „Srdce pro Strakonice“
 • pí. Eva Drančáková
 • Mgr. Květa Fišerová, Drachkov
 • F. NAFO, s.r.o. Strakonice
 • Sůl a Řepa – restaurace Strakonice
 • Generali Česká Pojišťovna – Perfect Catering (Asociace sestřiček – AS)
 • Berlin-Chemie Menarini pro „Vaše lékaře a zdravotní sestry“
 • p. Ladislav Cabejšek, Kvilda 9
 • p. Kotrch – „Společně dál a vejš“
 • f. ADIENT, s.r.o., Strakonice
 • f. BP servis Blatná, Nářadí online.cz
 • SKAUTI – Klatovy, p. Jaroslav Wágner
 • f. ELKOST Plus Strakonice, s.r.o.
 • f. ZEMCHEBA Chelčice
 • Město Strakonice
 • Městské kulturní středisko Strakonice
 • pí. Miluška Velíšková
 • f. Angelini Pharma,s.r.o., Česká republika
 • pí. Aneta Zborníková, Vladimíra Kunešová
 • Nadační fond Jihočeské naděje
 • P. Tomáš Vencl
 • Very Goodies
 • Stavmat Stavebniny, Strakonice
 • pí. Věra Mašková – „Chill-me“, pí. Olina Málková – švadlenka, pí. Marie Pejřimovská z f. R+S Stickerea, s.r.o.
 • pí. Julie Chadimová
 • pí. Marie Mášková
 • Skautské středisko, Volyně, p. Jiří Jedlička
 • pí. Gabriela Sedláčková
 • pí. Tetyana Svyshch
 • p. Ing. Jaroslav Kohout
 • ČVUT Praha
 • Petra Haratická, Martin Ševčík – Střední škola gastronomická a hotelová Praha
 • p. Zdeněk Šebák
 • NUTILY.cz – p. Stanislav Kuchta
 • TopHelpPlus, s.r.o., Domácí péče, ing. Jaromír Gajdáček a Martina Gajdáčková
 • f. HARTMANN-RICO, a.s.
 • Jan Chvosta
 • Josef Vonášek
 • PATERNA – REALITY, s.r.o., Volyně
 • f. Toms AG s.r.o., p. Pavel Toman
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • DC – Divadlo Čejetice
 • pí. Petra Červíčková
 • DonGemini s.r.o. Horní Planá
 • manželé Pošvicovi
 • f. EKOHRON, s.r.o. Vodňany
 • Kapka Naděje – VLNA NADĚJE
 • Bufet Hradský
 • Pražírna Drahonice – A MANO, s.r.o.
 • ČESKÁ ŽULA, s.r.o., Strakonice
 • Elektro Hana Němcová, s.r.o.
 • Firma MEDIN, a.s.
 • ČSAD Jihotrans, a.s.
 • Borůvka, o.p.s. Praha
 • Skupina DYMYTRY
 • Zájezdní hostinec U Jiskrů, Kbelnice – obědy
 • TETA drogerie – dárkové poukazy
 • SHD Hodonice u Znojma – šité roušky 
 • Coca Cola – láhve s vodou

INFORMACE PRO TĚHOTNÉ A RODIČKY, které měly kontakt s COVID-19 anebo mají příznaky onemocnění COVID-19

Pro těhotné platí obecná pravidla jako pro ostatní osoby – viz informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.
Pacientky by neměly automaticky a bez ohlášení chodit přímo do zdravotnického zařízení, ke svému praktickému lékaři nebo registrujícímu gynekologovi. Vždy nejdříve kontaktujte telefonicky.

Před odjezdem do porodnice kontaktujte porodnici telefonicky – tel.: 383 314 266
- dostavit se s chirurgickou rouškou, vhodněji s respirátorem, roušku/respirátor je nutná i pro doprovod,
- po příjezdu do areálu nemocnice opět kontaktovat porodnici, aby se o rodičku personál mohl postarat hned od vstupu do porodnice a byl omezen volný pohyb mezi ostatními rodičkami, jinými pacienty a zdravotníky.


