Nemocnice Strakonice, a.s. vyhlašuje s ohledem na nárůst akutních respiračních onemocnění ve strakonickém regionu zákaz návštěv od 20.2.2019

Deník MF Dnes přinesl obsáhlý rozhovor s primářem dětského oddělení naší nemocnice MUDr. Martinem Gregorou.

Od 13. února 2019 dochází k omezení návštěv v Nemocnici Strakonice, a.s.


Vzhledem k rostoucímu počtu respiračních onemocnění ve strakonickém regionu naléhavě žádáme příbuzné hospitalizovaných pacientů, aby pečlivě zvážili nutnost návštěvy svých blízkých, aby lidé nemocní, po nemoci nebo s nachlazením návštěvu svých blízkých odložili.
„Myslíme tím, aby skutečně s jakýmikoli příznaky nemoci za hospitalizovanými pacienty nechodili, protože jim mohou nejen zkomplikovat léčbu, ale mohou ohrozit průběh dalšího léčení. Bohužel se mnoho lidí chová nezodpovědně a své blízké navštěvují i se zřejmou nemocí. Pokud nedojde ke změně, nelze vyloučit, že omezení návštěv se rozšíří na úplný zákaz,“ uvedl předseda představenstva MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Ve středu 30. ledna 2019 se uskutečnil Den otevřených dveří Nemocnice Strakonice pro žáky devátých tříd základních škol ze strakonického okresu a okolí. Celkem se tohoto dne zúčastnilo 48 budoucích studentek.


„Vyučující ze SZŠ a VOŠZ České Budějovice Mgr. Miroslava Kudláčková a Ing. Jaroslava Malinovská studentkám poskytly informace o možnosti studia oboru praktické sestry na detašovaném pracovišti VOŠ a SPŠ ve Strakonicích. Upozornily také na široké pracovní uplatnění a nepřeberné množství oborů a specializací, které jim zdravotní škola jako odrazový můstek může nabídnout,“ uvádí předseda představenstva Nemocnice Strakonice MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Personál některých ambulancí předvedl návštěvnicím odborné činnosti - například resuscitaci, měření tlaku, glykémie. Následně si studentky tyto činnosti mohly samy vyzkoušet. Prohlédly si i specializovaná pracoviště, kde se za slovního doprovodu odborného personálu seznámily s výkony, které se na těchto pracovištích provádějí. Mezi taková pracoviště patřila magnetická resonance, zákrokový sálek, oddělení anesteziologicko-resuscitační nebo nově otevřené endoskopické centrum interního oddělení. Na závěr se uskutečnila návštěva dětského oddělení s praktickou ukázkou ošetřování modelu malého pacienta.

„Cílem dne bylo ukázat tuto náročnou profesi, která má v centru pozornosti vždy péči o konkrétního člověka. Také upozornit na to, že pokud chtějí být v životě užiteční a dělat smysluplnou práci, je právě studium zdravotní školy ideální možností,“ uzavírá MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice opět potěšil nejmenší pacienty strakonické nemocnice. Za výtěžek z vánočního koncertu pořídili studenti školy výtvarné potřeby, které darovali dětskému oddělení.


"Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice je parta, kde nejde jen o zpívání. Minulý rok přišly studentky s nápadem, že bychom mohli vánočním koncertem pomoci dětem v nemocnici," říká sbormistryně Pěveckého sboru Gymnázia Strakonice Marcela Miková. Iniciátorky sbírky se domluvily s dětmi z nižšího gymnázia, které při výtvarné výchově vyrobily vánoční přání. Ta se poté nabízela za dobrovolný příspěvek na vánočním koncertu, přičemž peníze měly být investovány právě do výtvarných potřeb pro pacienty. Tak se také stalo.


"Doufáme, že tím přinášíme radost mnoha lidem. Ti, kteří si na koncertu kupují přání, mají radost, že přispějí dobré věci. Ti, kteří přání dostanou, mají určitě radost, že si na ně někdo vzpomněl. Paní učitelka v nemocnici má radost, když si může vybírat výtvarné potřeby, protože za výtěžek ve výši čtyři tisíce korun se toho dá koupit opravdu hodně. Děti v nemocnici při tvoření na chvíli zapomenou na svoje potíže a my ve sboru máme radost, že se sbírka zase podařila. A protože byla podruhé, už je z toho tradice," uzavírá Marcela Miková.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická otevírá na svém detašovaném pracovišti ve Strakonicích studijní obor Praktická sestra. Výuka bude probíhat na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice. Bližší informace o studiu naleznete zde.

Ve věku nedožitých 90 let zemřel 6. ledna 2019 emeritní primář strakonického gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Dušan Gregora. Do nemocnice nastupoval v roce 1958 a postupně se stal velmi významným operatérem i porodníkem, kterému prošly rukama desetitisíce pacientek ze širokého regionu. Postupně zaváděl nové techniky – endoskopické operace i monitoring porodní činnosti plodu a v 80.-tých letech se podílel na výstavbě tehdy velmi moderního pavilonu, úspěšně publikoval v odborném tisku. Rovněž zavedl ve Strakonicích ultrazvuková vyšetření pacientek.

Podle mých osobních zkušeností se tak vždy snažil o inovativní přístupy, pořizování nových technik i vzdělávání svého týmu a tak se mimořádně významně zasloužil o rozvoj oboru gynekologie a porodnictví.

Čest jeho památce !

 

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA - předseda představenstva

Týdeník Strakonicko přinesl obsáhlý rozhovor s předsedou představenstva naší nemocnice o největších událostech minulého roku ve strakonické nemocnici.

Přečtěte si článek celý.

V Zálesí proběhl 27. prosince již 19. ročník turnaje zdravotníků strakonického okresu ve stolním tenisu. Turnaje se tentokrát zúčastnilo 9 hráčů a hráček. Z vyřazovacích bojů vzniklo následně konečné pořadí:
1. Radek Chalupa /chirurgie/, 2. Tomáš Fiala ml. /RTG/ finále 3:2, 3. Jan Vaňata /chirurgie/, 4. Tomáš Fiala st. /ředitelství/, 5. Josef Harcuba /RTG/, 6. Eva Fialová /dětské/, 7. Marek Zbořil /ARO/, 8. Irena Fialová /ONM/, 9. Ivana Uhlířová /urologie/.

Pro primáře strakonické chirurgie Radka Chalupu šlo již o 17. vítězství, 1x zvítězili chirurg-urolog Pavel Lysenko a jedenkrát i chirurg Jan Vaňata.

Foto Jan Škrle.

Ve Strakonicích se konalo předsilvestrovské derby Slávie – Sparta /FANCLUBY/. Výtěžek akce v hodnotě 15.990,- Kč byl věnován ve prospěch dětského oddělení Nemocnice Strakonice, a.s. na pořízení ultrazvukového přístroje.
Foto Jan Škrle.

Klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce přeje Nemocnice Strakonice, a.s.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top