about

Představení naší nemocnice

Ročně přijmeme k hospitalizaci cca 14 000 pacientů a provedeme 130 000 ambulantních ošetření ve více než 40 ambulancích. Ročně se zde narodí 700 až 800 dětí, je provedeno 5000 operací a 9000 hemodialýz.

Jediným akcionářem nemocnice je Jihočeský kraj. Nemocnice se rozvíjí, modernizuje své vybavení, prostory pro pacienty i zaměstnance, podporuje vzdělávání lékařského i ošetřovatelského personálu. 

Nemocnice Strakonice je pavilonového typu na téměř 10 ha plochy a má zajímavý, dendrologicky ceněný park. Nemocnice je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu, zaměstnává přes 550 lidí – z toho 110 lékařů, z nich téměř 70% s nejvyšší kvalifikací. V posledních letech prochází nemocnice za významné podpory Jihočeského kraje rozsáhlou modernizací a obnovou.

  • Modernizace areálu

    Nemocnice prochází postupnou modernizací a ekologizací s cílem maximálního komfortu a snížení provozních nákladů. V roce 2013 byl otevřen kompletně zrekonstruovaný pavilon operačních oborů včetně zbrusu nového tzv. jižního křídla. Díky rozsáhlému projektu ekologizace jihočeských nemocnic byla zateplena většina budov v areálu nemocnice. Projekty byly podpořeny evropskými fondy.

  • Modernizace zdravotnické techniky

    Cílem projektu, který je spolufinancován Evropskou unií, je obnova přístrojového vybavení a technologií nemocnice a doplnění o přístroje odpovídající současné úrovni medicíny na odděleních, která navazují na vysoce specializovanou péči. Významným krokem v rozvoji zdravotnické péče bude především zřízení nového pracoviště magnetické rezonance.

  • Profesionální tým

    Péče o zaměstnance s plnou podporou jejich specializačního a celoživotního vzdělávání je jednou z priorit nemocnice. Snažíme se o vytvoření dobré firemní kultury, vytváříme dobré platové podmínky a svým zaměstnanců nabízíme řadu benefitů. Formou stipendií podporujeme vzdělávání studentů lékařských fakult a zdravotnických škol.

Seznam pracovišť

Více čtěte zde

Kvalita zdravotních služeb

Více čtěte zde

Historie

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena veřejnosti 1. září 1892 a od svého vzniku nesla jméno „Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I“. V dalších letech se nemocnice postupně rozrůstala až do dnešní podoby.

Původně byla tvořena pouze budovou dnešního „Dětského centra JČK“. V nemocnici zpočátku pracoval pouze primář MUDr. Josef Jirsa s jedním sekundářem a ošetřovatelky z řad řádových sester řádu sv. Karla Boromejského. Čtěte dál.

Kvalita a bezpečí

Našim pacientům se snažíme poskytovat co nejlepší péči. Nemocnice opakovaně uspěla v akreditačním šetření Spojené akreditační komise. Toto osvědčení deklaruje, že naše práce a postupy jsou v souladu s platnými zákony, nařízeními a vyhláškami a že nemocnice splňuje velmi náročné požadavky na kvalitní a bezpečnou péči o pacienty, má zaveden program zvyšování kvality a bezpečí, ukazatele kvality, sleduje spokojenost pacientů, různé rizikové oblasti a další. Díky tomu může rychle odstraňovat zjištěné nedostatky.

Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

O službách a kvalitě čtěte víc

Naše certifikáty

 

Mapa areálu

Akreditace od Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. se již v roce 2010 zařadila mezi ta zdravotnické zařízení, která úspěšně prošla akreditačním auditem dle Spojené akreditační komise České republiky. Toto ocenění deklaruje, že naše práce a postupy jsou v souladu s platnými zákony, nařízeními a vyhláškami. Certifikační autorita dále osvědčuje, že nemocnice splňuje velmi náročné požadavky na kvalitní a bezpečnou péči o pacienty, má zaveden program zvyšování kvality a bezpečí, ukazatele kvality, sleduje spokojenost pacientů, různé rizikové oblasti a další. Díky tomu může rychle odstraňovat zjištěné nedostatky.

www stránky Spojené akreditační komise

Fotogalerie ze slavnostního setkání zaměstnanců s předáním prvních akreditačních certifikátů (21.3.2011)

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top