Aktuální informace

Stonání dětským pacientům zpříjemnilo pohádkové divadelní představení péčí firmy BSJ Group, současně díky firmě PROMEDICA předáno dětskému odd....

Celý areál dříve trpěl nadměrným množstvím parkujících aut, proto byla nemocnice nucena v roce přistoupit k regulačnímu opatření a pobyt automobilů v areálu překračující 30 minut zpoplatnit. 

 

V areálu nemocnice jsou tři hlavní parkovací plochy

1) v centrální části areálu u pavilonu centrálních laboratoří

2) v blízkosti bufetu

3) vedle pobočky VZP. 

Doba pobytu auta

Poplatek

do 30 minut zdarma
každá další započatá hodina 30 Kč /hod
ztráta parkovacího lístku 1000 Kč

 

Pravidla vjezdového systému pro veřejnost

  • Na vjezdu je vjezdový stojan, který vydává vjezdové papírové karty s natisknutým čárovým kódem.
  • Na výjezdu je výjezdový stojan, který je osazen scannerem čárového kódu.
  • U vjezdových papírových karet je zapojen systém anti-passback. Tento systém umožňuje pouze jeden vjezd a jeden výjezd vozidla.
  • V areálu (v blízkosti výjezdu) je umístěna automatická pokladna. Automatická pokladna slouží pro zaplacení umožněného vjezdu prostřednictvím vjezdové papírové karty (pokud doba parkování v nemocnici překročí 30 minut). Přijímá mince a bankovky hodnoty, která se současně zobrazí na displeji automatické pokladny, na přeplatek vrací pouze mince. Pokladna bude doplněna o možnost placení platební kartou. Tiskne pokladní doklady.
  • Vjezd do areálu nemocnice a výjezd z areálu upravuje Provozní řád vjezdového systému.

 

 

Výjezdy z areálu nemocnice ve specifických situacích:

1. Do 30 minut výjezd z areálu zdarma.

2. Pacienti s průkazem ZTP, ZTP/P ve vozidle zdarma. Při výjezdu z areálu obsluha ve vrátnici zapíše do systému registrační značku vozidla.

3. V nemocnici hospitalizovaní pacienti při předložení předběžné nebo propouštěcí zprávy na vrátnici pro potřeby ověření hospitalizace - je povinnost zaplatit jednorázový poplatek za vjezd ve výši 30,- Kč / den přímo na vrátnici.

4. Klienti lékárny (volný prodej) obdrží v lékárně slevový kupón pro bezplatný výjezd, a jím zaplatí v automatické pokladně (čili NE až u výjezdového stojanu).

5. Zdravotní zásobování obdrží od obchodního oddělení slevový kupón pro bezplatný výjezd, a jím zaplatí v automatické pokladně (čili NE až u výjezdového stojanu).

6. Dialyzovaní pacienti obdrží na HDS plastovou kartu s omezenou platností. U karet je nastaven systém anti-passback. Tento systém neumožňuje na jednu kartu opakovaný vjezd 2x či víckrát po sobě bez výjezdu po prvním vjezdu vozidla. Tedy „karta musí vjet, aby mohla vyjet“.

7. „Zvednutí závory se záznamem do systému“ pro firmy zajišťující servis na zařízení v nemocnici, stavby - při výjezdu z areálu vrátný zapíše do systému registrační značku vozidla, název firmy a po vrácení vjezdové papírové karty vrátnému ten tlačítkem zvedne závoru. 

 

 

 


 

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.