• Primář

  PharmDr. Eva Šimečková

 • Zástupce primáře

  MUDr. Romana Zimmermannová

 • Vedoucí laborantka

  Ivana Kadlecová

Služby centrálních laboratoří

Strakonické laboratoře mají zajímavou historii. Doby jejich začátků poutavě zachytil ve svých vzpomínkách doc. MUDr. Dimitrij Slonim, naše významná vědecká osobnost v oboru virologie a imunologie. Podílel se především na výzkumu a výrobě řady očkovacích vakcín. Ve válečných letech 1944-5, tj. v době zavření vysokých škol, docent Slonim coby student po maturitě, působil v nemocniční laboratoři jako laborant pod odborným dohledem MUDr. Cvrčka. V té době to byla opravdu „konsolidovaná laboratoř“. Obdivuhodně si musel poradit v tehdy s velmi pracnými biochemickými vyšetřeními (např. diastáza v moči metodou Wohlgemutovou, polarimetricky stanovení cukru, křivka sekrece volné a vázané kyseliny solné v žaludeční šťávě,vodní pokus podle Strausse, bazální metabolismus podle Krogha..) Denně nabíral a dělal kompletní krevní obrazy, vyšetření sedimentace. U pacientů s břišním tyfem sestavoval biologické křivky se sledováním dynamiky leukocytů. Z mikrobiologických technik ovládal především mikroskopii likvoru, sput na tbc a výtěry z močové trubice na kapavku a dokonce i treponemy v zástinu. U pacientů s tyfem prováděl Widalovu reakci, stanovoval protilátky proti leptospirám. Ze vzpomínek pana docenta vyplynula ještě další významná historická událost. A to na jaře roku 1945 několikaměsíční působení skupiny bakteriologů ze Státního zdravotního ústavu, kteří přijeli pomoci s diagnostikou a typizací kmenů tyfové epidemie. Byl tu osobně profesor MUDr. Karel Raška, MUDr. Václav Burian a co by mladá laborantka slečna Eva Aldová(pozdější významná česká bakterioložka).

Současná podoba centrálních laboratoří vznikla v roce 2006 organizační změnou ve formě sloučení čtyř samostatných úseků – klinické mikrobiologie a antibiotického střediska, hematologie a krevního skladu, klinické biochemie a patologie. Laboratoře jsou zaměřeny na provádění analýz biologických materiálů (krev, moč a jiné tělesné tekutiny, tkáně) a stěrů z jejich povrchů, invazivně zaváděných katétrů a jejich vstupů.

V roce 2016 Centrální laboratoře zajišťovaly organizaci 48. celostátního sjezdu biochemických laborantů Biolab 2016 (8.-10. května 2016 v Srní na Šumavě), své uznání k zdárnému průběhu akce vyjádřila i Česká společnost klinické biochemie, přečíst si jej můžete zde. Více o akci zde.

 • ATB středisko

 • Cytologie

 • PCR metody

 • Odběrová místnost

 • Akreditace

 • Výuka

Klinická biochemie

Vedoucí úseku:

Ing. Klára Jandová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

383 31 4300

Úsek klinické biochemie provádí rozsáhlý komplex biochemických a imunochemických vyšetření z biologického materiálu různého typu (krev, moč, likvor, stolice a další tělesné tekutiny). Vyšetření slouží jednak jako podklad pro stanovení diferenciální diagnostiky, monitorování terapie a stanovení diagnózy, případně dispenzarizaci nemocí ohrožených osob. Pro urgentní stavy pacientů poskytují úseky klinické biochemie a hematologie nezbytná vyšetření v režimu nepřetržitého provozu.

Centrální příjem materiálu a pohotovostní služba 

383 31 4262

Lékař a analytik klinické biochemie

383 31 4300

Močová laboratoř

383 31 4261

Laboratoř imunochemie

383 31 4299

Zaměstnanci úseku KLINICKÁ BIOCHEMIE: Ing. Klára Jandová 383 31 4300), RNDr. Jana Levá (383 31 4300), Mgr. Barbora Větrovcová (383 31 4300), MUDr. Pavla Novotná

Hematologie, krevní sklad

Vedoucí úseku:

MUDr. Romana Zimmermannová

Hematologická laboratoř se zabývá vyšetřováním morfologických parametrů krevního obrazu včetně počtu retikulocytů a stanovením pětipopulačního diferenciálu leukocytů (přístrojově i mikroskopicky). Nabízí monitoring antikoagulační léčby, základní screeningové vyšetření koagulačních vlastností krve a základní vyšetření inhibičního potenciálu pomocí měření hladiny antitrombinu. Krevní sklad poskytuje imunohematologická vyšetření (stanovení krevních skupin, screening a identifikace protilátek, zkoušky kompatibility) a zabezpečuje pro lůžkovou část základní transfúzní přípravky, jako je erytocytární koncentrát bez buffy-coatu resuspendovaný a plazmu pro klinické použití.

