Aktuální informace

Stonání dětským pacientům zpříjemnilo pohádkové divadelní představení péčí firmy BSJ Group, současně díky firmě PROMEDICA předáno dětskému odd....

Úspěchy nemocnice

Rok 2013: Nemocnice Strakonice, a.s. boduje i v letošním ročníku projektu Nemocnice ČR 2013

V termínu od 1. března do 30. září 2013 probíhal celostátní hodnotící projekt „Nemocnice ČR 2013“, ve kterém byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových oblastí: Spokojenost hospitalizovaných pacientů, Spokojenost ambulantních pacientů, Spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic. Struktura komplexního porovnávání českých nemocnic vychází z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard (autoři: prof. Norton a prof. Kaplan – Harvard University, USA). Do tohoto porovnávání se zapojilo celkem 157 nemocnic z celé České republiky s akutními lůžky.

Nemocnice Strakonice, a.s., která v minulých ročnících dosahovala výborných výsledků, se velmi dobře umístila i v letošním ročníku projektu.

 

Nejlepší nemocnice 2013 z pohledu SPOKOJENOST HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEMOCNICE

(hlasovalo 49.789 pacientů nemocnic):

 

JIHOČESKÝ KRAJ

1. Nemocnice Strakonice, a.s.

2. Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

3. Nemocnice České Budějovice, a.s.

 

 

Nejlepší nemocnice 2013 z pohledu SPOKOJENOST AMBULANTNÍCH PACIENTŮ NEMOCNICE

(hlasovalo 30.299 pacientů nemocnic):

 

JIHOČESKÝ KRAJ

1. Nemocnice Strakonice, a.s.

2. Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

3. Nemocnice České Budějovice, a.s.

 

podrobné informace naleznete zde

 

Rok 2011: Strakonická nemocnice = druhá nejlepší nemocnice v Česku

V rámci Středoevropské odborné konference „Efektivní nemocnice 2011“ (29.-30.11.2011, hotel Clarion Praha) proběhlo oficiální vyhlášení žebříčku českých nemocnic v 6. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení nemocnic „Nemocnice ČR 2011“. Konferenci slavnostně zahájil 1. náměstek ministra zdravotnictví ČR MUDr. Přemysl Sobotka, úvodní řeč a přivítání účastníků přednesl MUDr. Vladimír Pavelka - 1. náměstek ministra zdravotnictví, dále se aktivně zúčastnil také p. Stuart Schaag – člen obchodní rady ambasády Spojených států amerických.

V rámci celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2011“ byly nemocnice komplexně hodnoceny ze tří klíčových oblastí: Spokojenost pacientů, Spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic.

 

 

Nejlepší nemocnice ČR 2011 z hlediska ABSOLUTNÍ HODNOCENÍ (hodnoceny byly nemocnice, u kterých byla relevantní data pro všechny 3 oblasti zároveň):

1. Nemocnice Na Homolce (72,12)

2. Nemocnice Strakonice, a.s. (70,62)

3. Nemocnice Třinec, p.o. (68,97)

Kompletní výsledky naleznete zde.

 

Průzkumu spokojenosti pacientů se zúčastnilo přes 30 tisíc lidí.

 

Informace z hc-institute.org

Souhrnná zpráva k projektu "Nemocnice české republiky 2011"

 

 

Zprávy z tisku

Jihoceskenoviny.cz

Druhou nejlepší nemocnicí v České republice se stala už podruhé Nemocnice Strakonice. Předběhla ji pražská nemocnice Na Homolce.

Zjistil to průzkum sdružení HealthCare Institute, kterého se účastnilo více než 30 tisíc pacientů a čtyři tisíce zdravotníků. V těsném závěsu za strakonickou nemocnicí skončila z jihočeských zařízení Nemocnice Písek.

„Znamená to pro nás velkou radost. Naše nemocnice přesto, že není v centru velkoměsta, nestojí ani například v krajském městě, se umístila před mnohými vyhlášenými zařízeními. Řekl bych, že v kontextu toho, na co jako nemocnice máme, jsme na toto umístění hrdí,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Strakonice a. s. a ředitel Tomáš Fiala.

