Ceník parkovného

Prvních 30 minut - ZDARMA
Každá další započatá hodina - 40 Kč
Klienti ZTP, ZTP/P, klienti dialýzy - ZDARMA
Klienti lékárny (volný prodej) - ZDARMA
Po hospitalizaci - 40 Kč / den
Ztráta parkovacího lístku - 200 Kč

Pravidla vjezdového systému pro veřejnost

Na vjezdu je vjezdový stojan, který vydává vjezdové papírové karty s natisknutým čárovým kódem.

Na výjezdu je výjezdový stojan, který je osazen scannerem čárového kódu.

U vjezdových papírových karet je zapojen systém anti-passback. Tento systém umožňuje pouze jeden vjezd a jeden výjezd vozidla.

V areálu (v blízkosti výjezdu) je umístěna automatická pokladna. Automatická pokladna slouží pro zaplacení umožněného vjezdu prostřednictvím vjezdové papírové karty (pokud doba parkování v nemocnici překročí 30 minut). Přijímá mince a bankovky hodnoty, která se současně zobrazí na displeji automatické pokladny, na přeplatek vrací pouze mince. Pokladna bude doplněna o možnost placení platební kartou. Tiskne pokladní doklady.

Vjezd do areálu nemocnice a výjezd z areálu upravuje Provozní řád vjezdového systému.

Výjezdy z areálu nemocnice ve specifických situacích

1. Do 30 minut výjezd z areálu zdarma.

2. Pacienti s průkazem ZTP, ZTP/P ve vozidle zdarma. Při výjezdu z areálu obsluha ve vrátnici zapíše do systému registrační značku vozidla.

3. V nemocnici hospitalizovaní pacienti při předložení předběžné nebo propouštěcí zprávy na vrátnici pro potřeby ověření hospitalizace - je povinnost zaplatit jednorázový poplatek za vjezd ve výši 40,- Kč / den přímo na vrátnici.

4. Klienti lékárny (volný prodej) obdrží v lékárně slevový kupón pro bezplatný výjezd, a jím zaplatí v automatické pokladně (čili NE až u výjezdového stojanu).

5. Zdravotní zásobování obdrží od obchodního oddělení slevový kupón pro bezplatný výjezd, a jím zaplatí v automatické pokladně (čili NE až u výjezdového stojanu).

6. Dialyzovaní pacienti obdrží na HDS plastovou kartu s omezenou platností. U karet je nastaven systém anti-passback. Tento systém neumožňuje na jednu kartu opakovaný vjezd 2x či víckrát po sobě bez výjezdu po prvním vjezdu vozidla. Tedy „karta musí vjet, aby mohla vyjet“.

7. „Zvednutí závory se záznamem do systému“ pro firmy zajišťující servis na zařízení v nemocnici, stavby - při výjezdu z areálu vrátný zapíše do systému registrační značku vozidla, název firmy a po vrácení vjezdové papírové karty vrátnému ten tlačítkem zvedne závoru. 

Poděkování od našich pacientů

Go to top