Prvním dítětem, které se v roce 2024 narodilo v Nemocnici Strakonice, byl Matyáš Kortus. Maminka Zuzana Kortusová ho přivedla na svět 2. ledna v 10:54 hodin.  Mamince den po porodu přišli k prvnímu novoročnímu uzlíku štěstí, který váží 3240g, pogratulovat za vedení nemocnice hlavní sestra Edita Klavíková, staniční sestra oddělení šestinedělí Hana Hanzlíková a primář oddělení Přemysl Chalupa. Ke květině pro maminku patří i šek na nákup zboží v obchodě s kojeneckým a dětským zbořím v OC Maxim v hodnotě 3000 korun, který věnovala nemocnice. Přejeme Matyáškovi i celé jeho rodině především pevné zdraví, lásku a rodinnou pohodu.

V těchto týdnech se v Nemocnici Strakonice, a.s., provádí rozsáhlá rekonstrukce vzduchotechniky a instalace klimatizace. „Po jejím dokončení se zvýší komfort pro pacienty i zaměstnance, a to především v horkých letních měsících. Současné práce přinášejí dočasné změny v organizaci provozu. Neznamenají ale omezení péče,“ upozornil ředitel nemocnice Tomáš Fiala. Ty nejaktuálnější změny se od 2. ledna 2024 týkají provozu Lékařské pohotovostní služby pro dospělé pacienty, akutní příjmové ambulance interního oddělení, ambulance plicního oddělení a odborných chirurgických poraden.
Lékařská pohotovostní služba pro dospělé pacienty a interní ambulance se přesune z Pavilonu interních oborů do Pavilonu operačních oborů. Tam bude dočasně zřízena interní ambulance v prostoru u centrální recepce. Pacientům bude k dispozici v pracovní dny od 6:00 do 21:00 hodin a o víkendech a svátcích od 8:00 do 20:00 hodin. V pracovní dny od 21:00 do 6:00 a víkendech a svátcích od 20:00 do 8:00 budou pacienti ošetřeni na příslušné lůžkové stanici v Pavilonu interních oborů podle oboru a pohlaví - tzn. INTERNA MUŽI (1. patro), INTERNA ŽENY (2. patro), PLICNÍ ODDĚLENÍ (3. patro).
Ambulance Plicního oddělení bude dočasně umístěna v prostorách lůžkového Plicního oddělení ve 3. patře Pavilonu interních oborů.
Odborné poradny Chirurgického oddělení budou od 2. ledna přechodně umístěny v 1. patře budovy lékárny v prostorách očkovacího center vedle stomatologické ambulance. Provoz akutní chirurgické ambulance je zachován ve standardních prostorách Pavilonu operačních oborů.
Uvedené změny budou z největší pravděpodobnostní platné až do 31. ledna 2024 a pacienty na ně ještě přímo na místě upozorní informační cedule. Děkujeme za pochopení.

 

V loňském roce zavedla Nemocnice Strakonice, a.s., tradici dárku pro dítě, které se narodí stejně jako Ježíšek - 24. prosince. Letos to byl hned dopoledne na Štědrý den Lukášek Fiřt. „Měla jsem termín 22. prosince. Nakonec jsem do porodnice jela 23. večer a 24. byl malý na světě. Byla jsem hodně vyčerpaná. Strašně si cením podpory všech, kteří se o nás starali. Rodila jsem tady v nemocnici i obě starší děti a při každém dalším porodu jsou služby lepší a lepší. Teď jsem nakonec měla pocit, že jsem na dovolené,“ smála se s „Ježíškem“ v náručí maminka Dagmar Oříšková a pyšný otec souhlasně přikyvoval.
Zdraví celé rodině popřál ředitel nemocnice Tomáš Fiala a kromě květiny mamince předal rodičům poukaz na nákup zboží v hodnotě 3000 Kč do prodejny s kojeneckým a dětským zbožím v OC Maxim ve Strakonicích.

K uctění památky obětí střelby na Filozofické fakultě Karlovy univerzity se v sobotu 23. prosince krátce před polednem sešli lidé také u Nemocnice Strakonice. U vjezdu do nemocnice vzniklo pietní místo, kde je možné u smutečního věnečku zapálit svíčku. Na místě promluvil jak ředitel Nemocnice Tomáš Fiala - senátor za obvod č. 12, tak zástupci města Strakonice a okolních obcí. V poledne uctili přítomní památku obětí minutou ticha.
Svíčky byly zapáleny Betlémským světlem, které na místo přinesli skauti. Kéž by tento symbol míru a přátelství dokázal zmírnit bolest pozůstalých.

