Ceník výkonů a služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Fotokopie zdravotní dokumentace - velikost A4 /A3 jednostranně (kromě bezplatné 1. kopie pro pacienta) - 8 / 16 Kč

Posouzení způsobilosti k řízení motorového vozidla - 300 Kč

Výpis z dokumentace pro komerční pojišťovnu (potvrzení o hospitalizaci, pracovní neschopnosti a jiné) - 100 Kč

Výpis z dokumentace pro komerční pojišťovnu (vyplnění pojistky, posudek o bolestném, ztížené společ. uplatnění a jiné) - 250 Kč

Kopie propouštěcí zprávy pojišťovně - 150 Kč

Vyhledání hodiny narození - 120 Kč

CD záznam zdrav.dokumentace k navazující péči - 20 Kč

Doplatek za léky - dle číselníků léků

Nadstandard na lůžkovém oddělení (jednolůžkový pokoj, popř. dvoulůžkový pokoj užívaný jednou osobou) - 600 Kč/ noc

Nadstandard na lůžkovém oddělení (dvoulůžkový pokoj) pacientka + doprovod - 1000 Kč/ noc

Vyplnění pojistky komerční pojišťovně - 230 Kč

Péče poskytnutá samoplátcům - 1,58 Kč za bod

Péče cizincům, kterou nelze účtovat jinak - 1,58 Kč za bod

Vypracování lékařského posudku, lékařské zprávy - dle bodového ohodnocení cíleného vyšetření

Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu - 200 Kč

Vyplnění žádosti do Domova pro seniory, sociální šetření - 150 Kč

Parkování v areálu v průběhu hospitalizace - 40 Kč / den

Ztráta parkovacího lístku - 200 Kč

Parkování v areálu nemocnice - každá započatá hodina 40 Kč (viz výjimky)

Sazebník úhrad za poskytování informací dle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Úhrada za lehkou sádru 5 cm - 110 Kč

Úhrada za lehkou sádru 10 cm - 155 Kč

Pěnová skleroterapie včetně sono navigované techniky I (dle rozsahu skler. látky) - 1500 Kč

Pěnová skleroterapie včetně sono navigované techniky II (dle rozsahu skler. látky) - 2000 Kč

Ošetření kmenových varikozit dolních končetin metodou ClariVein - 25000 Kč

Kapslová enteroskopie - 15 000 Kč

Anti-D profylaxe u placené UPT při Rh negativitě - 1 000 Kč
Entonox – inhalační analgezie včetně náústku, 1. půlhodina - 500 Kč
Entonox – inhalační analgezie včetně náústku, dalších 15 minut - 250 Kč
Entonox – inhalační analgezie u drobných výkonů - 300 Kč
Balíček umělé přerušení těhotenství - pilulka - 5 000 Kč
Farmakologické řešení zamlklého těhotenství - 1 000 Kč
Histologie při sterilizaci - 1 500 Kč
HPV test na vyžádání - 1 200 Kč
Jednorázová zrcadla - 30 Kč
Kardiotokografie na vyžádání - 400 Kč
Komplexní gynekologické vyšetření nehrazené - 1 200 Kč
Odběr cytologie metodou LBC na vlastní žádost - 500 Kč
Plastika stydkých pysků - 6 000 Kč
Postkoitální ATK - recept - 200 Kč
Pronájem postýlky MINI pro novorozence na 1 měsíc - 200 Kč
Recept ATK, hormonální terapie na vlastní žádost - 200 Kč
Rodinný pokoj (doprovázející osoba bez stravy) - 1 000 Kč
Sono snímek na žádost pacientky - 100 Kč
Sono dokumentace (3D, 4D) na žádost pacientky s videonahrávkou - 800 Kč
Sonografie na vlastní žádost - 550 Kč
Sterilizace na vlastní žádost - 13 000 Kč
Sterilizace na vlastní žádost prováděná při jiném výkonu - 1 500 Kč
Test na detekci předčasného porodu - 800 Kč
Umělé přerušení těhotenství do 8. týdne včetně - 6 000 Kč
Umělé přerušení těhotenství od 8. do ukončeného 12. týdne - 8 000 Kč
Vyplnění žádosti k umělému přerušení těhotenství - 1 000 Kč
Extrakce a znovu zavedení nitroděložního tělíska - bez anestezie - 700 Kč
Zavedení nitroděložního tělíska - ambulantně bez anestezie - 600 Kč
Zavedení nitroděložního tělíska v celkové anestezii - 5 000 Kč

Zavěšení náušnic (obě uši) - 200 Kč

Vyšetření sluchu pro riziková pracoviště - 400 Kč

 

