Vítejte v Nemocnici Strakonice, a.s.

Historie strakonické nemocnice se píše již od roku 1892. V současné době je u nás ročně hospitalizováno cca 14 500 pacientů a provedeno 140 000 ambulantních ošetření. 

Nemocnice je založena Jihočeským krajem, disponuje osmi lůžkovými odděleními s 306 lůžky pro akutní a následnou péči a rozsáhlým spektrem odborné ambulantní péče. Přirozenou spádovou oblastí jsou oblasti Strakonicka, Klatovska, Prachaticka a Písecka. 

Všechny osoby nacházející se ve vnitřních prostorách zdravotnického zařízení jsou povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, s výjimkou případů, které stanoví ošetřující lékař (např. pokud je to potřebné pro poskytování zdravotních služeb).

Při příchodu na lůžkové oddělení se pacienti a návštěvy musí ohlásit u personálu a dbát jeho pokynů.

1) V jednom okamžiku mohou být u hospitalizovaného pacienta přítomny na návštěvě maximálně dvě osoby a současně nemůže být návštěva u dalšího pacienta.
2) Návštěvníci musí být zdraví. Nesmí mít případné symptomy onemocnění COVID19 (zejm. kašel, rýma, zvýšená teplota nad 37 ⁰C, bolest v krku, bolesti svalů, ztráta chuti, čichu).
3) Během návštěvy je povinné používat ochranu nosu a úst (roušku).
4) Zásadně prosíme, aby návštěvy využily pro návštěvu prostor mimo lůžkové oddělení (např. nemocniční park, atria, vestibuly a podobně), za tímto účelem nemocnice připravuje možnost posezení, kde bude zajištěna desinfekce ploch. V rámci nemocničního pokoje bude umožněna návštěva v jednom okamžiku pouze u jednoho pacienta na dobu maximálně 20 minut.
5) O výjimkách, např. o prodloužení návštěvy v paliativní péči, může rozhodnout primář či jím pověřený lékař oddělení.

Nemocnice Strakonice, a.s. poskytuje veškerou zdravotní péči lůžkovou i ambulantní bez omezení. Současně je u ambulantních i hospitalizovaných pacientů stratifikována míra rizika onemocnění koronavirem, v některých případech je i u asymptomatických pacientů, kteří však mají klinicky závažné rizikové faktory, prováděn PCR test na koronavirus.

Vždy upozorněte zdravotnický personál bezprostředně po příchodu na příslušné zdravotnické pracoviště, pokud splňujete některé z následujících kritérií:

1) Máte nebo jste v posledním týdnu měl/-a některý z těchto příznaků:
- zvýšenou teplotu nad 37 C,
- bolesti v krku,
- kašel,
- nevolnost, průjem, 
- dušnost, 
- ztráta čichu a/nebo chuti,
- bolest břicha.

2) Byl jste v posledních 14 dnech v kontaktu s osobou, o které víte, že má prokázanou infekci koronavirem, nebo je v nařízené karanténě.

KLIKNĚTE PRO VSTUP DO OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU - PCR VYŠETŘENÍ COVID-19 - NA DOPORUČENÍ LÉKAŘE

POZOR:  Tento objednávkový systém neslouží pro samoplátce

PŘÍSTUP DO SYSTÉMU: O přístupová do objednávkového systému mohou lékaři zažádat na pelisek @ nemst.cz)

Vyšetření je provedeno pacientům, kterým jej doporučí lékař nebo krajská hygienická stanice. V odběrové místnosti provádíme za účelem přímého průkazu viru (tzv. PCR diagnostika) precizní stěr z nosohltanu. Vzorky zpracovávají Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s., které laboratorní diagnostiku poskytují i pro další okresy.

1) Objednávání pacientů přes webový portál: Prosím požádejte svého lékaře, aby Vás objednal přesně na čas. Pacientky na přesný den a čas odběru objednává jejich lékař, který vyšetření požaduje. Pacient tak získá přesný termín, nečeká ve frontě, má jistotu, že se na něj dostane. NEOBJEDNANÉ PACIENTY NEJSME SCHOPNI VYŠETŘIT!
2) Pro účely vyšetření je potřeba mít vystavenu žádanku. Žádanky zasílají lékaři či Krajská hygienická stanice elektronicky prostřednictvím do systému ÚZIS. Pozor - žádanka není totéž co objednávka, viz bod (1).
3) Pacienti s negativním výsledkem budou vyrozuměni automaticky rozesílanou sms zprávou, neodpovídejte na ni. Časový horizont výsledku může být dle kapacity laboratoře i cca 48 hodin, většinou však mnohem méně. Pokud sms neobdržíte, může to být i chybou v telefonním čísle či jinou technickou chybou - neobdržíte-li výsledek do 48 hodin, obraťte se na naši mikrobiologickou laboratoř. Výsledek je předán i indikujícímu lékaři. Pozitivní pacienti jsou hlášeni Krajské hygienické stanici. 