Nemocnice Strakonice, a.s. se připojuje k vyjádření upřímné soustrasti všem pozůstalým po obětech bezprecedentní tragické události, která se dne 21.12.203 stala na Filosofické fakultě UK. Česká republika zažívá den státního smutku a drtivou většinu společnosti tato tragická společnost hluboce zasáhla. Situace se nás dotýká tím víc, že mnozí z nás mají Karlovu univerzitu, jednu z nejstarších evropských univerzit, jakožto svoji alma mater.

1. Od pátku 22.12. je vyvěšena v Nemocnici Strakonice, a.s. smuteční vlajka, v době státního smutku (23. 12.) bude státní vlajka stažena na půl žerdi.
2. Společenské setkání k uctění obětí proběhne před vjezdem do nemocnice 23.12.2023 v 11.45
3. Zvažte prosím podporu zasažených rodin například tím, že přispějete finančně do k tomuto účelu zřízenému nadačnímu fondu Univerzity Karlovy.
4. I v nemocnici se setkáváme s projevy agrese, nepodceňujme, prosím, varovné signály, buďme vnímaví, obezřetní a reagujme včas.

 

Sezóna respiračních onemocnění je v plném proudu. Náš region patří k těm šťastnějším, ve kterých zatím počty nakažených nedosahují hranice epidemie. Přesto prosíme všechny, kteří jdou navštívit své blízké do nemocnice, aby byli maximálně ohleduplní. Pociťujete-li na sobě příznaky respiračního onemocnění, návštěvu odložte. V ostatních případech dbejte zvýšené hygieny rukou, použijte při vstupu na oddělení desinfekci a nemusíte se stydět ani za použití roušky. Děkujeme Vám za pochopení a přejeme klidný advent prožitý ve zdraví.  

Dětské oddělení Nemocnice Strakonice, a.s., získalo nový ultrazvuk. Přístroj stál necelé dva miliony korun. Na jeho zakoupení přispěl 357 tisící Nadační fond Kapka naděje, 40 tisíc přidalo město Blatná a 200 tisíc soukromý dárce, který chtěl zůstat v anonymitě. Částku chybějící do plné ceny uhradila nemocnice ze svých zdrojů. „Přístroj má několik sond, které umožňují jak vyšetření novorozenců, tak už téměř dospělých pacientů dětského oddělení. Součástí je také speciální kardiologická sonda, která přispívá k včasné diagnostice vrozených srdečních vad a tady k rychlému zahájení léčby,“ vyzdvihl přednosti nového ultrazvuku primář dětského oddělení Martin Gregora. Nový ultrazvuk budou používat lékaři na dětské ambulanci v přízemí pavilonu N.O.R.D. Starší ultrazvuk, který má oddělení také díky příspěvku Kapky naděje, se z ambulance přesune na lůžkové oddělení.
Se strakonickou nemocnicí Nadační fond Kapka naděje spolupracuje už řadu let. Za tu dobu si nemocnice díky finančním darům od fondu pořídila celkem dva ultrazvuky, speciální lůžka pro děti hospitalizované na jednotce intenzivní péče, transportní křeslo, které je možné složit na lůžko a zrekonstruovala chodbu a několik pokojů dětského oddělení. Kapka finančně pomáhá nemocnicím v celé republice. „Soustředíme se na dětská oddělení, dětskou hematoonkologii a v posledních letech také na dětskou psychiatrii. Snažíme se saturovat potřeby nemocnic především v přístrojovém vybavení,“ uvedla ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje Dita Loudilová.
Moderní technika je důležitou a neodmyslitelnou součásti současné medicíny. Ultrazvuky na oddělení i v ambulanci tomu pomohou. „Pacienti, a v tomto případě hlavně jejich rodiče, očekávají, že se jim v nemocnici dostane kvalitní a rychlé pomoci. Ultrazvuk na oddělení i v ambulanci tomu pomůže. Urychlí diagnostiku a zahájení léčby,“ poděkoval nadačnímu fondu také ředitel nemocnice Tomáš Fiala.
Finance na nákup nového ultrazvuku pro strakonickou nemocnici Nadační fond Kapka naděje získal díky svému partnerovi – společnosti Shell Czech Republic, a.s. Na nákup přístroje přispěli i členové věrnostního programu Shell ClubSmart, vysvětlila ředitelka korporátní komunikace Jana Voštinárová. „Společnost mohla zdravotnické přístroje financovat díky členům věrnostního programu, kteří své nasbírané body věnovali právě Nadačnímu fondu Kapka naděje. Každý věnovaný bod pak společnost proměnila na jednu korunu pro Kapku naděje. Všem štědrým členům děkujeme.“
Zástupce Nadačního fondu Kapka naděje dnes do strakonické nemocnice přivezli také dárky v podobě hraček, které rovnou předali hospitalizovaným pacientům.