Vedoucí úseku

383 31 4340

Pohotovostní služba, krevní sklad

383 31 4343

Hematologie - laboratoř

383 31 4345

Koagulační vyšetření

383 31 4346

Email

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hematologická ambulance MUDr. Zimmermannová

383 31 4398 

Zaměstnanci úseku HEMATOLOGIE A KREVNÍ SKLAD: MUDr. Romana Zimmermannová (lékařka, zástupce primáře, 383 31 4322), Mgr. Lenka Šustrová, Ing. Štěpánka Čunátová a Mgr. Pavla Vacková (383 31 4340)

Mikrobiologie a ATB středisko

Vedoucí úseku:

PharmDr. Eva Šimečková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

383 31 4405

Úsek klinické mikrobiologie se zabývá průkazem agens etiologicky významných infekčních nemocí, zjišťuje jejich vlastnosti, především citlivost k antibiotikům. Diagnostické postupy jsou založeny na kultivačních a mikroskopických technikách, v některých případech i na metodách rychlého průkazu původce v klinickém materiálu. K identifikaci mikroorganismů využívá od roku 2011 nejmodernější technologii – hmotnostní spektrometr MALDI-TOF.

Jeho součástí je i pracoviště sérologické a molekulárně-biologické diagnostiky, které provádí průkaz protilátek a antigenů v séru a průkaz nukleové kyseliny infekčních agens v biologickém materiálu.

Primář CL, ATB konzultace

383 31 4405

Vedoucí laborantka

383 31 4103

Klinický mikrobiolog, kancelář

383 31 4305

Příjem materiálu - mikrobiologie, patologie

383 31 4104

Laboratoř nemocniční péče

383 31 4406

Laboratoř infekční serologie

383 31 4342

Laboratoř prim. a komunitní péče

383 31 4407

Zaměstnanci úseku MIKROBIOLOGIE A ATB STŘEDISKO: PharmDr. Eva Šimečková (primář, 383 31 4405), Mgr. Markéta Hajná, PhD. (383 31 4305), RNDr. Jana Fleischmannová Ph.D. (383 31 4305), MUDr. Jana Henyšová a MUDr. Milena Škopková (383 31 4405), Mgr. Kateřina Větrovcová (asistentka nemocniční epidemiologie, 383 31 4498), Ivana Kadlecová (vedoucí laborantka, 383 31 4103)

Úsek patologie

Vedoucí úseku:

MUDr. Robert Slunečko

383 31 4301

Úsek patologie se věnuje mikroskopickým vyšetřením tkání nádorových,ale i nenádorových (standardní, peroperační, cytologická a specializovaná), která mají zaměření diagnostické, diagnosticko-prognostické a funkční. Od 1.1. 2007 je provoz redukován na příjem, příp. zpracování vzorků pro Bioptickou laboratoř Plzeň, kde probíhá odborná expertíza, a sekční část, která se provádí u nás.

Laboratoř

383 31 4301

Pitevna, sanitář

383 31 4303

MUDr. Robert Slunečko (lékař, 383 31 4301), Hana Jeřábková (laborantka, 383 31 4301), Jan Zdeněk (sanitář, 383 31 4303)

Tým Centrálních laboratoří

Seznamte se s vedením týmu zaměstnanců Centrálních laboratoří. 

ourteam-1

PharmDr. Eva Šimečková

primářka

simeckova@nemst.cz

ourteam-1

MUDr. Romana Zimmermannová

zástupkyně primářky

ourteam-3

Ivana Kadlecová

vedoucí laborantka

kadlecova@nemst.cz

Rychlé kontakty

Centrální příjem:

383 31 4262

Klinická biochemie:

383 31 4341

Hematologie, krevní sklad:

383 31 4345

Mikrobiologie, ATB středisko:

383 31 4406

Patologie:

383 31 4301

Primářka:

383 31 4405

Vedoucí laborantka:

383 31 4407

Celý text (1.8.2023) - pdf

Úvod, informace o laboratoři (htm / pdf)

Odběry primárních vzorků (htm / pdf)

Preanalytické procesy (htm / pdf)

Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří (htm / pdf)

Metody A - F (htm / pdf)

Metody G - M (htm / pdf)

Metody N - Ž (htm / pdf)

Provozní doba centrálních laboratoří

Klinická biochemie

provoz nepřetržitý

 

Hematologie a krevní sklad

provoz nepřetržitý

 

Mikrobiologie a ATB středisko

pondělí - pátek 6:00 - 18:00

sobota 6:00 - 12:00

neděle, svátky 8:00 - 10:00

Klinická mikrobiologie poskytuje služby v denním a pohotovostním režimu v naléhavých případech i na základě ústní domluvy.

Odběrová střediska

Centrální laboratoře provozují celkem 3 odběrová střediska, které mají bezbariérový přístup, čekárnu a je zajištěno dostatečné soukromí a pohodlí jak pro pacienty, tak i jejich doprovod. Odběrová střediska slouží pro odběry krve nebo další vzorky, které se zasílají na analýzu do laboratoře. Mohou sem přicházet pacienti na doporučení svého lékaře s vyplněnou žádankou nebo tzv.samoplátci, kteří si chtějí vyšetření uhradit sami. Pokud se chcete informovat na podmínky odběru, obraťte se na naše kvalifikované zdravotní sestry, které vám poradí.

umístění: v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. v přízemí pavilonu operačních oborů

provozní doba: 6:00 až 12:00 každý pracovní den

telefon: 420 383 314 133

odběrová sestra: Alena Houčková

umístění: Poliklinika Strakonice, s.r.o., Bezděkovská 186, 386 01 Strakonice

provozní doba: 6:30 až 10:30 každý pracovní den

telefon: 420 606 694 920

odběrová sestra: Marcela Ladmanová

umístění: Poliklinika Blatná, s.r.o., J. Wericha 502, 388 01 Blatná

provozní doba: 6:30 až 14:00 každý pracovní den

telefon: 420 725 561 220

odběrová sestra: Jana Olejníková

Mapa areálu

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top