 

Odběrové místo
Pacient se před odběrem musí prokázat průkazem totožnosti a kartičkou zdravotní pojišťovny. Přístup k odběrové místnosti je umožněn skrz tzv. technický vjezd do areálu nemocnice v ulici MUDr. Hradeckého. Odběrové místo i příchod k němu jsou označeny a nachází se ve vzdálenosti cca 80 m od tohoto vchodu. 

 

 

 

INFORMACE O PCR VYŠETŘENÍ KORONAVIRU PRO SAMOPLÁTCE

NA ODBĚR JE NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT ZDE

Odběr pro standardní PCR test se provádí v Odběrovém místě Nemocnice Strakonice, a.s. na základě předem uhrazeného poplatku (nutno prokázat dokladem o zaplacení, např. výtiskem z internetového bankovnictví).

Standardní PCR vyšetření (výsledky max. do 48 hodin po odběru): 1756,00 Kč

Rychlá PCR diagnostika (výsledek max. do 3 hodin po odběru): 3200,00 Kč - DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ !!!

Příplatek za potvrzení výsledku v angličtině: 300,00 Kč.

 

Poplatek lze zaplatit
a) převodem na účet nemocnice 199127585 / 0300 (ČSOB Strakonice), variabilní symbol: rodné číslo, do zprávy pro příjemce uvést: COVID - samoplátce;
b) přímo v pokladně na ředitelství Nemocnice Strakonice hotově nebo kartou (pondělí - pátek 7:30 - 14:00).

 

Výsledek

Klient obdrží lékařskou zprávu s výsledkem PCR vyšetření elektronicky na svou emailovou adresu ve výše uvedené lhůtě dle typu testu. Pokud se tak nestane, je to s největší pravděpodobností tím, že došlo k technické chybě při zpracování Vaší emailové adresy. V takovém případě prosím kontaktujte mikrobiologickou laboratoř naší nemocnice: 383 314 104.

 

Odběrové místo
Přístup k odběrové místnosti je umožněn skrz tzv. technický vjezd do areálu nemocnice v ulici MUDr. Hradeckého. Odběrová místnost i příchod jsou označeny a nachází se ve vzdálenosti cca 80 m od tohoto vchodu.  

 

Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s. nabízejí možnost sérologického vyšetření protilátek proti novému koronaviru SARS-CoV-2, cena vyšetření 1000,00 Kč (výkon není hrazen z veřejného zdravotního pojištění).

Jde o ELISA vyšetření protilátek IgG a IgA z žilní krve pacienta.

Zájemci o vyšetření mají postupovat takto:

1. Vytisknout a vyplnit žádanku o vyšetření (k dispozici ke stažení zde .pdf)

2. Provést úhradu vyšetření ve výši 1000 Kč

a) platbou na pokladně nemocnice (provozní doba zde)

b) převodem na účet nemocnice

199127585 / 0300 (Československá obchodní banka)
variabilní symbol: rodné číslo pacienta bez lomítka (např. 1234567890)
Zpráva pro příjemce: Sérologie COVID

3. S vyplněnou žádankou a potvrzením o úhradě se dostavit do odběrového střediska nemocnice k provedení odběru srážlivé žilní krve

Nemocnice Strakonice, a.s. - Radomyšlská 336, Strakonice, umístění: v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. v přízemí pavilonu operačních oborů, provozní doba: 6:00 až 12:00 každý pracovní den

Poliklinika Strakonice, s.r.o., Bezděkovská 186, 386 01 Strakonice, provozní doba: 6:30 až 10:30 každý pracovní den

Poliklinika Blatná, s.r.o., J. Wericha 502, 388 01 Blatná, provozní doba: 6:30 až 14:00 každý pracovní den

 

4. Výsledek bude pacientovi doručen do cca 14 dnů po odběru.

 

Děkujeme všem, kteří nám pomáháte.

