Lékárna v Nemocnici Strakonice, a.s. poskytuje komplexní farmaceutickou péči, která jde daleko za rámec výdeje léků na předpis a volně prodejných léčiv. Obě provozovny, v areálu nemocnice i v obchodní zóně na Katovické ulici, jsou vybaveny pro přípravu léků a nabízejí řadu specializovaných poradenství a služeb.
Nemocniční lékárna zajišťuje dodávku léků na oddělení, přípravu cytostatik na onkologické ambulanci, přípravu léčiv na lékařský předpis a výdej zdravotnických prostředků ve specializované prodejně. Mezi nové služby patří například poradenství při redukci hmotnosti.
Dlouhodobě se snaží lékárna poskytovat dobrý servis v oblasti individuální přípravy léčiv. „Připravujeme ve větším rozsahu různá dermatologika. Dále v lékárně v areálu nemocnice připravujeme léčebné konopí ve formě tobolek, kapek nebo sušené drogy, oční kapky a samozřejmě běžně předepisované tobolky, čípky, sirupy, roztoky atp. Snažíme se vše zajistit pacientům co nejdříve,“ konstatuje vedoucí lékárník Mgr. Jan Komrska.
Pracovníci lékárny docházejí na onkologickou ambulanci strakonické nemocnice, kde připravují roztoky pro chemoterapii – takzvaně ředí cytostatika. Příprava cytostatik se provádí ve speciálně vybaveném bezpečnostním boxu, který minimalizuje riziko kontaminace. Ten je umístěn ve vysoce čistém prostoru. Pracovníci musí mít ochranný oděv, obuv, rukavice, pokrývku hlavy a úst. Připravený roztok je intravenózně podáván pacientům pomocí infuzních pump.
Díky službám lékárny může veřejnost nejen řešit akutní zdravotní problémy, ale dbát i na prevenci. Klienti si mohou nechat změřit glykemii a krevní tlak, domluvit si konzultaci lékových interakcí a nově je k dispozici také poradenství při redukci hmotnosti. „S klientem probereme jeho aktuální zdravotní stav, užívané léky a motivaci k hubnutí. Nenabízíme mu kouzelnou pilulku, ale provedeme ho a podpoříme na cestě ke změně jídelníčku a zařazení pohybu do každodenního života. Doporučíme moderní pomocníky v podobě mobilních aplikací, které pomáhají hlídat přísun kalorií a pohybovou aktivitu,“ nastiňuje PharmDr. Veronika Nová, která klientům s redukcí váhy pomáhá. Na tuto konzultaci je možné se objednat osobně v lékárně v areálu nemocnice nebo na telefonu 383 314 390.
Lékárna nabízí také poradenství při lékových interakcích. Pokud pacient užívá více léků současně, mohou se jejich účinky vzájemně ovlivňovat. Je potřeba nastavit jejich užívání tak, aby bylo dosaženo maximálního léčebného účinku. „Stačí nám, když pacient přinese seznam léků, které užívá a rozpis, kdy je užívá. Pokud narazíme na interakci léků, napíšeme pacientovi zprávu pro lékaře,“ vysvětluje Mgr. Markéta Zobaníková. Lékárna nabízí konzultace také diabetikům. Cílem je poučit pacienty o správném užívání léků na diabetes, ale také edukace v oblasti vhodného stravování.
„Nemocniční lékárna v Nemocnici Strakonice je důležitou součástí našeho zdravotnického zařízení. Nabízí nejen základní farmaceutické služby, ale také specializované poradenství a individuální přípravu léčiv, což je klíčové pro mnoho našich hospitalizovaných i ambulantních pacientů,“ říká ředitel nemocnice, MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Ve strakonické nemocnici vzniklo Regionální onkologické centrum (ROC). Díky tomu může Onkologická ambulance poskytovat pacientům vysoce specializovanou léčbu rakoviny nejmodernějšími léky. Za tou museli ještě v loňském roce cestovat do Komplexního onkologického centra (KOC) v Českých Budějovicích. Pokud je nyní tato léčba multidisciplinárním týmem lékařů v KOCu předepsána pacientům ze Strakonicka, mohou ji podstoupit v blízkosti svého bydliště. „Aby nemocnice získala od Všeobecné zdravotní pojišťovny statut Regionálního onkologického centra, musela splnit především personální, ale také technické a odborné požadavky,“ uvedl ředitel nemocnice MUDr. Tomáš Fiala, MBA.
Péči o onkologické pacienty v Nemocnici Strakonice zajišťují dva zkušení lékaři. Pacienti, kteří se aktuálně léčí se zhoubným nádorem, případně se v minulosti léčili, docházejí do Onkologické ambulance na pravidelné kontroly. V aplikační místnosti jsou nemocným podávány infuze chemoterapie a nově mohou užívat také tzv. centrové léky – biologickou léčbu nebo imunoterapii. Výhodou těchto preparátů je, že nemají velké množství nežádoucích účinků a pacienti ji poměrně dobře snášejí. Některé z nich už existují dokonce i ve formě pilulek „Moderní onkologická léčba v některých případech umí zacílit pouze na nádorovou buňku, kterou je potřeba zničit. Případně upravit imunitní systém pacienta tak, aby sám začal proti nádorovým buňkám bojovat,“ vysvětluje hlavní výhody moderních onkologických léků vedoucí lékař strakonické Onkologické ambulance MUDr. Václav Janovský.
Každý rok projde strakonickou onkologií na tisíc pacientů. Nejčastěji podstupují léčbu národů prsu, prostaty, střev, trávicího traktu a melanomu. Onkologická ambulance jim poskytuje komplexní péči a léčbu nejen díky erudovaným lékařům, ale také díky technickému zázemí, ve kterém mohou farmaceuti bezpečně připravovat infuze s cytostatiky, tedy infuze, podávané pacientům při chemoterapii.
Regionální onkologické centrum je už třetím tzv. centrovým pracovištěm strakonické nemocnice. Centrová pracoviště pacientům poskytují vysoce odbornou a specializovanou péči. Ve Strakonicích ji pacienti využivají také v oblasti očního lékařství v Centru péče o zrak (léčba zadního segmentu oka u „Věkem podmíněné makulární degenerace“) a na Neurologickém oddělení ji poskytuje „Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy“. V principu u tohoto druhu zdravotní péče jde o soustředění poskytování špičkových výkonů pacientům se závažnými a méně častými nemocemi do specializovaných pracovišť. Toto uspořádání umožňuje lepší uplatnění medicínské erudice, využití přístrojové techniky a kvalitnější farmakoterapii.