Zájem o účast na přednáškovém večeru při příležitosti 15. výročí sjednocení Centrálních laboratoří strakonické nemocnice, který se konal dne 30.10.2023 v nádherných prostorech zámku Blatná, byl obrovský. Hlavní bod programu, kterým byla přednáška profesora RNDr. Jana Konvalinky, CSc. na téma "Vývoj protivirových léků", doplnilo několik doprovodných akcí - welcome drink v zámecké obrazárně s hudebním doprovodem, vystoupení Dudácké muziky ZUŠ ve Strakonicích pod vedením Julie Vlčkové, občerstvení formou rautu a večerní prohlídky zámku.

Organizátorům pod vedením primářky PharmDr. Evy Šimečkové se akce velmi povedla, o čemž svědčí ohlasy účastníků nejen přímo na místě, tak i analýza zpětnovazebního dotazníku.

Připomeňme si akci prostřednictvím těchto fotografií.

Nemocnice Strakonice zůstala „na bedně“. V 18. ročníku celostátního projektu „Nemocnice ČR 2023“, který organizuje HealthCare Institute o.p.s., obsadila strakonická nemocnice 3. místo. Cílem projektu je sestavit žebříček nemocnic dle jejich finanční kondice, míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců nemocnic. „Děkujeme všem pacientům a zaměstnanců, kteří vyplněním dotazníku vyjádřili svou spokojenost a pomohli nemocnici ve Strakonicích obhájit postavení ve špičce českých nemocnic. Je to pro nás motivující a zavazující zároveň. I nadále se budeme snažit být dobrým zaměstnavatelem pro více než 700 zaměstnanců a poskytovat kvalitní péči, se kterou jsou pacienti spokojení,“ uvedl k ocenění ředitel nemocnice Tomáš Fiala.
V rámci celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2023“ byly nemocnice komplexně hodnoceny ve čtyřech klíčových oblastech:
• Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů.
• Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů.
• Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic.
• Finanční zdraví nemocnic.
V rámci tohoto porovnávání bylo osloveno celkem 148 nemocnic z celé České republiky s akutními lůžky. Projekt „Nejlepší nemocnice ČR“ probíhal od 1. února do 31. srpna 2023. Výsledky hodnocení byly zveřejněny 28. listopadu na konferenci k efektivitě nemocnic v Praze. Do průzkumu se zapojilo téměř 129 tisíc respondentů z celé České republiky.
Nemocnice Strakonice, a.s. zaznamenala úspěchy v celostátní soutěži „Nemocnice ČR“ už v minulých ročnících. V letech 2009 a 2019 zvítězila v absolutním žebříčku všech nemocnic. V letech 2010, 2011 a 2022 byla na stříbrné příčce.

 

 

Delegace z Nové Moldavy si prohlédla Nemocnici Strakonice. Nová Moldava  je rumunské město v Banátu.  Skupinu lékařů z tamní nemocnice vedl starosta Chisăliță Ion a ředitel nemocnice Pătroi Sebastian. Strakonickou nemocnici jim představil a provedl je po ní ředitel Tomáš Fiala. 

Nemocnice Strakonice, a.s., se 14. listopadu připojí ke Světovému dni diabetu. Jeho smyslem je zdůraznit prevenci diabetu, ve které hraje klíčovou roli zdravý životní styl. Zdravotníci budou měřit hladinu glykémie (koncentrace cukru v krvi) a krevní tlak. Glykémie se zjišťuje z kapky krve odebrané z prstu. Zájemcům bude také k dispozici nutriční terapeutka. Přijít mohou v úterý 14. listopadu od 8 do 12 hodin do nemocniční lékárny.
Světový den diabetu se každoročně slaví 14. listopadu, v den narození kanadského lékaře a objevitele inzulinu Fredericka Bantinga (1891–1941). Poprvé se tak stalo u příležitosti 100. výročí jeho narození.

 

 

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top