Důsledky nadměrného stresu

 1. Únava, deprese, úzkost, poruchy paměti a spánku
 2. Řada somatických problémů: potíže s trávením, močením, bolesti hlavy a zad, sexuální problémy, sklon k vysokému tlaku a diabetu, oslabení imunity
 3. Rodinné problémy, rozvodovost, škodlivý vliv na děti
 4. Problémy v práci, zanedbávání povinností, syndrom vyhoření, pokles aktivity

Boj se stresem

Nejčastější otázky a odpovědi

Jak bojovat se stresem v práci?
Pracovní povinnosti jsou častým zdrojem chronického prohlubujícího se stresu, který má pak závažné dopady i na rodinnou pohodu. Jak se stresem bojovat?

 

Pěstujte kvalitní kolegiální vztahy

 • dobré mezilidské vztahy v práci i doma působí jako ochrana proti profesionálnímu stresu

 

Zdokonalujte se v psychoterapeutické pomoci

 • zlepšujte komunikační dovednosti ve vztahu ke spolupracovníkům i klientům
 • učte se trpělivě naslouchat, projevujte účast a pochopení
 • volte vhodná slova a tón hlasu
 • vcítit se
 • nacházet kompromisní řešení

 

Zkuste relaxační a meditační techniky

 • Vhodná relaxační hudba
 • Trénujte úsměv a smích
 • Zacvičte si, choďte
 • Klidně dýchejte do břicha a dlouze vydechujte
 • Přivřete oči a vyvolejte ospalost
 • Soustřeďte se na jednoduché činnosti

 

Snažte se udržet si střední míru zátěže

 • Základem je dobrá organizace času
 • Není vhodný nedostatek ani nadbytek práce
 • Důležitá je pestrost práce
 • Plánujte si čas pro relaxaci
 • pocit uspokojení z práce, klaďte si otázku: „Co můžete udělat, aby vám přinášela práce větší uspokojení?“


Sebeuvědomění

 • Reagujte včas na příznaky stresu, vyčerpání nebo časné známky zdravotní poruchy

 

Realistické nároky

 • dávejte si dosažitelné cíle
 • nepřebírejte odpovědnost za skutečnosti, které sami nemůžete ovlivnit
 • odmítejte nadměrné pracovní zatížení, přibírejte nové úkoly až po splnění těch předchozích

 

Věnujte se i něčemu jinému než práci

 • dopřejte si čas na kvalitní zájmy a záliby, které umožňující obnovu sil
 • určete si hranici zaměstnáním a soukromím

 

Racionální životospráva

 • samozřejmosti jako dostatek spánku a dostatek nealkoholických tekutin
 • běžné užívané návykové látky (alkohol, kofein a tabák) nejenže stres nemírní, ale v mnoha ohledech ho zvyšují (např. tepovou frekvenci, krevní tlak apod.), i když to může být provázeno chvilkovou subjektivní úlevou.

 

Fyzická aktivita

 • pozitivní význam mají přiměřená a vhodná tělesná cvičení, během kterých se odbourávají látky uvolňované při stresu
 • po skončení cvičení se často spontánně dostavuje stav relaxace.
 • přiměřeně intenzívní tělesný pohyb nebo práce navíc snižují úzkosti i deprese

 

 • Péče o vlastní zdraví
  v případě onemocnění je třeba věnovat léčení potřebnou pozornost
 • rozeznat hranice samoléčení a umět vyhledat odbornou pomoc

 

Smích a humor

 • smích a humor zvyšuje odolnost vůči stresu
 • taktní humor může uvolnit napětí a usnadňovat komunikaci i týmovou práci.

 

Spiritualita

 • pojmy spiritualita a religiosita se v mnohém překrývají, nejsou však totožné.
 • spiritualita považuje za širší a otevřenější než religiozita
 • klíčové prvky: smysluplnost (důležitost života, smysl životních situací), dobré hodnoty, transcendence (tj. zkušenosti s dimenzí, přesahující osobní já, a oceňování této dimenze) spojení (vztahy k sobě, druhým lidem, vyšší síle, prostředí), vnitřní rozvoj.

Inspirováno texty primáře MUDr. Karla NEŠPORA, CSc.

Poděkování od našich pacientů

Go to top