• Primář

  MUDr. Zbyněk Hrdlička

 • Vedoucí fyzioterapeutka

  Bc. Marcela Mrázová

 • Telefon

  (0420) 383 314 332

Zdravotní služby rehabilitačního oddělení

Oddělení léčebné rehabilitace se nachází v pavilonu NORD (stejně jako dětské oddělení a centrum péče o zrak, původní budova gynekologického oddělení) a slouží ambulantním pacientům. Kompletní ambulantní péči poskytuje naše oddělení i na poliklinice, kde se nacházíme v přízemí staré budovy. Za hospitalizovanými pacienty dochází fyzioterapeutky na jednotlivá lůžková oddělení zdejší nemocnice. Oddělení poskytuje rehabilitační péči např. u bolestivých vertebrogenních onemocnění, u poúrazových stavů a u většiny neurologických postižení. Další velkou skupinou našich klientů jsou děti odeslané ortopedem pro vadné držení těla a jiné ortopedické vady páteře. Dále se staráme i o klienty po rekonstrukčních operacích např. ramenních, kyčelních a kolenních kloubů, o pacienty s degenerativními potížemi - tenisové lokty, patní ostruhy... K léčbě využíváme elektroléčebné přístroje - např. Endomed s celou řadou programů na jednotlivá onemocnění, VAS 07 a jiné. Dále přístroje pro aplikaci léčebného ultrazvuku a pulzního magnetického pole. K léčbě pohybových vad, poúrazových, vrozených nebo získaných, slouží pět moderně vybavených tělocvičen, z nichž jednu používáme pro dětskou rehabilitaci. U dětí s neurologickými vadami používáme Vojtovu a Bobathovu metodu. Dále jako nadstandardní péči poskytujeme za úhradu např. klasické masáže, laseroterapii a léčbu funkční sterility podle p. Mojžíšové. Provozujeme i kompletní vodoléčbu, která bude zahrnuje vířivé končetinové koupele, dále celotělové vany na podvodní masáže a perličkové koupele. Celotělové vany jsou nové, moderní a s možností využití několika programů na různé diagnózy.

Lymfologické pracoviště je držitelem certifikátu garance kvality České lymfologické společnosti ČLS JEP a je tak lymfocentrem pro komplexní terapii lymfedému.

 • Lymfodrenáže

 • Laser

 • Vodoléčba

 • Ultrazvuk

 • VAS 07

 • Magnetické pole

Rehabilitační péče

EXTREMITER - vakuověkompresivní léčba, indikace: posttraumatické edémy, zhoršení trofiky a metabolismu na periferii končetin (např. Sudek, sy karpál. tunelu, osteoporoza, periferní parézy apod.), zhoršené cévní prokrvení na periferii, klaudikační bolesti, lymfoedémy (např. po ablaci mammy.)

Využití hlavně u ortopedických vad, posttraumatických stavů, revmatoidních artritid, čerstvých i keloidních jizev, herpesu, dermatologických onemocnění včetně dekubitů a bércových vředů

Omezením pro aplikaci laseru jsou závažná cévní a interní onemocnění, celková vyčerpanost organismu, bolesti neznámého původu, onkologická onemocnění, aplikace v blízkosti kardiostimulátoru.

přístroj působí analgeticky a protizánětlivě, využití u neurolog. onemocněních (vertebrogenní syndromy, parézy), dále u ortopedických vad (entezopatie, artrózy kloubů, epikondilitidy, periartritidy, ostruhy, apod.), dále v traumatologii (urychluje hojení kostí po zlomeninách, vstřebává edémy po distorzích, urychluje hojení po operacích vazů a šlach)

Aplikace léčby pomocí přístroje VAS 07 se neprovádí na oblast srdce a hlavy, dále u pacientů s čerstvou trombózou, prekancerózních stavů, epileptiků, gravidity, u pacientů s kardiostimulátorem.

Obdobné účinky jako VAS 07, ale na podkladě magnetického vlnění, u přístroje VAS 07 jsou navíc ještě interferenční proudy. Jedná se o přístroj, kterým se dá léčit široká škála onemocnění – neurologické, úrazové, ortopedické, revmatologické... Hlavní účinky magnetického pole jsou - protibolestivé, hojivé, protizánětlivé, uvolňující svalové napětí, působící proti otokům...atd.

Případná omezení: těhotenství, některá nádorovitá onemocnění, krvácivé stavy, implantovaný kardiostimulátor, horečnaté stavy, srdeční nedostatečnost, u některých pacientů může vyvolat nežádoucí účinky, pokud je v místě aplikace kovový materiál.