Primářka Centrálních laboratoří Nemocnice Strakonice, a.s., PharmDr. Eva Šimečková získala významné ocenění. Na návrh Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) jí bylo v Praze 4. června uděleno čestné členství v ČSL JEP, a to z rukou prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc. předsedy ČLS JEP a prof. MUDr. Petra Pazdiory, CSc. předsedy Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP. Toto ocenění je udělováno významným odborníkům ve zdravotnictví především z velkých fakultních pracovišť, kteří přispěli k rozvoji medicíny a dosáhli úspěchů ve svých oborech. „Udělení čestného členství vnímám jako vyjádření respektu k mé práci v oblasti mikrobiologie a vážím si toho o to více, že jsem z menšího pracoviště “ uvedla primářka Šimečková.
Centrální laboratoře strakonické nemocnice pod sebou sdružují pracoviště základních laboratorních medicínských oborů, a to jsou: klinická mikrobiologie a antibiotické středisko, hematologie a krevní banka, klinická biochemie a patologie. Jsou vybaveny nejmodernější laboratorní technikou a disponují týmem odborníků, kteří zajišťují, že všechny potřebné laboratorní analýzy budou hotové rychle a kvalitně. Podle amerických statistik 70-80 % lékařských rozhodnutí v nemocniční péči závisí právě na výsledcích laboratorních testů.
Pracovníci strakonických nemocničních laboratoří se díky své odbornosti zapojují také do přednáškové a publikační činnosti v rámci celostátních vzdělávacích sjezdů a konferencí. „Centrální laboratoře pod vedením PharmDr. Evy Šimečkové sledují nejnovější laboratorní trendy a úspěšně je zavádějí do praxe. Gratuluju a přeju jí i nadále tak velký zápal pro obor a rozvoj laboratoří,“ reagoval na profesní ocenění primářky Šimečkové ředitel nemocnice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Na oddělení následné péče v Nemocnici Strakonice, a.s., docházejí dobrovolníci. Pomáhají pacientům zpříjemnit pobyt a zkrátit dlouhou chvíli. Dobrovolníci, středoškolští studenti, ve svém volném čase docházejí za pacienty, aby jim zpříjemnili pobyt v nemocnici a nabídli pestřejší program.
Dobrovolníci pacientům přinášejí společnost a radost svou přítomností. Povídají si s nimi, čtou jim z knih a časopisů, sledují s nimi televizní programy, hrají společenské hry a krátí jim dlouhou chvíli. Jejich zájem a péče jsou pro pacienty nesmírně důležité a přinášejí do nemocničního prostředí pozitivní energii a lidské teplo.
Aby naši studenti při dobrovolnické činnosti měli energii a schopnosti pomáhat našim pacientů, snažíme se je také vzdělávat. V minulém týdnu absolvovali kurz první pomoci, který jim poskytl cenné znalosti a dovednosti potřebné pro případ nouzových situací. Tento kurz je součástí jejich přípravy na dobrovolnickou práci a zajišťuje, že budou schopni poskytnout základní pomoc v případě potřeby.
Hlavní sestra, Mgr. Edita Klavíková, MBA, si program chváli: „Pacienti oceňují návštěvy dobrovolníků. Jejich přítomnost vnáší mnoho lidského kontaktu a pacient tak lépe překlene náročné chvíle na nemocničním lůžku. Dobrovolníci nejenže zkracují dlouhé chvíle našim pacientům, ale také jim dávají pocit, že nejsou sami a že na nich někomu záleží. Často dokáží posílit duševní pohodu pacientů a hlavně změnit jejich postoj k aktivní spolupráci na uzdravení, především v oblasti rehabilitace.“
Nemocnice Strakonice je hrdá na své dobrovolníky a na jejich přínos k životu pacientů. Tento program ukazuje, jak mohou mladí lidé pozitivně ovlivnit životy druhých a zároveň získávat cenné zkušenosti pro svůj vlastní rozvoj. Dobrovolníci začali do nemocnice docházet letos na konci zimy. Jedná se o zhruba 20 studentů Gymnázia Strakonice. Děkujeme jim za jejich pozitivní přístup k životu a zájem o lidi, kterým svým nadšením zpříjemňují léčení a pobyt ve zdravotnickém zařízení.