Péče o rodičku a novorozence při a po porodu ani způsob porodu se nijak zásadně neliší.

Porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji s vlastním sociálním zařízením,

Přítomnost doprovodu u porodu je možná, při zachování následujících podmínek:
- třetí osoba (otec dítěte) žije ve společné domácnosti s rodičkou;
- má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19;
- používá po celou dobu pobytu chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest, doporučujeme respirátor;
- neopouští porodní pokoj.


Je důležité respektovat pokyny personálu porodnice, který Vám bude nápomocen po celou dobu pobytu.

V případě dotazů volejte na tel. 723 923 501.

Mgr. Miloslava Bláhová

Aktuální informace

 • Inventura v lékárně dne 30.11.

  Z důvodu inventury bude dne 30.listopadu 2020 uzavřena nemocniční lékárna i prodejna zdravotnických potřeb.

 • Strakonická nemocnice druhou nejlepší nemocnicí ČR

  Jihočeské nemocnice zabodovaly v letošním celostátním průzkumu společnosti HealthCare Institute Nemocnice ČR, ve které bylo hodnoceno 154 zdravotnických zařízení z celé České republiky. Zvítězila Nemocnice České Budějovice, a.s. Na…

 • ZUŠ podporuje strakonickou nemocnici

  MOC DĚKUJEME učitelům i žákům ZUŠ Strakonice pod vedením paní ředitelky Martiny Spišské za povzbuzení v této nelehké době!!!!!   Učitelé a žáci ZUŠ Strakonice připravili videokoncert a videovýstavu…

 • Tomáš Fiala zvolen senátorem

  MUDr. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva strakonické nemocnice, byl o víkendu zvolen senátorem Parlamentu České republiky. Gratulujeme!

Request an Appointment
Přehled pracovišť

Nemocnice disponuje řadou odborností, díky kterým lze řešit Vaše zdravotní problémy.

Čtěte víc

Studuj zdrávku
Zdravotnická škola ve Strakonicích

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická otevírá na svém detašovaném pracovišti ve Strakonicích studijní obor Praktická sestra.

Čtěte víc

Denzitometrie od září
Denzitometrie od září 2019

Oddělení nukleární medicíny nabízí denzitometrické vyšetření, metodu zjišťující hustotu minerálů v kosti a hustotu kostní tkáně, která slouží zejména k diagnostice osteoporózy.

Čtěte víc

Map and directions
Mapa areálu

Interaktivní mapa Vám pomůže najít správnou cestu na požadované pracoviště.

Čtěte víc

Průvodce hospitalizací
Průvodce hospitalizací

Čeká Vás hospitalizace v naší nemocnici? Zde najdete informace, které se Vám mohou hodit.

Čtěte víc

Lékárna
Lékárna

Navštivte naši lékárnu a prodejnu zdravotnických prostředků, kvalitní služby, široký sortiment.

Čtěte víc

Oznámení a akce

Medicínský rádce

Poděkování od našich pacientů

Lékárna - aktuální informace

Z důvodu inventury bude dne 30.listopadu 2020 uzavřena nemocniční lékárna i prodejna zdravotnických potřeb. Děkujeme za pochopení!

Rezervujte si léky z e-receptu online – budete mít jistotu, že pro Vás budou v lékárně připravené.

Sponzoring - informace

Dárcem se může stát fyzická i právnická osoba, příspěvky jsou dobrovolným aktem každého, kdo se chce na činnosti a rozvoji nemocnice podílet.
Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční.

Za Vaši pomoc velmi děkujeme.

Facebook

Mapa areálu

NAŠE ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Nemocnice Strakonice, a.s. zajišťuje dostupnou, bezpečnou a kvalitní zdravotní péči okresního formátu a usiluje o spokojenost svých pacientů.

SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE

INTENZIVNÍ PÉČE

INTERNÍ I CHIRURGICKÉ OBORY


Odborná péče o Vaše onemocnění a úrazy.

LÉKÁRNA

Poskytujeme široké spektrum odborných farmaceutických a klientsky komfortních služeb.

ZAJISTÍME ČI ZPROSTŘEDKUJEME

KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Go to top