Rizika kouření

V tabákovém kouři bylo odhaleno přes šedesát látek s karcinogenními účinky. Tyto látky jsou obsaženy přímo v tabáku nebo vznikají během hoření. Vyskytují se převážně jako malé částečky a jsou to látky jak organického, tak anorganického původu.

 • Aktivní kouření: Aktivní kouření má neblahý vliv na zdraví kuřáka. Významně se podílí na vzniku mnoha nemocí, nebo je dokonce přímo zapříčiňuje. Ovlivňuje také ještě nenarozený plod, ohrožuje děti i dospělé.
 • Zhoubné nádory: Mezi zhoubné nádory postihující kuřáky patří nejen ty plicní, ale i nádory v ústní dutině, nádory slinivky břišní, děložního čípku, ledvin a močového měchýře, střev a konečníku.
 • Srdečně - cévní systém: Kouření výrazně urychluje rozvoj aterosklerózy (kornatění tepen). Důsledkem jsou mozkové cévní příhody a srdeční infarkty.
 • Kůže: Kouření má vliv na drobné tepénky kůže, čímž podstatně urychluje zevní projevy jejího stárnutí. Důsledkem kouření se zhoršuje pružnost pleti, zmenšuje se přirozená schopnost optimální hydratace, tvoří se více vrásek, pleť povadne a je našedlá.
 • Těhotenství: Kouření má velmi negativní vliv na vyvíjející se plod v děloze. Kouří-li matka v době těhotenství, zvyšuje se tím pravděpodobnost potratu, nižší porodní hmotnosti dítěte, narození dítěte s vrozenými vývojovými vadami. Přesto je překvapivé, že v těhotenství přestává kouřit pouze asi 20 % žen.
 • Ohrožení dětí: Podle Charty dětských práv má každé dítě právo na čistý vzduch. Tabákový kouř je mimo jiné také jednou z příčin syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS – z angl. sudden infant death syndrome). Pobyt v zakouřeném prostředí:
  • zvyšuje u dětí riziko zápalu plic a zánětů středního ucha
  • je příčinou asi desetiny dětských leukemií
  • zvyšuje u dětí riziko vzplanutí astmatu a astmatického záchvatu
  • vede ke snížení plicních funkcí dítěte.
 • Mezi další nemoci a poruchy, které kuřáci obvykle mívají, můžeme zařadit:
  • vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku
  • dřívější rozvoj šedého zákalu a stařecké hluchoty
  • poruchu potence a plodnosti u mužů
  • menstruační obtíže či neplodnost u žen
  • zhoršené hojení ran.

 

Pasivní kouření

Jedná se o nedobrovolné kouření spojené s pobytem v uzavřeném, ale i otevřeném prostoru s kuřákem. Kouř vdechovaný při pasivním kouření pochází jednak z doutnajícího konce cigarety mezi dvěma potáhnutími a jednak je vydechován kuřákem. Na pasivní kouření zemře v ČR ročně až 2 000 lidí.

Inhalace tabákového kouře vede zejména:

 • k psychosomatickým poruchám
 • ke zhoršení chronických onemocnění
 • k urychlení civilizačních chorob, jako jsou nádory a srdečně-cévní onemocnění
 • k opoždění vývoje dítěte

 

Kouření je zdravotní i ekonomický problém

 

Kalkulačka ušetřených peněz

Kalkulačka ušetřeného času

Kalkulačka rizika rakoviny plic

Kalkulačka rizika srdečního infarktu

Kalkulačka zkráceného života

 

Chcete pomoc s odvykáním kouření?

Centrum léčby závislosti na tabáku při Plicním oddělení naší nemocnice

 

zdroj informací: Odvykání-kouření.cz

Go to top