Např. diadynamické proudy (tyto přístroje mají analgetické, protizánětlivé a myorelaxační účinky, působí lokálně, tzn. v místě aplikace)

Diadynamické proudy - nelze aplikovat na otevřené rány, alergické kožní reakce, u poruch čití, u pacientů s implantovaným kardiostimulátorem!!! Před zahájením léčby, je nutné odložit šperky v místě aplikace.

Ultrazvuk - nelze aplikovat na místo implantovaného kardiostimulátoru, na místo nádorového onemocnění a u těhotných žen na oblast bederní páteře.

skotské střiky a podvodní masáže – využití hlavně u vertebrogenních syndromů, vířivé koupele na horní a dolní končetiny: po úrazech na zmírnění bolesti a edemu.

Kontraindikace: Akutní bakteriální nebo virové onemocnění. Kardiální selhání. Některé choroby kůže. Akutní hluboká tromboflebitida. U gravidity podvodní masáž. Při záchvatovitém onemocnění nutné upozornění fyzioterapeuta.

Aplikace studených a teplých gelových sáčků na postižené části těla.

používáme účinné moderní manuální techniky podle jednotlivých postižení pacientů: Vojtova metoda (hlavně u neurologicky postižených dětí, ale i dospělých po CMP a poúrazových stavech), Kabatova technika (u špatně se hojících poruch hybného aparátu, u periferních obrn končetin), mobilizace páteře a žeber podle Mojžíšové a Lewita, mobilizace periferních kloubů, dále provádíme léčebnou tělesnou výchovu po úrazech, parézách centrálních i periferních, u degenerativních poruch, dechové cvičení, léčebnou tělesnou výchovu (LTV) u vertebrogenních syndromů, skolióz a vadného držení těla, léčebnou tělesnou výchovu na labilních plochách a na přístrojích (motodlaha ramenní), taping – kineziologický, sportovní, funkční a lymfotaping – dle diagnózy pacienta.

Mobilizace neprovádíme u pacientů nad 60 let (z důvodu možné osteoporózy), dále u onkologických pacientů (stejný důvod), u dětí pod 8 let, u gravidních pacientek, u poúrazových stavů, při výhřezu obratlové ploténky!!!

Manipulace bederní páteře - výkon omezuje věk pacienta (pod 8 let a nad 60 let), osteoporosa kostí, nádorová onemocnění, poúrazové stavy a podezření na poškození bederní páteře úrazem, stavy po operaci páteře, podezření na výhřez meziobratlové ploténky. Relativním omezením je i silná kontraktura bederního svalstva.

Manipulace krční páteře - výkon omezuje věk pacienta (pod 8 let, nad 60 let), osteoporosa kostí, nádorová onemocnění, poúrazové stavy a podezření na poškození krční páteře úrazem či stavy po operaci páteře. Relativním omezením je i silná kontraktura šíjového svalstva.

Manipulace žeber - výkon omezuje věk pacienta (pod 8 let a nad 60 let), osteoporóza kostí, nádorová onemocnění, poúrazové stavy a podezření na poškození hrudní páteře úrazem, či stavy po operaci páteře. Relativním omezením je i příliš velká kontraktura zádového svalstva, která je silně bolestivá a brání provedení výkonu.

Léčbu přístrojem motodlaha nelze provádět zejména u pacientů s teplotou nebo závažnou infekcí.

Lymfologická péče

Lymfologické pracoviště je držitelem certifikátu garance kvality České lymfologické společnosti ČLS JEP a je tak lymfocentrem pro komplexní terapii lymfedému.

Jemná manuální technika, která posiluje a zvyšuje vstřebávání a transportní funkci mízního systému, zrychluje tok mízy. Manuální lymfodrenáže se provádí jemnými kruhovými a spirálovými hmaty s pomalou frekvencí.

 

Indikace (Doporučení): Lymfedem primární i sekundární, cévní nedostatečnost, chronická žilní nedostatečnost, předoperační a pooperační prevence hluboké trombózy, terapie bércových vředů, pooperační a poúrazové otoky, profylaxe žilní trombózy

Kontraindikace: Srdeční dekompenzace, jaterní cirhóza, otoky následkem hypoproteinu, akutní kožní zánět, zhoubné nádory, akutní bakteriální nebo virové onemocnění, otoky způsobené onemocněním ledvin a jater, nejasné břišní potíže.

