Jako již tradičně předali organizátoři výtěžek 6. ročníku Memoriálu Petra Adlera ve výši 20 tisíc Kč strakonické nemocnici, konkrétně Onkologické ambulanci.

Děkujeme za dlouholetou spolupráci!

Nemocnice Strakonice rozšiřuje svůj vozový park o novou sanitku, která byla pořízena s významným přispěním Nadace ČEZ.

Nový vůz bude sloužit na detašovaném pracovišti ve Vodňanech. K převozu pacientů ho budou využívat zdravotníci z Polikliniky Vodňany.

Nákup nového sanitního vozu mohl být realizován díky příspěvku Nadace ČEZ. „Sanitka byla včetně zástavby a vybavení pořízena za 832 000 Kč bez DPH, příspěvek Nadace ČEZ činil 507 000 Kč. Moc si toho vážíme a jsme rádi, že jsme navýšili počet vozů na našem detašovaném pracovišti ve Vodňanech,“ uvedl k nákupu nového vozu ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

Nová sanitka bude slavnostně pokřtěna v pátek 13. července. Křest se uskuteční v pátek 13. července od 10 hodin v prostorách Polikliniky Vodňany za účasti hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a představitelů společnosti ČEZ, a.s. Nová sanitka bude sloužit k převozu pacientů z Vodňanska, provozovat ji bude dopravní zdravotní služba strakonické nemocnice.

 

Zdroj: Strakonický deník

AKTUALIZOVÁNO O FOTOGALERII. Tříleté snažení strakonických lékařů o zavedení nové diagnostické metody bude začátkem léta završeno zprovozněním nové magnetické rezonance.


Společenské setkání u příležitosti zahájení provozu proběhne za účasti Hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a generálního ředitele VZP ČR Ing. Zdeňka Kabátka dne 28. června od 13 hodin.


Investiční náklady na přístroj SIGNA VOYAGER 1.5 T výrobce GE Healthcare Company Ltd. činí 27.415.985,- Kč bez DPH a jsou hrazeny z Integrovaného regionálního operačního programu, náklady na stavební úpravy činily 3.355.601,- Kč bez DPH. Významným způsobem obě akce kofinancuje Jihočeský kraj.

Nové pracoviště se nachází v přízemí pavilonu operačních oborů v blízkosti centrální recepce, čekárna pro chodící pacienty je z prostor jižního křídla budovy. Pacienti imobilní budou přiváženi přímo od výtahů přístupovou chodbou z klinických oddělení a tento přístup právě vylučuje křížení s pacienty ambulantními.

„Medicína jde hodně dopředu, velmi dobře vzpomínám, když jsme ve Strakonicích v roce 1993 otevírali první naše CT, nyní se posouváme po 25 letech dále. Vyšetření v prostředí magnetické indukce 1.5 Tesla je zaměřeno na vyšetření mozku i celé nervové soustavy, břicha, měkkých tkání, kloubů a pohybové soustavy. Obrazové rozlišení tkání je vynikající a dnes magnet patří u některých onemocnění přímo k základním lékařským vyšetřením. Oproti rentgenovým vyšetřením vč. CT je výhodou nepřítomnost rentgenového záření, naopak ale pro mnoho diagnóz zůstává vyšetřením základním a lépe vypovídajícím právě počítačová tomografie. Obě metody se vzájemně velmi dobře doplňují i s postupy nukleární medicíny – i tato diagnostika je ve Strakonicích, jako jedné ze dvou jihočeských nemocnic spolu s Nemocnicí České Budějovice, poskytována,“ popisuje předseda představenstva strakonické nemocnice MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.
V průběhu června probíhá testovací provoz, postupný přechod na provoz je očekáván během léta 2018. Mimořádné ocenění zaslouží Ministerstvo zdravotnictví ČR, kdy přístrojová komise již před téměř třemi lety schválila pořízení magnetu do Strakonic, stejně tak jako české zdravotní pojišťovny v čele s VZP, jež se zavázaly tento provoz hradit. „V této souvislosti ovšem chci poděkovat kolegům z Nemocnice Písek a Nemocnice České Budějovice za léta vyšetřování pacientů strakonického regionu magnetickou rezonancí na jejich pracovištích. Právě po nemocnicích v Českých Budějovicích, Písku a Táboře jsme spolu s nemocnicí v Jindřichově Hradci další jihočeskou nemocnicí, která pro své pacienty zajistí toto vyšetření,“ dodává MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Celkem během dvou let investuje Nemocnice Strakonice do moderních technologií z evropských zdrojů 96 mil. Kč, významný podíl kofinancování jde z prostředků Jihočeského kraje.

