Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

- nachází se ve 3. patře interního pavilonu (před plicním oddělení, vpravo od výtahu)

- otevřena nepřetržitě

- společná modlitba za nemocné a za ty, kteří se o ně starají - v pondělí 8,00, ve středu 16,30

- přejete-li si návštěvu duchovního u lůžka nemocného, obraťte se na kancelář farnosti - tel. 605 183 129 nebo přímo na kněze

- kontakty na kněze: Roman Dvořák tel. 605885 789, Jan Turek tel. 731 402 851, v případě nedostupnosti je možno kněžím na mobilní telefon poslat SMS, telefonicky zareagují

- Římskokatolická farnost Strakonice, Bavorova 30, 386 01 Strakonice

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.