Jak poznat vznik CMP

Jednoduchým testem, jak poznat, že se může jednat o náhlou mozkovou příhodu je vyzkoušení tří úkonů:
vycenění zubů – varováním je, pokud se jeden koutek nezvedá vůbec nebo je pohyb asymetrický
předpažení obou rukou se zavřenýma očima – opět asymetrické postavení nebo pokles je podezřelý z poruchy mozkové funkce
opakování rozvité věty – např. „Na každém šprochu je pravdy trochu.“ – pokud nemocný nerozumí, není schopen opakovat, nebo má problémy s výslovností, je nutné okamžité vyšetření
 
V případě, že zjistíte jakýkoli problém při provádění i jen jednoho z výše uvedených úkonů, je nutné okamžitě volat lékaře. Cévní mozková příhoda je stejně jako srdeční infarkt závažný akutní stav, který vyžaduje okamžité vyšetření a léčbu na specializovaném pracovišti, proto je nutné při rozpoznání některého z příznaků ihned volat 155 či 112.
Každá chvíle, kdy je mozek nedostatečně prokrven, vede k poškození nervových buněk, které může být nevratné, proto je nutné jednat rychle. I lehké a přechodné příznaky, které do několika minut či hodin odezní, mohou znamenat jakousi „varovnou“ příhodu – tzv. tranzitorní ischemickou ataku – TIA. Velmi často do několika týdnů dojde k opakování, většinou se závažnějšími následky.

Rizikové faktory CMP

 

Riziko vzniku mozkové příhody se zvyšuje s množstvím rizikových faktorů u daného člověka.

Některé faktory ovlivnit nelze

 • věk - počet CMP se zvyšuje již od 40. roku, maximum je po 60. roce života.
 • pohlaví – v mladším věku jsou CMP více ohroženi muži, kolem 60ti let jsou obě pohlaví zastoupena zhruba stejně a ve vyšším věku převažují ženy.
 • rodinná dispozice – pokud je v rodině častější výskyt srdečně cévních onemocnění v mladším věku, pak je riziko vzniku CMP jistě vyšší. Další neovlivnitelnou příčinou vzniku CMP je vrozená vada cév, která vede k vytvoření tzv. výdutě (aneurysmatu). Toto vyklenutí cévy může být dlouhá léta bez příznaků a při náhlém prasknutí způsobí krvácení Výskyt aneurysmat v rodině zvyšuje riziko CMP u pokrevních příbuzných a proto je vhodné při jakýchkoli obtížích podstoupit vyšetření mozkových cév.

 

Některé faktory ale ovlivnit lze

 • Kouříte-li, pokuste se přestat. Jestliže se Vám to nedaří, obraťte se na poradnu pro odvykání kouření.
 • Najděte si pohybovou aktivitu, která je pro Vás vhodná a věnujte jí alespoň 30 minut denně.
 • Udržujte si přiměřenou váhu.
 • Vylepšete svůj jídelníček – omezte sůl, tuky a cukry.
 • Dodržujte pitný režim.
 • Zajímejte se o svůj zdravotní stav, pravidelně si nechte zkontrolovat tlak, hodnoty krevního cukru a cholesterolu a pokud jsou zvýšené nad normální hodnoty, pak je nutná snaha o jejich snížení – vždy v prvé řadě dietními opatřeními, dále léky, které Vám předepíše Váš lékař.
 • Vyhněte se pití nadměrného množství alkoholu, zejména destilátů.
 • Snažte se vyvarovat stressových situací a máte-li pocit, že je nezvládnete, vyhledejte pomoc odborníků.
 • Nemoci srdce a jiná dříve vzniklá onemocnění sice sami jistě neovlivníte, ale pravidelnými kontrolami u specialistů a dodržováním léčebného režimu můžete předejít cévním komplikacím.
 • Věnujte se svým koníčkům, choďte do společnosti, buďte optimisty.

 

Neurologie

Neurologická poradna pro pacienty s CMP

Specializované neurologické ambulance zajišťují dispenzarizaci pacientů po prodělané cévní mozkové příhodě. Neurologové provádějí sonografické vyšetření mozkových tepen, pečují o možné komplikace a zajišťují aplikaci botulotoxinu do spastických svalů.

Rizika kouření

V tabákovém kouři bylo odhaleno přes šedesát látek s karcinogenními účinky. Tyto látky jsou obsaženy přímo v tabáku nebo vznikají během hoření. Vyskytují se převážně jako malé částečky a jsou to látky jak organického, tak anorganického původu.