Relativní kontraindikace: těhotenství, menstruace, spastická zácpa

Elektronický přístroj, který se používá k lymfatické (mízní) drenáži. Lymfatická drenáž pomáhá normalizovat a udržet vyvážený vztah proudění mezi krevním a lymf. systémem a tkání. Poruchy v mízním nebo žilním systému, málo aktivní svalové odčerpání mají za následek funkční i estetické změny kůže, podkoží i dalších orgánů. Lymf. drenáž přístroji LYMFOVEN pomáhá ve značné míře zvýšit průtok a zmírnit, až zcela odstranit, negativní patologické projevy.

Indikace (Doporučení): Lymfedem primární i sekundární, cévní nedostatečnost, chronická žilní nedostatečnost, předoperační a pooperační prevence hluboké trombózy, terapie bércových vředů, pooperační a poúrazové otoky, profylaxe žilní trombózy

Kontraindikace: Srdeční dekompenzace, jaterní cirhóza, otoky následkem hypoproteinu, akutní kožní zánět, zhoubné nádory, akutní bakteriální nebo virové onemocnění, otoky způsobené onemocněním ledvin a jater, nejasné břišní potíže.

Relativní kontraindikace: těhotenství, menstruace, spastická zácpa.

Péče o hospitalizované pacienty

Naši fyzioterapeuti docházejí denně na jednotlivá lůžková oddělení, kde se individuálně věnují jednotlivým pacientům vzhledem k jejich věku, onemocnění i sociálnímu postavení. Provádíme edukaci nejen u samotného pacienta, ale i u jeho rodinných příslušníků.

Tým rehabilitačního oddělení oddělení

Seznamte se s vedením týmu lékařů a fyzioterapeutů, který se stará o pacienty rehabilitačního oddělení.

ourteam-1

MUDr. Zbyněk Hrdlička

primář

rehab-prim@nemst.cz

ourteam-3

Bc. Marcela Mrázová

vedoucí fyzioterapeutka

rehab-vrchni@nemst.cz

Články o rehabilitaci

Na slovíčko s ... prim. Hrdličkou

V tisku vyšel rozhovor s primářem rehabilitačního oddělení naší nemocnice MUDr. Zbyňkem Hrdličkou.

Nemocnice získala antigravitační trenažér chůze vyvinutý vědci v NASA

Jako jediné jihočeské zdravotnické zařízení má strakonická nemocnice nově antigravitační rehabilitační chodník, který vyvinuli v americkém vesmírném středisku NASA. Speciální chodník pomáhá pacientům po úrazech a operacích nohou.

Antigravitační trenažér chůze připomíná běžecký pás, ve kterém je ale pacient uzavřen. Funguje na rozdílu tlaku vzduchu. Během rehabilitace se dá tlak podle potřeb upravovat, což je jedna z výhod oproti například cvičení ve vodě.

„Pacient je během cvičení nadnášen vztlakem vzduchu. Přístroj umožňuje simulovat chůzi s odlehčením až 80 procent hmotnosti. Zjednodušeně řečeno dosáhneme toho, že u stokilového pacienta je došlap dvacet kilogramů, což významně snižuje zatížení kloubů,“ uvedl primář oddělení léčebné rehabilitace strakonické nemocnice Zbyněk Hrdlička. Pacienti by se díky antigravitačnímu chodníku mohli dříve zotavit. Chodník začnou na oddělení používat začátkem října.

„Nové rehabilitační zařízení vyšlo strakonickou nemocnici na více než dva miliony korun. Je to součást velkého projektu spolufinancovaného z Evropské unie. V rámci něj nemocnice za téměř sto milionů korun modernizuje nejenom oddělení rehabilitační péče, ale i radiodiagnostické oddělení, gastroenterologické centrum a laboratoře,“ uvedla Kristina Cejpková za společnosti G-Project, která projekt nyní řídí.

Rehabilitačním oddělením strakonické nemocnice ročně projde 3,5 tisíce pacientů. Třetina z nich se léčí právě po operacích či úrazech dolních končetin, neurologických onemocněních, u nichž lze tento přístroj využít k nácviku stereotypu chůze.

 

Zdroj: Budějská drbna, Mednews.cz

Rehabilitace - kontakty

Objednávky, recepce:

383 31 4332

Primář:

383 31 4330

rehab-prim@nemst.cz

Vedoucí fyzioterapeutka:

383 31 4339

rehab-vrchni@nemst.cz

Ordinace lymfologie:

383 31 4443

Lymfodrenáže:

383 314 499

773 772 943

Provozní doba rehabilitačního oddělení

Den:

Ordinační doba:

všední dny:

6:30 - 15:30

Mapa areálu

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top