Strakonické zdravotnické zařízení patří k těm, které v posledních letech prochází zásadní proměnou. Z důvodu zkvalitnění péče, léčby pacientů i pracovního prostředí zaměstnanců byly a ještě budou investovány stovky milionů korun, včetně financí na rekonstrukce jednotlivých oddělení, sálů či přidružených zařízení, které s provozem nemocnice úzce souvisí.

„Toto ocenění je pro všechny zdravotnické i nezdravotnické pracovníky velkou motivací k další práci. I nadále budeme usilovat o to, že důvěru, kterou v naše zařízení především pacienti vkládají, rozhodně nezklameme,“ dodal Fiala.

 

Strakonický deník

Velký důvod k radosti mají ve strakonické nemocnici. Zařízení získalo v prestižním hodnocení pacientů a zdravotníků druhé místo napříč Českou republikou. A to v absolutní kategorii! Lepší byla jen pražská nemocnice Na Homolce.

Šéf nemocnice Tomáš Fiala netají nadšení. „Přesto, že nejsme v centru velkoměsta a nestojíme ani například v krajském městě, umístili jsme se před mnohými vyhlášenými zařízeními. Řekl bych, že v kontextu toho, na co jako nemocnice máme, jsme skutečně hrdí na toto umístění. Všem našim zaměstnancům děkuji,” říká.

Vliv mají jistě i zásadní proměny, kterými nemocnice v posledních letech žije. Vnímají to i pacienti. „Nejvíc viditelný je asi chirurgický pavilon. Byl jsem uvnitř a líbí se mi. Je moderní a pacienti opravdu mají pohodlí,” říká Stanislav Kočí (57).

Nemocnice sice nezvítězila v žádné sólově hodnocené kategorii, kterými jsou spokojenost pacientů, spokojenost a motivovanost zaměstnanců a finanční kondice zařízení, ale po posouzení v nepřetržitém a systematickém procesu porovnávání vyšla dobře. Nemocnice tak obhájila loňské umístění.

  


  

Rok 2010: Strakonická nemocnice = druhá nejlepší nemocnice v Česku

Nemocnice Strakonice, a.s. navázala na vynikající úspěchy v minulých letech (viz níže) a stala se hned po pražské Nemocnici Na Homolce druhou nejlepší nemocnicí roku 2010. Více než 41 tisíc lidí v průzkumu společnosti HealthCare Institute (HCI) hodnotilo v dotaznících kromě chování zdravotníků k pacientům třeba i to, jestli se jim lékař při příchodu na pokoj představil, jak hezký měli pacienti pokoj nebo jak dobré jídlo jim v nemocnici vařili.

 

Nemocnice ve Strakonicích patří mezi špičku v rámci České republiky. Ukázal to nezávislý průzkum organizace HealthCare Institute, který jako nejlepší českou nemocnici označil Nemocnici Na Homolce v Praze. Ředitel strakonické nemocnice, která se stala druhou nejlepší v republice a první nejlepší v Jihočeském kraji, Tomáš Fiala agentuře Mediafax řekl, že si ocenění velmi váží.

"Je to pro nás pocta a je to především na hodnocení pacientů a my se vždy snažíme, nejen abychom dobře léčili, ale aby personál s lidmi dobře komunikoval. Nespornou předností je i to, že naše zařízení v posledních letech prochází zásadní rekonstrukcí," uvedl Fiala. V Jihočeském kraji pak nejvíce spokojení pacienti jsou ve Strakonicích, dále v Písku a na třetím místě je krajská nemocnice v Českých Budějovicích. (volně podle www.mediafax.cz)

 

Článek na stejné téma včetně videa na zpravodajském serveru tn.cz a na serveru Hospodářských novin

Fotogalerie z vyhlášení výsledků

 

Rok 2009: Strakonická nemocnice = NEJLEPŠÍ nemocnice v Česku

Nejlepší nemocnice je ve Strakonicích, vyplývá z průzkumu společnosti Healthcare institute. Průzkum hodnotil zařízení z pohledu pacientů, zaměstnanců i hospodaření. V kategorii "fakultek" zvítězila pražská Všeobecná fakultní nemocnice. Při volbě nemocnice považuje většina respondentů za nejvíce důležité informace o ochotě personálu. (zdroj: www.idnes.cz)

 


V rámci Středoevropské odborné konference „Efektivní nemocnice 2009“ (25.-26.11.09, Praha) proběhlo oficiální vyhlášení žebříčku českých nemocnic ve 4. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení nemocnic „Nemocnice ČR 2009“. Tato konference byla slavnostně zahájena předsedou Senátu Parlamentu České republiky MUDr. Přemyslem Sobotkou, který také poskytl svou záštitu. V projektu byly nemocnice komplexně hodnoceny ze tří klíčových oblastí: Spokojenost pacientů, Spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic.