 • Aktivní kouření: Aktivní kouření má neblahý vliv na zdraví kuřáka. Významně se podílí na vzniku mnoha nemocí, nebo je dokonce přímo zapříčiňuje. Ovlivňuje také ještě nenarozený plod, ohrožuje děti i dospělé.
 • Zhoubné nádory: Mezi zhoubné nádory postihující kuřáky patří nejen ty plicní, ale i nádory v ústní dutině, nádory slinivky břišní, děložního čípku, ledvin a močového měchýře, střev a konečníku.
 • Srdečně - cévní systém: Kouření výrazně urychluje rozvoj aterosklerózy (kornatění tepen). Důsledkem jsou mozkové cévní příhody a srdeční infarkty.
 • Kůže: Kouření má vliv na drobné tepénky kůže, čímž podstatně urychluje zevní projevy jejího stárnutí. Důsledkem kouření se zhoršuje pružnost pleti, zmenšuje se přirozená schopnost optimální hydratace, tvoří se více vrásek, pleť povadne a je našedlá.
 • Těhotenství: Kouření má velmi negativní vliv na vyvíjející se plod v děloze. Kouří-li matka v době těhotenství, zvyšuje se tím pravděpodobnost potratu, nižší porodní hmotnosti dítěte, narození dítěte s vrozenými vývojovými vadami. Přesto je překvapivé, že v těhotenství přestává kouřit pouze asi 20 % žen.
 • Ohrožení dětí: Podle Charty dětských práv má každé dítě právo na čistý vzduch. Tabákový kouř je mimo jiné také jednou z příčin syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS – z angl. sudden infant death syndrome). Pobyt v zakouřeném prostředí:
  • zvyšuje u dětí riziko zápalu plic a zánětů středního ucha
  • je příčinou asi desetiny dětských leukemií
  • zvyšuje u dětí riziko vzplanutí astmatu a astmatického záchvatu
  • vede ke snížení plicních funkcí dítěte.
 • Mezi další nemoci a poruchy, které kuřáci obvykle mívají, můžeme zařadit:
  • vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku
  • dřívější rozvoj šedého zákalu a stařecké hluchoty
  • poruchu potence a plodnosti u mužů
  • menstruační obtíže či neplodnost u žen
  • zhoršené hojení ran.

 

Pasivní kouření

Jedná se o nedobrovolné kouření spojené s pobytem v uzavřeném, ale i otevřeném prostoru s kuřákem. Kouř vdechovaný při pasivním kouření pochází jednak z doutnajícího konce cigarety mezi dvěma potáhnutími a jednak je vydechován kuřákem. Na pasivní kouření zemře v ČR ročně až 2 000 lidí.

Inhalace tabákového kouře vede zejména:

 • k psychosomatickým poruchám
 • ke zhoršení chronických onemocnění
 • k urychlení civilizačních chorob, jako jsou nádory a srdečně-cévní onemocnění
 • k opoždění vývoje dítěte

 

Kouření je zdravotní i ekonomický problém

 

Kalkulačka ušetřených peněz

Kalkulačka ušetřeného času

Kalkulačka rizika rakoviny plic

Kalkulačka rizika srdečního infarktu

Kalkulačka zkráceného života

 

Chcete pomoc s odvykáním kouření?

Centrum léčby závislosti na tabáku při Plicním oddělení naší nemocnice

 

zdroj informací: Odvykání-kouření.cz

Rubrika Strakonického deníku - Medicínský rádce - tentokrát s primářem Horným o kolorektálním karcinomu.

Přečtěte si zde

Proč vzniká závislost?

Důvodů, které vedou ke vzniku závislosti, je celá řada. Nemůžeme se omezit na konstatování, že ke vzniku závislosti vede nedostatek volnočasových aktivit a nesprávná výchova. K tomu, aby dítě začalo experimentovat s drogou, ztratilo nad užíváním kontrolu a nakonec se stalo závislým, je zapotřebí souhry mnoha okolností.

V medicíně se hovoří čím dál více o vlivu dědičnosti. Neexistují ale geny, které by jedince jednoznačně předurčily pro vznik závislosti, ani geny, které by dotyčného před drogami mohly za všech okolností uchránit. Geny spíše přispívají k vytvoření určitého typu osobnosti, u některých lidí se vyvíjejí vlastnosti, které riziko problému s drogami zvyšují.

Závislost se pevně spjata s vlivem prostředí, ve kterém se jedinec pohybuje. Nezřídka bývá projevem hlubších psychických a psychologických problémů, například nedostatečného sebevědomí, útěkem před problémy, bezradností s vlastním životem, tlakem party apod.

Drogy jsou látky s vysokým rizikem závislosti, ale za určitých okolností může vzniknout závislost na každou látku, která ovlivňuje stav našeho organismu. Dokonce i na přípravek, který neobsahuje žádnou účinnou látku (placebo), ale závislý se domnívá, že mu pomáhá.

Jak se závislost projevuje

 • touha (chuť, bažení neboli craving) po dané látce,
 • omezení až úplné vytěsnění dalších zálib (koníčky, přátelé),
 • užívání látky, i když dotyčný ví, že mu to přináší rizika a nevýhody,
 • omezení pudu sebezáchovy ve vztahu k látce,
 • zvyšování tolerance – čím déle dotyčný látku užívá, tím více jí pro dosažení stejných účinků potřebuje a tím více snese,
 • abstinenční příznaky po vysazení látky, na které může vzniknout fyzická závislost.

 

Otestujte se

Máte závislost?

 

Pomoc můžete najít i v naší nemocnici

Psychiatrická ambulance - MUDr. Holáková

 

Další kontakty

Občanské sdružení Prevent: "Pomáháme s předcházením a řešením úskalí spojených s dospíváním, s péčí o děti a se závislostním chováním."

 

zdroj informací: Stránky o závislosti - Substituční léčba.cz

U příležitosti Světového dne ledvin vyšel v MF Dnes rozhovor s nefrologem strakonické nemocnice MUDr. Josefem Moltašem.

Přečtěte si článek zde

Go to top