Zaměstnanci nemocnice mohou využívat služby Dětské skupiny Srdíčko zřízené Dětským centrem Jihočeského kraje.

Dětská skupina Dětského centra Jihočeského kraje, o.p.s. Strakonice - zařízení péče o děti je novou službou péče o děti, jenž má pomáhat rodinám ke sladění rodinného a pracovního života. V DCJK, o.p.s. se zřizují dvě dětské skupiny. Dětská skupina 1 i Dětská skupina 2 jsou určeny dětem ve věku od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Filozofií Dětské skupiny - Srdíčko je vytváření vztahu k přirozeným lidským potřebám jednotlivce, rozvoj komunikace, samostatnost a zdravé sebevědomí cestou přirozené výchovy.

Činnost v Dětské skupině – Srdíčko má charakter působení výchovy, vzdělávání a péče, klade důraz na socializaci dětí ve vrstevnické skupině s ohledem na individuální přístup pečujících osob k dítěti.

Provozní doba Dětské skupiny - Srdíčko je od 5.45 hodin do 18.15 hodin.

Poděkování od našich pacientů

Go to top