Přednáškové odpoledne dne 30.10.2023

Místo konání přednášky: Zámek Blatná

Téma: Vývoj protivirových léků

Přednášející: Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

PRO VYSOKÁ ZÁJEM BYLA DNE 18.10.2023 REGISTRACE UKONČENA.

Děkujeme za pochopení!

 

Program:

Welcome drink v zámecké obrazárně (16:00-17:00)
Hudební doprovod (16:20-16:40)
Přednáška prof. Konvalinky ve Velkém sále Starého paláce (17:00-18:30)
Občerstvení formou rautu (18:30-20:00)
Večerní prohlídky zámku (od 19:00)

Zámek Blatná

Akreditováno ČLK.

Přednáškové odpoledne dne 4.4.2023 v 17,00

Téma: Antisekreční léčba v gastroenterologii

Přednášející:

Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

 

Rytířský sál strakonického hradu.

Akreditováno ČLK.

S odvoláním na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020, kterým se: „S účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hodin zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření“ Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Spolek lékařů Strakonice ruší  přednášku dne 19. 3. 2020 na téma Alkohol: škodlivé užívání a závislost.

Přednáškové odpoledne dne 20.2.2020 v 17,00

Téma: Kožní změny při léčbě interních chorob

Přednášející: 

Prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika Fakultní nemocnice Plzeň

 

Rytířský sál strakonického hradu.

Akreditováno ČLK.

Přednáškové odpoledne dne 2.12.2019 v 17,00

Téma: Prezentace lékařů Nemocnice Strakonice, a.s.

Přednášející: 

Náhle vzniklá slepota - MUDr. Lukáš Kužel (Centrum péče o zrak)
Rychle progredující demence – méně častá příčina - MUDr. Lucie Školníková (Neurologické oddělení)
Neobvyklá komplikace objemné hiátové hernie - MUDr. Tomáš Herma (Chirurgické oddělení)
Když se daří, tak se daří - MUDr. Barbora Černá (Interní oddělení)

 

Rytířský sál strakonického hradu.

Akreditováno ČLK.

Přednáškové odpoledne dne 5.11.2019 v 17,00

Téma: Ischemická CMP z pohledu kardiologa

Přednášející: 

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

 

Rytířský sál strakonického hradu.

Akreditováno ČLK.

Přednáškové odpoledne dne 30.5.2019 v 17,00

Téma: Střevní mikrobiom

Přednášející: 

MUDr. Radkin Honzák, CSc., psychiatr, publicista a pedagog

 

Rytířský sál strakonického hradu.

Akreditováno ČLK.

Nemocnice Strakonice, a.s. si Vás dovoluje pozvat na XV. Prácheňský ošetřovatelský den.


Motto: „Život na hraně…“


konaný dne 23. května 2019 v Domě kultury ve Strakonicích pod záštitou Mgr. Ivany Stráské, hejtmanky Jihočeského kraje.

Přednáškové odpoledne dne 11.4.2019 v 17,00

Téma: Chirurgická léčba terminální fáze chronického srdečního selhání

Přednášející: 

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., Přednosta kardiocentra IKEM
MUDr. Lenka Hošková, IKEM Praha

 

Rytířský sál strakonického hradu.

Akreditováno ČLK.

Specializační odborná stáž pro klinické farmaceuty:

Klinická mikrobiologie - interpretace mikrobiolog. vyšetření, racionální antibiotická léčba, ATB politika

Termín 11. -12. 2.2019
Místo konání: Centrální laboratoře - Klinická mikrobiologie a ATB středisko, Nemocnice Strakonice, a.s.

Přednáškové odpoledne dne 7.2.2019 v 17,00

Téma: Moderní diagnostika a léčba idiopatických střevních zánětů

Přednášející: 

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., Přednosta kliniky a primář klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE

 

Rytířský sál strakonického hradu.

Akreditováno ČLK.

Poděkování od našich pacientů

Go to top