Nemocnici Strakonice jako akciovou společnost založil Jihočeský kraj.

Představenstvo a top management

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

předseda představenstva, ředitel

  • 383 314 120

  • fiala@nemst.cz

Ing. Jiří Švec

člen představenstva, náměstek pro ekonomiku a řízení obslužných činností

  • 383 314 120

  • svec@nemst.cz

MUDr. Zuzana Roithová, MBA

členka představenstva

Ing. Michal Čarvaš, MBA

člen představenstva

MUDr. Michal Pelíšek, MBA

náměstek pro řízení kvality péče

  • 383 314 120

  • pelisek@nemst.cz

Mgr. Edita Klavíková, MBA

náměstkyně pro ošetřovatelství, hlavní sestra

  • 383 314 120

  • hlavni-sestra@nemst.cz

Ing. Karel Matas

vedoucí oddělení technického provozu

  • 383 314 120

  • matas@nemst.cz

Dozorčí rada

předsedkyně: Eva Rabová

místopředseda: PhDr. Robert Huneš

členové: Mgr. Vladimír Hanáček, Mgr. Břetislav Hrdlička, MUDr. Radek Chalupa, MUDr. Pavlína Maxová, Ing. Jiří Rod, Ing. Václav Valhoda a Iva Zelinková

Rada kvality

MUDr. Michal Pelíšek, MBA - náměstek pro kvalitu zdravotní péče, zástupce pracovní skupiny pro léčebnou a diagnostickou péči

Mgr. Edita Klavíková, MBA - náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, hlavní sestra

Ing. Karel Matas - vedoucí oddělení technického provozu

JUDr. Alena Hanáčková - právnička

Ing. Šárka Krabačová - vedoucí oddělení zdravotnických informací

Výbor pro audit

Členové výboru pro audit Nemocnice Strakonice, a.s.

Doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.,  dat. nar. 21. 2. 1952, bytem Voskovcova 1658, 252 28 Černošice

Ing. Lenka Dudová, dat. nar. 4. 8. 1953, bytem Nad Dálnicí 1323, 156 00 Praha 5

Ing. Jaroslava Pechová, nar. 22. 6. 1950, bytem Pod Strání 2221/20, 100 00 Praha 10

 

Mapa areálu

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top