V posledních týdnech i ve strakonické nemocnici vnímáme neuvěřitelný vzestup empatie, sounáležitosti a pozitivního vnímání zdravotníků ze strany veřejnosti. Výrazem toho je podpora a dary zdravotnickým spolupracovníkům – zaměstnancům Nemocnice Strakonice, a.s. Nejde jen o zdravotnický materiál /roušky, pláště, štíty, respirátory, zástěry, desinfekci/, ale i jiné četné komodity jako kávu, občerstvení, svačinky, ovoce, pochoutky, kávovary ale i zápůjčku automobilu. Dovoluji si níže uvést dárce, seznam si nečiní nárok být stoprocentní. Nemocnice je totiž fungující společenství, má hodně ordinací, oddělení, pracovišť a v některých případech probíhá předávání přímo „face to face“ jednotlivým zdravotníkům. Prosím, kdybych přece jen někoho opomněl uvést – předem se omlouváme!

Vážení přátelé, klienti, pacienti, obchodní partneři, všem Vám velmi děkujeme a vaší pozornosti si vážíme.

Společně to zvládneme!!!!

MUDr. Bc, Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s.

 • f. TEXODO
 • Měšťanský pivovar Dudák, Strakonice
 • Hyundai Centrum Strakonice
 • f. Staněk, Písek
 • MgA. Kristýna Hodinová
 • Mgr. Daniela Samcová - všeobecná sestra z ARO-JIP - šije se svojí maminkou
 • Mgr. AnneMaria Mikešová - všeobecná sestra z ARO-JIP - šije se svojí maminkou
 • Eva Turnerová - dětská sestra z dětského odd.
 • pí. Michaela Matasová, Petra Zemenová, Klára Zemenová, Tereza Matasová, Marie Braťková, Dagmar Matějková
 • Spolek – „Střelské Hoštice pomáhají“ – Mgr. Nikola Vinická - všeobecná sestra z ARO-JIP, která šije se skupinou – Ondřej Kubový, Marie
 • Zábranská, Jana Hrušková, Račákovi, Rejškovi, Kopelentovi, Janochovi, Kamila Němejcová, Magdaléna Kopáčková, Jana Bažatová, Lucie
 • Kadlecová, Králová, Nováková, Pánková, Pauchová, Eva Borovičová
 • Ing. Lenka Manová, Strakonice
 • MUDr. Martin Kuba a společnost OIG Power
 • pí. Michaela Matasová, Petra Zemenová, Klára Zemenová, Tereza Matasová, Marie Braťková, Dagmar Matějková
 • MŠ a ZŠ Plánkova, Strakonice – kolektiv zaměstnanců
 • MŠ Svojsíkova, Strakonice – kolektiv zaměstnanců, ředitelka Bc. Jana Dufková
 • Karel Reindl, Strakonice
 • Firma VAVI, Vimperk
 • Firma PFEIFER Holz, s.r.o., Chanovice
 • Firma IDEAL AUTOMOTIVE – kolektiv zaměstnanců
 • Firma LEIFHEIT, Blatná
 • pí. Evženie Bezpalcová, Lada Novotná, Alena Šrámková, Kateřina Sedlecká, Miroslava Sobolčíková
 • pí. Petra Lišková
 • Ing. Lucie Matějková
 • pí. Soňa Pavlíková, Jana Vršecká
 • Tým Stavbařů 209 – pí. Libuše Kratochvílová, pí. Hana Opavová, pí. Dana Brůhová
 • Zaměstnanci ředitelství nemocnice
 • Zaměstnanci z oddělení a ambulancí nemocnice
 • Dětské centrum Jihočeského kraje, Strakonice – zapůjčení třídy-herny pro děti zaměstnanců
 • Dětské centrum Jihočeského kraje, Strakonice – pomoc při zajištění hlídání malých dětiček zaměstnanců
