Oddělení vzdělávání

Renata Kovářová

referentka pro vzdělávání

Středisko vědeckých informací: 1. patro budovy hlavní vrátnice nemocnice

tel. č.: 383 314 441, 777 479 767

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specializační a aprobační vzdělávání zaměstnanců

Nemocnice Strakonice, a.s. je schopna zajistit celé nebo část specializačního vzdělávání lékařů v řadě akreditovaných oborů. Nemocnice současně disponuje akreditací pro praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek.

Akreditace pro zajištění odborné praxe (v délce 5 a 6 měsíců) v rámci praktické aprobační zkoušky uchazeče o uznání způsobilosti k výkonu povolání lékaře
Nemocnici Strakonice, a.s. byla Ministerstvem zdravotnictví dne 29. 11. 2019 udělena  akreditace na základě které lze § 13 odst. 1 písm. i) zákona č. 95/2004. provádět konkrétně určený vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 8, srpen 2018 pro zajištění odborné praxe (v délce 5 a 6 měsíců) v rámci praktické aprobační zkoušky uchazeče o uznání způsobilosti k výkonu povolání lékaře

Specializační vzdělávání na lékařských fakultách ČR

Na stránkách jednotlivých fakult naleznete informace pro postup při zápisu do specializačního vzdělávání a zařazení do zvoleného základního oboru lékařství, možnosti konzultace při výběru akreditovaných pracovišť, přehled konaných povinných teoretických kurzů v základních oborech, poradenské služby během specializačního vzdělávání či nabídku vystavení certifikátu o absolutoriu základního kmene a zajištění atestační zkoušky a vydání diplomu o získání odborné specializace.

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze

Rezidenční místa

Nemocnice Strakonice, a.s. průběžně vyhlašuje výběrová řízení na rezidenční místa pro lékařská i nelékařská povolání podpořená dotačním programem MZ ČR.

Aktuálně jsou vyhlášena výběrová řízení pro rezidenční místa.

Aktuálně nejsou vyhlášena žádná výběrová řízení.

Potřebné dokumenty - lékaři (zdroj - www stránky Ministerstva zdravotnictví ČR):

Přihláška a osobní dotazník - xlsx dokument

Aktuálně nejsou vyhlášena žádná výběrová řízení.

Potřebné dokumenty - lékaři (zdroj - www stránky Ministerstva zdravotnictví ČR):

Přihláška a osobní dotazník - xlsx dokument

Celoživotní vzdělávání zaměstnanců

Nemocnice Strakonice, a.s. podporuje další průběžné celoživotní vzdělávání zaměstnanců, kteří si tím prohlubují své znalosti a udrží kontakt s nejnovějšími medicínskými trendy. 

Žádost o povolení účasti zaměstnance na vzdělávací akci

Formulář žádosti o účast na vzdělávací akci (žadatel může formulář elektronicky vyplnit a vytisknout, vytištěnou žádost s vyjádřením nadřízeného pracovníka předá na odbor vzdělávání, současně nutno doložit i pozvánku na konkrétní akci, event. program)

Informace ke stážím a praxím

Nemocnice Strakonice, a.s. nabízí studentům středních a vysokých škol možnost absolvovat povinné i nepovinné stáže a praxe v rámci jejich vzdělávání. Níže jsou uvedeny podmínky a pravidla těchto stáží a formulář žádosti o jejich absolvování.

Poděkování od našich pacientů

Go to top