V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů Nemocnice Strakonice, a.s. uveřejňuje následující informace:

Oznamovatel může oznámení o potencionálním protiprávním jednání podat písemně nebo ústně, a to těmito způsoby:

a) písemně - prostřednictvím portálu nntb.cz (viz níže)

b) ústně

 

Příslušné osoby:
JUDr. Alena Hanáčková, tel. linka 383 314 126
MUDr. Michal Pelíšek, MBA, tel. linka 383 314 455

Nemocnice Strakonice, a.s. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

Go to top