• Primář

  MUDr. Zbyněk Hrdlička

 • Vedoucí fyzioterapeutka

  Bc. Marcela Mrázová

 • Telefon

  (0420) 383 314 332

Zdravotní služby rehabilitačního oddělení

Oddělení léčebné rehabilitace se nachází v pavilonu NORD (stejně jako dětské oddělení a centrum péče o zrak, původní budova gynekologického oddělení) a slouží ambulantním pacientům. Kompletní ambulantní péči poskytuje naše oddělení i na poliklinice, kde se nacházíme v přízemí staré budovy. Za hospitalizovanými pacienty dochází fyzioterapeutky na jednotlivá lůžková oddělení zdejší nemocnice. Oddělení poskytuje rehabilitační péči např. u bolestivých vertebrogenních onemocnění, u poúrazových stavů a u většiny neurologických postižení. Další velkou skupinou našich klientů jsou děti odeslané ortopedem pro vadné držení těla a jiné ortopedické vady páteře. Dále se staráme i o klienty po rekonstrukčních operacích např. ramenních, kyčelních a kolenních kloubů, o pacienty s degenerativními potížemi - tenisové lokty, patní ostruhy... K léčbě využíváme elektroléčebné přístroje - např. Endomed s celou řadou programů na jednotlivá onemocnění, VAS 07 a jiné. Dále přístroje pro aplikaci léčebného ultrazvuku a pulzního magnetického pole. K léčbě pohybových vad, poúrazových, vrozených nebo získaných, slouží pět moderně vybavených tělocvičen, z nichž jednu používáme pro dětskou rehabilitaci. U dětí s neurologickými vadami používáme Vojtovu a Bobathovu metodu. Dále jako nadstandardní péči poskytujeme za úhradu např. klasické masáže, laseroterapii a léčbu funkční sterility podle p. Mojžíšové. Provozujeme i kompletní vodoléčbu, která bude zahrnuje vířivé končetinové koupele, dále celotělové vany na podvodní masáže a perličkové koupele. Celotělové vany jsou nové, moderní a s možností využití několika programů na různé diagnózy.

Lymfologické pracoviště je držitelem certifikátu garance kvality České lymfologické společnosti ČLS JEP a je tak lymfocentrem pro komplexní terapii lymfedému.

 • Lymfodrenáže

 • Laser

 • Vodoléčba

 • Ultrazvuk

 • VAS 07

 • Magnetické pole

Rehabilitační péče

EXTREMITER - vakuověkompresivní léčba, indikace: posttraumatické edémy, zhoršení trofiky a metabolismu na periferii končetin (např. Sudek, sy karpál. tunelu, osteoporoza, periferní parézy apod.), zhoršené cévní prokrvení na periferii, klaudikační bolesti, lymfoedémy (např. po ablaci mammy.)

Využití hlavně u ortopedických vad, posttraumatických stavů, revmatoidních artritid, čerstvých i keloidních jizev, herpesu, dermatologických onemocnění včetně dekubitů a bércových vředů

Omezením pro aplikaci laseru jsou závažná cévní a interní onemocnění, celková vyčerpanost organismu, bolesti neznámého původu, onkologická onemocnění, aplikace v blízkosti kardiostimulátoru.

přístroj působí analgeticky a protizánětlivě, využití u neurolog. onemocněních (vertebrogenní syndromy, parézy), dále u ortopedických vad (entezopatie, artrózy kloubů, epikondilitidy, periartritidy, ostruhy, apod.), dále v traumatologii (urychluje hojení kostí po zlomeninách, vstřebává edémy po distorzích, urychluje hojení po operacích vazů a šlach)

Aplikace léčby pomocí přístroje VAS 07 se neprovádí na oblast srdce a hlavy, dále u pacientů s čerstvou trombózou, prekancerózních stavů, epileptiků, gravidity, u pacientů s kardiostimulátorem.