Tradiční setkání zdravotníků - Prácheňský ošetřovatelský den - se letos ve Strakonicích uskuteční už poosmnácté. Konference v Kulturním domě má motto "Krása je světlo v srdci ..." a zdravotní sestry z jihočeských nemocnici se na ni sjedou 28. května. Připravena pro ně bude řada odborných přednášek. „Konference přináší účastníkům nové vědomosti a poznatky z různých oborů. Je ale také společenským setkáním, na kterém se potkávají přátelé,“ uvedla hlavní sestra Nemocnice Strakonice, a.s. a organizátorka konference Mgr. Edita Klavíková, MBA.

Letošní přednášky je možné rozdělit do tří tematických oblastí. Ta první se zabývá krásou zdravého těla a možnostmi, jak s ním být spokojený díky vlastní pílí, případně za pomoci estetické chirurgie. Další okruh přednášek se zaměří na porodnictví a účastnicím konference nabídne poutavé kazuistiky z tohoto medicínského oboru, ve kterém jsou zdravotníci svědky krásy zrození, i když cesta k němu je někdy trnitá. Posledním tématem je komunikace a její význam ve zdravotnictví, protože i dobře zvolené slovo může být krásně hojivou náplastí. Tuto přednášku povede Poradce v oblasti komunikace a etikety Petr Studenovský.

Prácheňský ošetřovatelský den pořádá Nemocnice Strakonice, a.s. pravidelně v květnu, a to k Mezinárodnímu dni sester. Ten připadá na 12. května a je spojen s narozením významné anglické ošetřovatelky a průkopnice v ošetřovatelství Florence Nightingale. Prácheňský den je poděkováním zdravotníkům za práci a odhodlání, které svému povolání věnují. Osmnáctý ročník konference se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby a senátora MUDr. Bc. Tomáše Fialy, MBA.

 

 

Světový den hygieny rukou připadá na datum 5.5. Symbolika pěti prstů na každé ruce je jasná. Protože letos vychází 5. květen na neděli, rozhodli jsme se osvětu v hygieně rukou o den posunout. V pondělí 6. května bude mít veřejnost možnost si v nemocniční Lékárně Katovická vyzkoušet, jestli si myje ruce správně. Po umytí rukou antibakteriální dezinfekcí si pod speciální lampou ?zájemci prohlédnou, zda je mají dokonale čisté, či někde ještě zůstaly nečistoty.
Jaký je význam zdánlivě samozřejmé věci – mytí rukou? Tato každodenní běžná aktivita významně pomáhá při prevenci mnoha infekčních onemocnění (žloutenka typu A, Covid-19, chřipka, salmonelóza aj.). Podle Světové zdravotnické organizace se až 80 % infekcí šíří špinavýma rukama. Každý den se dotýkáme držadel v hromadných dopravních prostředcích, nákupních košíků, mincí, klik u dveří, zkrátka běžných předmětů, na jejichž povrchu se nacházejí a množí viry a bakterie. Voda a mýdlo, případně antibakteriální gel, pomáhají chránit naše zdraví.
Kdy si mýt ruce:
* vždy po příchodu domů,
* po toaletě,
* před, při a po přípravě jídla,
* před jídlem,
* po použití hromadné dopravy,
* po kontaktu s předměty užívanými mnoha osobami (peníze, nákupní košíky, vozíky, apod.),
* po smrkání, kýchání, kašli,
* před a po ošetření poranění,
* před a po kontaktu s nemocnou osobou, po návštěvě nemocnice či lékařské ordinace,
* po manipulaci s odpadky,
* po kontaktu se zvířaty apod.

