Aktuální informace

Stonání dětským pacientům zpříjemnilo pohádkové divadelní představení péčí firmy BSJ Group, současně díky firmě PROMEDICA předáno dětskému odd....

- nachází se ve 3. patře interního pavilonu (před plicním oddělení, vpravo od výtahu)

- otevřena nepřetržitě

- společná modlitba za nemocné a za ty, kteří se o ně starají - v pondělí 8,00, ve středu 16,30

- přejete-li si návštěvu duchovního u lůžka nemocného, obraťte se na kancelář farnosti - tel. 605 183 129 nebo přímo na kněze

- kontakty na kněze: Roman Dvořák tel. 605885 789, Jan Turek tel. 731 402 851, v případě nedostupnosti je možno kněžím na mobilní telefon poslat SMS, telefonicky zareagují

- Římskokatolická farnost Strakonice, Bavorova 30, 386 01 Strakonice

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.