Obdobné účinky jako VAS 07, ale na podkladě magnetického vlnění, u přístroje VAS 07 jsou navíc ještě interferenční proudy. Jedná se o přístroj, kterým se dá léčit široká škála onemocnění – neurologické, úrazové, ortopedické, revmatologické... Hlavní účinky magnetického pole jsou - protibolestivé, hojivé, protizánětlivé, uvolňující svalové napětí, působící proti otokům...atd.

Případná omezení: těhotenství, některá nádorovitá onemocnění, krvácivé stavy, implantovaný kardiostimulátor, horečnaté stavy, srdeční nedostatečnost, u některých pacientů může vyvolat nežádoucí účinky, pokud je v místě aplikace kovový materiál.

Např. diadynamické proudy (tyto přístroje mají analgetické, protizánětlivé a myorelaxační účinky, působí lokálně, tzn. v místě aplikace)

Diadynamické proudy - nelze aplikovat na otevřené rány, alergické kožní reakce, u poruch čití, u pacientů s implantovaným kardiostimulátorem!!! Před zahájením léčby, je nutné odložit šperky v místě aplikace.

Ultrazvuk - nelze aplikovat na místo implantovaného kardiostimulátoru, na místo nádorového onemocnění a u těhotných žen na oblast bederní páteře.

skotské střiky a podvodní masáže – využití hlavně u vertebrogenních syndromů, vířivé koupele na horní a dolní končetiny: po úrazech na zmírnění bolesti a edemu.

Kontraindikace: Akutní bakteriální nebo virové onemocnění. Kardiální selhání. Některé choroby kůže. Akutní hluboká tromboflebitida. U gravidity podvodní masáž. Při záchvatovitém onemocnění nutné upozornění fyzioterapeuta.

Aplikace studených a teplých gelových sáčků na postižené části těla.

používáme účinné moderní manuální techniky podle jednotlivých postižení pacientů: Vojtova metoda (hlavně u neurologicky postižených dětí, ale i dospělých po CMP a poúrazových stavech), Kabatova technika (u špatně se hojících poruch hybného aparátu, u periferních obrn končetin), mobilizace páteře a žeber podle Mojžíšové a Lewita, mobilizace periferních kloubů, dále provádíme léčebnou tělesnou výchovu po úrazech, parézách centrálních i periferních, u degenerativních poruch, dechové cvičení, léčebnou tělesnou výchovu (LTV) u vertebrogenních syndromů, skolióz a vadného držení těla, léčebnou tělesnou výchovu na labilních plochách a na přístrojích (motodlaha ramenní), taping – kineziologický, sportovní, funkční a lymfotaping – dle diagnózy pacienta.

Mobilizace neprovádíme u pacientů nad 60 let (z důvodu možné osteoporózy), dále u onkologických pacientů (stejný důvod), u dětí pod 8 let, u gravidních pacientek, u poúrazových stavů, při výhřezu obratlové ploténky!!!

Manipulace bederní páteře - výkon omezuje věk pacienta (pod 8 let a nad 60 let), osteoporosa kostí, nádorová onemocnění, poúrazové stavy a podezření na poškození bederní páteře úrazem, stavy po operaci páteře, podezření na výhřez meziobratlové ploténky. Relativním omezením je i silná kontraktura bederního svalstva.

Manipulace krční páteře - výkon omezuje věk pacienta (pod 8 let, nad 60 let), osteoporosa kostí, nádorová onemocnění, poúrazové stavy a podezření na poškození krční páteře úrazem či stavy po operaci páteře. Relativním omezením je i silná kontraktura šíjového svalstva.

Manipulace žeber - výkon omezuje věk pacienta (pod 8 let a nad 60 let), osteoporóza kostí, nádorová onemocnění, poúrazové stavy a podezření na poškození hrudní páteře úrazem, či stavy po operaci páteře. Relativním omezením je i příliš velká kontraktura zádového svalstva, která je silně bolestivá a brání provedení výkonu.