 • Dětská skupina Srdíčko
 • F. Garantstav, Strakonice – zapůjčení stavební buňky a obytného vozu pro odběry
 • Café Monte Cintu, Strakonice
 • p. Hanzlík – autodílna
 • pracovnice Městského úřadu Strakonice a Ing. Jitka Svobodová
 • MUDr. Alexandr Rypl
 • pí. Alena Rampichová
 • „Nejlepší švadlenky z Blatné“ – pí. Perntová Jiřina
 • všeobecná sestra pí. Slavíková Pavla z ONP s rodiči
 • sanitářka pí. Kratochvílová Tereza z ONP s rodiči
 • pí. Bálková, Strakonice
 • pí. Pincová, Písek
 • MŠ Čtyřlístek Strakonice – kolektiv zaměstnanců
 • Obec Mečíchov
 • obec Dobev
 • Obec Osek
 • pí. Kadochová Helena, Bc. Sýkorová Michaela
 • pí. Jiřina Perntová – Blatná
 • sl. Hálová Kateřina, Niebauerová Eliška
 • maminky z nadačního fondu „Srdce pro Strakonice“
 • pí. Eva Drančáková
 • Mgr. Květa Fišerová, Drachkov
 • F. NAFO, s.r.o. Strakonice
 • Sůl a Řepa – restaurace Strakonice
 • Generali Česká Pojišťovna – Perfect Catering (Asociace sestřiček – AS)
 • Berlin-Chemie Menarini pro „Vaše lékaře a zdravotní sestry“
 • p. Ladislav Cabejšek, Kvilda 9
 • p. Kotrch – „Společně dál a vejš“
 • f. ADIENT, s.r.o., Strakonice
 • f. BP servis Blatná, Nářadí online.cz
 • SKAUTI – Klatovy, p. Jaroslav Wágner
 • f. ELKOST Plus Strakonice, s.r.o.
 • f. ZEMCHEBA Chelčice
 • Město Strakonice
 • Městské kulturní středisko Strakonice
 • pí. Miluška Velíšková
 • f. Angelini Pharma,s.r.o., Česká republika
 • pí. Aneta Zborníková, Vladimíra Kunešová
 • Nadační fond Jihočeské naděje
 • P. Tomáš Vencl
 • Very Goodies
 • Stavmat Stavebniny, Strakonice
 • pí. Věra Mašková – „Chill-me“, pí. Olina Málková – švadlenka, pí. Marie Pejřimovská z f. R+S Stickerea, s.r.o.
 • pí. Julie Chadimová
 • pí. Marie Mášková
 • Skautské středisko, Volyně, p. Jiří Jedlička
 • pí. Gabriela Sedláčková
 • pí. Tetyana Svyshch
 • p. Ing. Jaroslav Kohout
 • ČVUT Praha
 • Petra Haratická, Martin Ševčík – Střední škola gastronomická a hotelová Praha
 • p. Zdeněk Šebák
 • NUTILY.cz – p. Stanislav Kuchta
 • TopHelpPlus, s.r.o., Domácí péče, ing. Jaromír Gajdáček a Martina Gajdáčková
 • f. HARTMANN-RICO, a.s.
 • Jan Chvosta
 • Josef Vonášek
 • PATERNA – REALITY, s.r.o., Volyně
 • f. Toms AG s.r.o., p. Pavel Toman
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • DC – Divadlo Čejetice
 • pí. Petra Červíčková
 • DonGemini s.r.o. Horní Planá
 • manželé Pošvicovi
 • f. EKOHRON, s.r.o. Vodňany
 • Kapka Naděje – VLNA NADĚJE
 • Bufet Hradský
 • Pražírna Drahonice – A MANO, s.r.o.
 • ČESKÁ ŽULA, s.r.o., Strakonice
 • Elektro Hana Němcová, s.r.o.
 • Firma MEDIN, a.s.
 • ČSAD Jihotrans, a.s.
 • Borůvka, o.p.s. Praha
 • Skupina DYMYTRY
 • Zájezdní hostinec U Jiskrů, Kbelnice – obědy
 • TETA drogerie – dárkové poukazy
 • SHD Hodonice u Znojma – šité roušky 
 • Coca Cola – láhve s vodou

