Naším mottem je ... nemocnice, které na Vás záleží. Význam tohoto hesla se směrem k pacientům snažíme naplňovat tím, že budujeme zdravotnické zařízení, které poskytuje kvalitní lékařskou a ošetřovatelskou péči okresního formátu na úrovni 21. století a to v moderním, klientsky přívětivém prostředí. Investujeme do vzdělávání našich zaměstnanců, zkvalitňujeme naše postupy, rekonstruujeme budovy, vybavujeme je moderními přístroji a mobiliářem tak, aby naši pacienti měli v nelehké době nemoci komfortní zázemí. A máme radost, když to naši pacienti a jejich blízcí oceňují. Stejně tak si ale vážíme každé kritické připomínky, která je pro nás důvodem k racionální sebereflexi a motorem k dalšímu zkvalitňování poskytované péče.

Pochvaly

Vážíme si každého projevu uznání, které je důležitou pozitivní motivací pro naše zaměstnance, kteří odvádějí psychicky a fyzicky náročnou a vysoce specializovanou práci. Chcete-li vyjádřit své uznání, můžete tak učinit například nejlépe písemně pomocí dopisu, emailu či osobně. Samozřejmě budeme rádi i za osobní sdělení vedoucím zaměstnancům příslušného oddělení či celé nemocnice.

Náměty, podněty

Jsme si vědomi toho, že vše se dá zlepšovat. Ačkoliv ne vždy můžeme dosáhnout všeho, čeho bychom chtěli, snažíme se k nastalým problémům přistupovat tak, abychom dokázali nalézt řešení (nehledáme důvody, proč něco nejde). Máte-li pro nás nějaký tip, námět, podělte se o něj například prostřednictvím kontaktního formuláře nebo schránek na jednotlivých stanicích.

Stížnosti

Mrzí nás, pokud nejste s péčí naší nemocnice spokojeni. Vašimi podněty se budeme vážně zabývat. O své negativní zkušenosti se můžete podělit s vedoucími pracovníky jednotlivých pracovišť nebo využít oficiální stížnost. Za tímto účelem máme stanoven závazný postup, který je zveřejněn na webových stránkách nemocnice nebo je k dispozici na recepci pavilonu operačních oborů a na ředitelství nemocnice.

Poděkování od našich pacientů

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top