Léčbu přístrojem motodlaha nelze provádět zejména u pacientů s teplotou nebo závažnou infekcí.

Lymfologická péče

Lymfologické pracoviště je držitelem certifikátu garance kvality České lymfologické společnosti ČLS JEP a je tak lymfocentrem pro komplexní terapii lymfedému.

Jemná manuální technika, která posiluje a zvyšuje vstřebávání a transportní funkci mízního systému, zrychluje tok mízy. Manuální lymfodrenáže se provádí jemnými kruhovými a spirálovými hmaty s pomalou frekvencí.

 

Indikace (Doporučení): Lymfedem primární i sekundární, cévní nedostatečnost, chronická žilní nedostatečnost, předoperační a pooperační prevence hluboké trombózy, terapie bércových vředů, pooperační a poúrazové otoky, profylaxe žilní trombózy

Kontraindikace: Srdeční dekompenzace, jaterní cirhóza, otoky následkem hypoproteinu, akutní kožní zánět, zhoubné nádory, akutní bakteriální nebo virové onemocnění, otoky způsobené onemocněním ledvin a jater, nejasné břišní potíže.

Relativní kontraindikace: těhotenství, menstruace, spastická zácpa

Elektronický přístroj, který se používá k lymfatické (mízní) drenáži. Lymfatická drenáž pomáhá normalizovat a udržet vyvážený vztah proudění mezi krevním a lymf. systémem a tkání. Poruchy v mízním nebo žilním systému, málo aktivní svalové odčerpání mají za následek funkční i estetické změny kůže, podkoží i dalších orgánů. Lymf. drenáž přístroji LYMFOVEN pomáhá ve značné míře zvýšit průtok a zmírnit, až zcela odstranit, negativní patologické projevy.

Indikace (Doporučení): Lymfedem primární i sekundární, cévní nedostatečnost, chronická žilní nedostatečnost, předoperační a pooperační prevence hluboké trombózy, terapie bércových vředů, pooperační a poúrazové otoky, profylaxe žilní trombózy

Kontraindikace: Srdeční dekompenzace, jaterní cirhóza, otoky následkem hypoproteinu, akutní kožní zánět, zhoubné nádory, akutní bakteriální nebo virové onemocnění, otoky způsobené onemocněním ledvin a jater, nejasné břišní potíže.

Relativní kontraindikace: těhotenství, menstruace, spastická zácpa.

Péče o hospitalizované pacienty

Naši fyzioterapeuti docházejí denně na jednotlivá lůžková oddělení, kde se individuálně věnují jednotlivým pacientům vzhledem k jejich věku, onemocnění i sociálnímu postavení. Provádíme edukaci nejen u samotného pacienta, ale i u jeho rodinných příslušníků.

Tým rehabilitačního oddělení oddělení

Seznamte se s vedením týmu lékařů a fyzioterapeutů, který se stará o pacienty rehabilitačního oddělení.

ourteam-1

MUDr. Zbyněk Hrdlička

primář

rehab-prim@nemst.cz

ourteam-3

Bc. Marcela Mrázová

vedoucí fyzioterapeutka

rehab-vrchni@nemst.cz

Články o rehabilitaci

Na slovíčko s ... prim. Hrdličkou

Nemocnice získala antigravitační trenažér chůze vyvinutý vědci v NASA

Rehabilitace - kontakty

Objednávky, recepce:

383 31 4332

Primář:

383 31 4330

rehab-prim@nemst.cz

Vedoucí fyzioterapeutka:

383 31 4339

rehab-vrchni@nemst.cz

Ordinace lymfologie:

383 31 4443

Lymfodrenáže:

383 314 499

773 772 943

Provozní doba rehabilitačního oddělení

Den:

Ordinační doba:

všední dny:

6:30 - 15:30

Mapa areálu

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top