Již čtvrtý ročník fotbalového turnaje mezi jihočeskými nemocnicemi se uskutečnil v pátek 8. června 2018 v Borovanech. Pořádající nemocnicí byl tentokrát Český Krumlov. V příjemném počasí se sjeli hráči ze šesti nemocnic Jihočeského kraje (Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor).

První místo obsadila Nemocnice Tábor, a.s., druhé místo Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. a místo třetí Nemocnice Strakonice, a.s.

Porodnici Nemocnice Strakonice, a.s. navštívil opět Levicový klub žen ze Strakonic a předal maminkám našich miminek ručně pletené bačkůrky. Ke dni dětí je to opět hezké připomenutí. Tato skupina dále navštěvuje ONP k MDŽ a ke Dni matek, kde našim pacientům hrají a zpívají.

Závodníci, kteří se zúčastnili letošního V. ročníku Vltava RUN CZECH, běžící pod hlavičkou FROGLET, s.r.o., vybrali částku 7500 Kč na podporu nákupu pomůcek pro Nemocnici Strakonice, a.s. Ve své kategorii skončili pátí, gratulujeme a děkujeme !

Strakonický deník přinesl rozhovor s MUDr. Hanou Vlachovou (ORL) a to nejen aktuálních trendech v terapii nosních mandlí.

Již XIV. ročník Prácheňského ošetřovatelského dne, který pravidelně pořádá Nemocnice Strakonice, a.s. přilákal do strakonického kulturního domu 227 účastníků. Úvodem proběhla modní přehlídka tradičních i těch moderních ošetřovatelských stejnokrojů a dále byl již prostor pro vzdělávací program, jehož mottem bylo „Od bolesti až k radosti…“. 

 

Léčba nefyzické bolesti aneb duchovní péče není pánbíčkaření - PhDr. Mgr. Robert Huneš (Hospic sv. Jana N.Neumanna, o.p.s.)

Kladívko na bolest aneb jak můžeme chronickou bolest porazit - MUDr. Miloslav Sýkora (ARO – JIP oddělení Nemocnice Strakonice, a.s.)

Bolesti zad, jedna z nejčastějších příčin nemocnosti - MUDr. Lucie Školníková (Neurologické oddělení Nemocnice Strakonice, a.s.)

Zachraň si svoje záda včas - Bc. Lucie Burianová, Mgr. Kateřina Kramlová (Rehabilitační oddělení Nemocnice Strakonice, a.s.)

Doprovázení umírajících – osobní zkušenosti a prožitky - S.M. Benedikta Vojtěška Bartoňová (Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka)

Bolest s radostným koncem - Bc. Martina Bláhová, Bc. Šárka Křivanová (Gyn.– Por. oddělení Nemocnice Strakonice, a.s.)

Etiketa 21. století - Eva Filipová (Odbornice na etiketu)

 

Fotogalerii najdete zde

Strakonický deník přinesl článek o proběhlé rekonstrukci oken interního pavilonu.

Ve středu 9. května se ve vstupní hale pavilonu operačních oborů Nemocnice Strakonice konala osvětová akce zaměřená na správnou hygienu rukou. Stalo se tak v rámci celosvětového Dne hygieny rukou.

Zájemci si mohli od 9 do 12 hodin vyzkoušet správnou techniku mytí a zároveň si ověřit jeho kvalitu v takzvaném blackboxu, který odhaluje neumytá místa na rukou. „Jde o zařízení, ve kterém je zabudována UV lampa. Stačí pod ni jen umístit vydezinfikované ruce a pod ultrafialovým světlem se správně ošetřená místa na rukou rozzáří, zatímco neošetřené oblasti, kde mohou být i nebezpečné bakterie, zůstanou tmavé,“ vysvětluje předseda představenstva strakonické nemocnice MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Den hygieny rukou, který každý rok připadá na 5. květen a který je součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) s názvem SAVE Lives: Clean Your Hands (Zachraň život – umývej si ruce), upozorňuje na význam mytí rukou jako klíčového preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění.

Podle Světové zdravotnické organizace se až 80 % infekcí šíří špinavýma rukama.

Primář Centra péče o zrak MUDr. Pavel Kristen poskytl obsáhlý rozhovor Týdeníku Strakonicko.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top