image 1

Nemocnice Strakonice, a.s. usiluje o neustálé zvyšování kvality poskytované péče prostřednictvím investic do personálního a přístrojového vybavení nemocnice.

Vysoký standard péče potvrzují průběžné audity akreditačních a certifikačních autorit a kontroly příslušných správních orgánů. Potěšující reakce našich pacientů povzbuzují zaměstnance nemocnice v jejich náročné a vysoce erudované práci.

1

Spojená akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. se již v roce 2010 zařadila mezi ta zdravotnická zařízení, která úspěšně prošla akreditačním auditem dle Spojené akreditační komise České republiky.

Toto ocenění deklaruje, že naše práce a postupy jsou v souladu s platnými zákony, nařízeními a vyhláškami. Certifikační autorita dále osvědčuje, že nemocnice splňuje velmi náročné požadavky na kvalitní a bezpečnou péči o pacienty, má zaveden program zvyšování kvality a bezpečí, ukazatele kvality, sleduje spokojenost pacientů, různé rizikové oblasti a další. Díky tomu může rychle odstraňovat zjištěné nedostatky.

Podrobnější informace
1

Akreditace Centrálních laboratoří Nemocnice Strakonice, a.s.

Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s. získaly od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. akreditaci na základě splnění akreditačních požadavků podle aktuálně platné normy pro laboratorní vyšetření v oborech hematologie, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a odběr primárních vzorků.

Podrobnější informace
  • www stránky Centrálních laboratoří

Nejlepší nemocnice v ČR

Nemocnice Strakonice, a.s. opakovaně dosahuje na přední příčky v soutěži Nejlepší nemocnice v ČR. V letech 2019 a 2009 dokonce dosáhla absolutního vítězství mezi nefakultními nemocnicemi, v letech 2010 a 2011 byla na druhém místě.

Dotazníkové šetření HealthCare Institute komplexně hodnotí zdravotnická zařízení ze čtyř klíčových hledisek: Spokojenost hospitalizovaných pacientů, Spokojenost ambulantních pacientů, Spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic. Struktura komplexního porovnávání českých nemocnic vychází z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard (autoři: prof. Norton a prof. Kaplan – Harvard University, USA). 

Historie umístění

2019

1. místo v absolutním žebříčku Nemocnice ČR

2018

4. místo v absolutním žebříčku Nemocnice ČR

2017

5. místo v absolutním žebříčku Nemocnice ČR, 2. místo v kategorii Spokojenost zaměstnanců

2013

1. místo v kategoriích Spokojenost hospitalizovaných pacientů a Spokojenost ambulantních pacientů mezi jihočeskými nemocnicemi

2011

2. místo v absolutním žebříčku všech nefakultních nemocnic

2010

2. místo v absolutním žebříčku všech nefakultních nemocnic

2009

1. místo v absolutním žebříčku všech nefakultních nemocnic

Baby Friendly Hospital

Strakonická nemocnice je nositelem prestižního titulu Baby Friendly Hospital a je na špičce českých nemocnic v odběrech pupečníkové krve.

  • WiKi o Baby Friendly Hospital

Bezpečná nemocnice

Rok 2012: Nemocnice Strakonice získala 3. místo v soutěži Bezpečná nemocnice. 

Nemocnice Strakonice, a.s. získala Cenu hejtmana Kraje Vysočina a 3. místo v technicko-provozní sekci za projekt „Pořádková a informační služba v Nemocnici Strakonice, a.s.“, který zlepšuje bezpečnost pacientů i zaměstnanců nemocnice zavedením tzv. pořádkové a informační služby. Její zavedení proběhlo ve spolupráci s Úřadem práce ve Strakonicích, tím nemocnice získala i prostředky na mzdy těchto nových zaměstnanců, kteří dohlíží na pořádek uvnitř i vně budov, parkování v areálu, které v době přestavby nemocnice je velmi komplikované, asistují při šetření problémových pacientů, jsou zapojeni do logistiky nemocnice při vnitroústavních převozech a rovněž asistují jako doprovod při transportu finanční hotovosti.

Czech Stability Award

Hodnocení CZECH Stability Award AAA vyjadřuje současný stav, finanční situaci a to včetně predikce budoucího rizika. Poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Nemocnice Strakonice, a.s. získala v roce 2016 hodnocení AAA - excelentní.

Mapa areálu

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top