PŘÍTOMNOST TŘETÍ OSOBY PŘI PORODU
V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. 16214/2020-1/MIN/KAN, které nabylo účinnosti dne 15. 4. 2020, Nemocnice Strakonice, a.s. umožňuje přítomnost třetí osoby při porodu, pokud jsou splněny tyto podmínky:
- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
- bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
- třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
- třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

 

 

INFORMACE PRO TĚHOTNÉ A RODIČKY, které měly kontakt s COVID-19 anebo mají příznaky onemocnění COVID-19 

(Čerpáno z informací Doc. MUDr. Ondřeje Šimetky, Ph. D., MBA, vedoucího perinatologického centra, přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky, Fakultní nemocnice Ostrava).

Pro těhotné platí obecná pravidla jako pro ostatní osoby – viz informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
Průběh onemocnění u těhotných bývá velmi lehký a většinou připomíná běžné nachlazení, dále může být kašel, dušnost a horečka. Je na místě chránit se stejně jako před jiným virovým, např. chřipkovým onemocněním.
Pacientky by neměly automaticky a bez ohlášení chodit přímo do zdravotnického zařízení, ke svému praktickému lékaři nebo registrujícímu gynekologovi. Vždy nejdříve kontaktujte telefonicky.

Při nutnosti návštěvy porodnice v době, kdy je rodička v karanténě (porod, nezbytná kontrola v poradně apod.), doporučujeme:
- kontaktovat porodnici telefonicky – tel.383 314 266
- dopravit se do porodnice pokud možno vlastním dopravním prostředkem
- dostavit se pokud možno s jakoukoliv vlastní rouškou
- po příjezdu do areálu nemocnice opět kontaktovat porodnici, aby se o rodičku personál mohl postarat hned od vstupu do porodnice a byl omezen volný pohyb mezi ostatními rodičkami, jinými pacienty a zdravotníky
Péče o rodičku a novorozence při a po porodu ani způsob porodu se nijak zásadně neliší
Při péči o dítě a kojení je vhodné dodržovat tyto zásady:
Hygiena rukou
Nosit roušku

Respektujte, prosím, preventivní opatření nařízená nemocnicí.
V případě dotazů volejte na tel. 723 923 501 Mgr. Miloslava Bláhová, 725 714 301 Bc. Hana Hanzlíková

Aktuální informace

 • Spolupráce strakonické nemocnice s městem Blatná funguje

  Nemocnice ve Strakonicích provozuje v blatenské poliklinice šest odborných ambulancí i radiologické pracoviště. S pomocí města Blatná před čtyřmi lety došlo k pořízení nového rentgenového přístroje, mezitím Technické služby Města Blatná nadále nemocnici…

 • Předání daru od Kapky naděje

  Ve čtvrtek 3.9.2020 se ve strakonické nemocnici uskutečnilo předání daru od nadačního fondu Kapka naděje, kterou při akci zastoupili zakladatelka fondu paní Vendula Pizingerová a jeho ředitel Jan Fischer,…

 • Nemocnice závodila na dračích lodích

  Zaměstnanci strakonické nemocnice pod vedením jejího ředitele MUDr. Tomáše Fialy sestavili Moribundus týma prvně se v neděli 6.9.2020 zúčastnili závodů dračích lodí ve Strakonicích - Strakonický drak 2020. Protože…

 • Slova uznání pro nemocnici zpoza Atlantiku

  Přesto, že lékařka Diana Apetauerová žije již téměř třicet let v Bostonu, ráda se vrací do svých rodných Strakonic, na které je pyšná. Jako rodačka ze Strakonic se ráda…

Request an Appointment
Přehled pracovišť

Nemocnice disponuje řadou odborností, díky kterým lze řešit Vaše zdravotní problémy.

Čtěte víc

Studuj zdrávku
Zdravotnická škola ve Strakonicích

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická otevírá na svém detašovaném pracovišti ve Strakonicích studijní obor Praktická sestra.

Čtěte víc

Denzitometrie od září
Denzitometrie od září 2019

Oddělení nukleární medicíny nabízí denzitometrické vyšetření, metodu zjišťující hustotu minerálů v kosti a hustotu kostní tkáně, která slouží zejména k diagnostice osteoporózy.

Čtěte víc

Map and directions
Mapa areálu

Interaktivní mapa Vám pomůže najít správnou cestu na požadované pracoviště.

Čtěte víc

Průvodce hospitalizací
Průvodce hospitalizací

Čeká Vás hospitalizace v naší nemocnici? Zde najdete informace, které se Vám mohou hodit.

Čtěte víc

Lékárna
Lékárna

Navštivte naši lékárnu a prodejnu zdravotnických prostředků, kvalitní služby, široký sortiment.

Čtěte víc

Oznámení a akce

Medicínský rádce

Poděkování od našich pacientů

Rezervujte si léky z e-receptu online – budete mít jistotu, že pro Vás budou v lékárně připravené.

Sponzoring - informace

Dárcem se může stát fyzická i právnická osoba, příspěvky jsou dobrovolným aktem každého, kdo se chce na činnosti a rozvoji nemocnice podílet.
Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční.

Za Vaši pomoc velmi děkujeme.

Facebook

Mapa areálu

NAŠE ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Nemocnice Strakonice, a.s. zajišťuje dostupnou, bezpečnou a kvalitní zdravotní péči okresního formátu a usiluje o spokojenost svých pacientů.

SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE

INTENZIVNÍ PÉČE

INTERNÍ I CHIRURGICKÉ OBORY


Odborná péče o Vaše onemocnění a úrazy.

LÉKÁRNA

Poskytujeme široké spektrum odborných farmaceutických a klientsky komfortních služeb.

ZAJISTÍME ČI ZPROSTŘEDKUJEME

KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Go to top