Otevřeno? Zavřeno? Jak to o těch svátcích vlastně je?!?!?!? Ve strakonické nemocniční Lékárně Katovická tuto otázku řešit nemusíte. Máme pro Vás otevřeno 1. i 8. května od 7 do 19 hodin. Užijte si Svátek práce i Den vítězství v plné síle a zdraví. A kdyby vás něco z toho zradilo, jsme tu pro vás.

„Slova jsou příčinou nedorozumění.“ Saint-Exupery: Malý princ

V měsících březnu a dubnu letošního roku proběhl ve třech částech „Základní výcvik v mediaci ve zdravotnictví“ pořádaný Asociací ombudsmanů ve zdravotnictví ČR, z.s. a vedený zkušenou lektorkou a zapsanou mediátorkou doc. PhDr. Lenkou Holou, Ph.D. Prvních 11 absolventů tohoto kurzu, mezi nimiž je i ombudsmanka strakonické nemocnice JUDr. Alena Hanáčková, se nejprve teoreticky a pak i prakticky seznamovalo s mediací jako mimosoudním způsobem řešení sporů a konfliktů v oblasti zdravotnictví. „Konflikty jsou přirozenou součástí lidského života a mají i svá pozitiva. Mediaci v některých případech považuji za vhodnou formu řešení konfliktů, protože její účastníci nejsou soupeři, ale partneři, hledání vzájemně přijatelného řešení vychází z potřeb a zájmů účastníků mediačního jednání. Mediace stojí na principu dobrovolnosti, důvěrnosti a nestrannosti. Z dosavadní praxe mediací v ČR i v zahraničí je zřejmé, že tento způsob řešení sporů je ve srovnání se soudním řízením rychlejší a levnější a nalezené řešení akceptovatelnější pro obě strany.“ vysvětlila JUDr. Hanáčková. Přejeme si, aby naše nemocnice měla co nejméně sporů a konfliktů a pokud už se vyskytnou, aby se je dařilo s přispěním mediačních technik řešit ku prospěchů pacientů i zdravotníků. „Cílem a přáním nemocničních ombudsmanů je, abychom dokázali pacientům zprostředkovat to, co potřebují a na co mají právo, ale také vysvětlit, v čem se mýlí nebo na co nárok nemají, a to tak, aby odcházeli s vědomím, že se k nim nemocnice chová fér, i když nedosáhli toho, co původně chtěli,“ doplnila JUDr. Hanáčková.

V pondělí 22. dubna se do Nemocnice Strakonice, a.s. sjeli kaplani a kaplanky, které působí v nemocnicích v Jihočeském kraji. Tématem společného setkání byla výměna zkušeností z plnění úlohy nemocničního kaplana. Veřejností je kaplan často spojován pouze s vírou, náboženstvím a spirituální péčí. Možnost využít služeb nemocničního kaplana je ale otevřena všem pacientům, jejich blízkým i zdravotnickému personálu bez ohledu na jejich světový názor či náboženské vyznání.
Pomáhají osamělým pacientům, kteří trpí smutkem nebo strachem, řeší naléhavé vztahové nebo existenciální otázky nebo potřebují posílit pocit víry a naděje. Pomoci mohou i pacientům, kteří kvůli nemoci ztratili smysl života, případně si potřebují popovídat, nebo uvítají jen přítomnost druhého člověka. Podobné služby nabízejí kaplani také příbuzným pacientů, kteří psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby a potřebují se v nové situaci samy citově zorientovat či načerpat novou sílu. Stejně tak pomáhají personálu, který se cítí vyčerpaný, podrážděný či sklíčený nebo řeší starosti, které jim komplikují pracovní výkon.