EEG neurolog.vyš. (řidiči) - 1400 Kč

Transkutánní elektrická neurostimulace - 20 Kč/ 1aplikaci

Atraumatická spinální lumbální jehla - 200 Kč

EMG vyšetření - riziko vibrací - 750 Kč

Světelná terapie BIOTRON Compact III Swiss - 40 Kč/ 1 aplikaci

Aplikace botulotoxinu do podpaží z indikace nadm.pocení - 8000 Kč/obě strany

Vyšetření HRT III (1 oko) - 250 Kč
Vyšetření HRT III + OCT (RNFL) (1 oko) - 300 Kč
Zorné pole / 1 oko - 300 Kč
Zorné pole / binokulární ZP - 500 Kč
Oční vyšetření zdravotní způsobilosti řidiče - 500 Kč
Plastická úprava horních očních víček (jedno oko) - 3 900 Kč
Plastická úprava dolních očních víček (jedno oko) - 3 900 Kč
Excize kožní léze + sutura 2-10 cm - 1 700 Kč
Excize kožní léze + sutura nad 10 cm - 2 000 Kč
Xantelasma (1 oko) - 1 700 Kč
Odstranění malých lésí 1-5 - 800 Kč
Každá další léze (odstranění malých lézí) - 350 Kč
Vyšetření OCT (optické koherentní tomografie) – jedno oko - 250 Kč
Možnost návštěvy mimo pracovní dobu - 390 Kč
Monofokální hydrofobní čočka - 1 200 Kč
Monofokální hydrofobní čočka s asférickou úpravou - 2 500 Kč
Torická hydrofobní monofokální čočka - 2 900 Kč
Multifokální hydrofobní čočka na střední vzdálenost a dálku - 9 900 Kč
Multifokální hydrofobní čočka na blízko a dálku - 15 900 Kč
Multifokální hydrofobní torická čočka na střední vzdálenost a dálku - 15 900 Kč
Multifokální hydrofobní torická čočka na blízko a dálku - 22 900 Kč
Fotokopie zdravotní dokumentace - velikost A4 /A3 jednostranně - 8/16 Kč
Výpis z dokumentace pro kom. pojišťovnu (potvrzení o hospitalizaci, pracovní neschopnosti a jiné) - 100 Kč
Výpis z dokumentace pro kom. pojišťovnu (vyplnění pojistky, posudek o bolestném, ztížené spol. uplatnění a jiné) - 250 Kč
Kopie propouštěcí zprávy pojišťovně - 150 Kč
CD záznam zdravotní dokumentace k navazující péči - 20 Kč

Doprovod dítěte nad 6 let - 300 Kč/noc

Kardiologické vyšetření sportovců - 250 Kč

EKG sportovců s popisem - 200 Kč

Rychlotest STREP A - průkaz antigenu Strept. pyogenes - 150 Kč

Zjištění krevní skupiny - 242 Kč

HIV vyšetření - 350 Kč

Test RT_PCR na přítomnost SARS-CoV-2 - 814 Kč

Antigenní test na přítomnost SARS-CoV-2 - 200 Kč

ELISA stanovení protilátek proti SARS-CoV-2 IgG / IgA včetně odběru krve - 550 Kč

ELISA stanovení protilátek proti SARS-CoV-2 IgG / IgA bez odběru krve - 500 Kč

Laboratorní vyšetření - samoplátce - podle druhu vyšetření

Denzitometrie - 250 Kč

Léčba funkční sterility – 1. návštěva - 600 Kč
Léčba funkční sterility – 2. návštěva - 350 Kč
Ošetření laserem - 90 Kč
Taping- 200 Kč
Končetinová vířivá koupel - 190 Kč
Celotělová vířivá koupel + podvodní masáž - 280 Kč
Celotělová perličková koupel + podvodní masáž - 280 Kč
Lymfodrenáž 1 horní/ 1 dolní končetina - 700 Kč
Přístrojová lymfodrenáž - 170 Kč
Kompresní terapie dolní končetiny - 400 Kč
Kompresní terapie horní končetiny - 350 Kč
Lymfotaping - 250 Kč
Fotokopie zdravotní dokumentace - velikost A4 /A3 jednostranně - 8/16 Kč
Výpis z dokumentace pro kom. pojišťovnu (potvrzení o hospitalizaci, pracovní neschopnosti a jiné) - 100 Kč
Výpis z dokumentace pro kom. pojišťovnu (vyplnění pojistky, posudek o bolestném, ztížené spol. uplatnění a jiné) - 250 Kč
Kopie propouštěcí zprávy pojišťovně - 150 Kč
CD záznam zdravotní dokumentace k navazující péči - 20 Kč

Celotělová pletysmografie při usilovných manévrech - 142 Kč

Celotělová pletysmografie při klidném dýchání - 142 Kč

Difuzní kapacita plic - 194 Kč

Měření RAW - 43 Kč

Rhinomanometrie - 116 Kč

Spirometrie - 96 Kč

Kalmetizace a tuberkulinový test MX - 250 Kč

BCG vakcina - 400 Kč

Tuberkulinový test - 250 Kč

Doplatek podprsenky - dle rozdílu doplatku pojišťovny

Vstupní prohlídka - 250 Kč

Vystavení potravinářského průkazu - 300 Kč

Vystavení potravinářského průkazu a vstupní prohlídka - 500 Kč

Zvláštní a mimořádné očkování - 200 Kč

Regulační poplatky

Poplatek za pohotovostní službu (LSPP a ústavní pohotovostní služba) - 90 Kč

 • ústavní pohotovostní služba v sobotu, v neděli nebo ve svátek (po celých 24 hodin)  a v pracovních dnech v době od 15:30 do 7:00 hodin (poplatek se hradí jen v případě, že nedojde k následnému přijetí pojištěnce do ústavní péče)
 • poplatek ve výši 90,- Kč se hradí za pohotovostní službu, což znamená, že pacient uhradí jedenkrát 90,- Kč v rámci jednoho zdravotnického zařízení a není rozhodující, zda mu bude poskytnuto jedno nebo více klinických vyšetření, či zda je např. pouze aplikována injekce

Možnosti platby

 • U lékaře

  je preferována platba kupónem, který je možno zakoupit v platebním automatu

 • Bankovním převodem

  912 813 733/ 0300 (Československá obchodní banka)

  variabilní symbol: rodné číslo pacienta bez lomítka (např. 1234567890)

 • Na pokladně

  na pokladně v budově ředitelství

  Po 7:30 – 15:00
  Út 7:30 – 15:00
  St 7:30 – 15:00
  Čt 7:30 – 14:30
  Pá 7:30 – 14:30
   
  Telefon: 383 314 163

Poděkování od našich pacientů

Go to top