 

Ženy na oddělení šestinedělí ve Strakonicích nově navštěvuje fyzioterapeutka. Předá jim informace o tom, jak o sebe po porodu pečovat – jak se starat o případné porodní poranění, o jizvu po porodu císařským řezem a především jak jemným cvičením a správným dechem opět aktivovat břišní svaly, bránici, protáhnout bedra a posílit pánevní dno. „Pokud maminky mají zájem a chvilku času, ukážu jim, jak mohou cvičit a dát se po porodu opět do pořádku,“ vysvětluje fyzioterapeutka a lektorka zdravotního cvičení Štěpánka Halamová, která do porodnice dochází dvakrát týdně.
Po příchodu si fyzioterapeutka s novopečenou maminkou nejdříve pohovoří o tom, jak probíhal porod a jak se aktuálně cítí. Zda v těhotenství trpěla inkontinencí nebo bolestí zad. Následně jí ukáže a vyzkouší s ní jemné cviky. Pokud ženy chodily na nějaké předporodní cvičení, mohou cviky z něj praktikovat i po porodu. „Na oddělení šestinedělí si společně vyzkoušíme, jak si vleže na zádech i na břiše protáhnout bedra, posilovat pánevní dno. Jsou to jemné pohybu, které ve spojení se správným dýcháním aktivují hluboké vnitřní svalstvo. Díky tomu pak ženy mají správné držení těla, netrápí je inkontinence a bolesti zad,“ říká zkušená fyzioterapeutka Halamová.
Jednou z maminek, která novou službu ve strakonické porodnici vyzkoušela, je paní Andrea. O víkendu přivedla na svět první dítě. V těhotenství ji občas bolela záda. „Ráda jsem si poslechla a hlavně vyzkoušela, jak mohu cvičit a dát si záda a pánevní dno zase do pořádku. Je to pár jednoduchých jemných pohybů. Cviky, které určitě zvládnu,“ usmívala se mladá maminka se synem Eliášem v náručí.
„Obnova dobré fyzické kondice po porodu má pozitivní vliv i na psychické zdraví ženy. A když je v pohodě žena, pak i novorozenec dobře prospívá,“ uvedl k nové službě ředitel nemocnice Tomáš Fiala. Nemocnice Strakonice zavedením individuálních konzultací s fyzioterapeutkou opět rozšířila spektrum péče a služeb, které ženám na gynekologicko-porodnického oddělení poskytuje.

Diabetologická ordinace Nemocnice Strakonice má nově k dispozici fundus kameru. Speciální zařízení, které se používá k vyšetření očního pozadí u pacientů, jimž byl diagnostikován diabetes mellitus, nebo-li cukrovka. Kamera pořizuje snímky očního pozadí a umělá inteligence následně vyhodnocuje stav pacientovy sítnice. „Diabetická retinopatie je cévní onemocnění sítnice oka, které může skončit závažnou poruchou zraku až slepotou,“ vysvětluje diabetoložka strakonické nemocnice MUDr. Dana Fialkovičová.
Diabetická retinopatie vzniká u diabetiků kvůli vysoké hladině cukru v krvi a následnému ucpávání a poškození jemných cév sítnice. Toto onemocnění je z počátku bez příznaků a pacient žádnou poruchu vidění nevnímá. Proto je důležité pravidelné preventivní vyšetření sítnice. Doporučené je při záchytu diabetu a následně jedenkrát ročně. Až 40 procent pacientů není vyšetřeno očním specialistou pravidelně. Fundus kamera nyní přináší možnost rychlého a snadného vyšetření.
Vyšetření zraku fundus kamerou je bezbolestné a zabere zhruba 10 minut. „Provádí se bez rozkapání očí, proto pacient není nijak omezen a může bezprostředně po vyšetření řídit osobní automobil. Vyšetření je 1x ročně plně hrazeno zdravotní pojišťovnou a pacienti tam nemusí nic doplácet,“ dodává doktorka Fialkovičková, která snímky vyhodnocené umělou inteligencí ještě kontroluje a odborně posuzuje. Pokud fundus kamera prokáže poškození sítnice cukrovkou, je pacientovi doporučena návštěva a sledování očním lékařem.
„Pořízením fundus kamery do diabetologické ambulance chce Nemocnice Strakonice zlepšit dostupnost preventivního vyšetření očního pozadí a zároveň ulehčit Centru péče o zrak a očním ambulancím,“ vysvětluje motivaci k pořízení přístroje ředitel nemocnice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA. Vyšetření je prováděno přímo v diabetologické ambulanci Nemocnice Strakonice po předchozím objednání. Pacienti se mohou na vyšetření objednat telefonicky na čísle 383 314 179 a to ve čtvrtek od 7 do 10 hodin.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top