Realizátorem tohoto rozvojového projektu je nezisková organizace HealthCare Institute. Komplexní hodnocení probíhalo stejně jako v předešlých ročnících na základě moderní manažerské metodiky Balanced Scorecard (zdroj: Harvard University, USA – u nás ve zdravotnictví využívají již i některé fakultní, krajské a městské nemocnice), kdy se realizuje komplexní měření v nejdůležitějších oblastech ovlivňující efektivitu organizace s cílem zajištění její dlouhodobé zákaznické úspěšnosti. Hlasování probíhalo jako v minulých letech pomocí rozsáhlé skupiny koordinátorů v přímo nemocnicích, kteří zajišťovali hladký průběh realizace vyplňování tištěných dotazníků. Bylo také možné hlasovat pomocí zabezpečeného elektronického dotazníku, který byl po celou dobu průzkumu alternativně dostupný na internetových stránkách www.hc-institute.org. Dotazník obsahoval 34 klíčových indikátorů. Průzkum spokojenosti pacientů a zaměstnanců nemocnic za rok 2009 začal 1. března a byl ukončen 31. října 2009. Celkem se jej zúčastnilo přes 35 000 respondentů. 

 

Poděkování předsedy představentsva nemocnice MUDr. Fialy zaměstnancům

Vážení kolegové – spoluzaměstnanci Nemocnice Strakonice, a.s,

včerejšího dne proběhlo vyhodnocení 4.ročníku celorepublikového komplexního hodnocení nemocnic české republiky „Nemocnice ČR 2009“.

V projektu byly nemocnice hodnoceny ze tří klíčových oblastí – Spokojenosti pacientů, Motivace zaměstnanců a Finančního zdraví organizace. Jsem mimořádně potěšen a s velkou radostí Vám sděluji, že právě v absolutním žebříčku po zhodnocení všech těchto oblastí obsadila Nemocnice Strakonice, a.s. první místo v celé České republice. Jistě si všichni uvědomujeme, že „pořadí“ nemocnic může být v některých oblastech zavádějící, ale svou cenu toto umístění jistě má.

Vážení kolegové – spoluzaměstnanci Nemocnice Strakonice, a.s., toto umístění je Vaším výsledkem, bylo oceněno hodnotnými dary zdravotnické techniky v ceně 182.000,- Kč a já Vám za Váš přístup k péči o naše pacienty upřímně děkuji.

 

MUDr., Bc. Tomáš Fiala - předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s.

 

 

Souhrnná zpráva k projektu "Nemocnice české republiky 2009"

Žebříček českých nemocnic pro rok 2009

Žebříček nemocnic dle finančního zdraví

Žebříčky nemocnic 2009 dle krajů ČR - dle spokojenosti pacientů

Žebříčky nemocnic 2009 dle krajů ČR - dle spokojenosti zaměstnanců nemocnic

 

Fotogalerie z vyhlášení výsledků

 

Informace z médií

Hospodářské noviny (26.11.2009): Pacienti lépe hodnotí přístup lékařů

iDnes.cz (26.11.2009): Nejlepší je strakonická nemocnice, ukázal výzkum

 

 


 

Rok 2012: Nemocnice Strakonice získala 3. místo v soutěži Bezpečná nemocnice

Výsledky vyhlásil v neděli v Jihlavě ministr zdravotnictví Leoš Heger spolu s hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem. V pondělí na nedělní ceremoniál navázala konference Dny bezpečí.

"Letos jsme zaznamenali mimořádně početné zastoupení projektů fakultních nemocnic. Absolutním vítězem soutěže se stala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze s projektem Elektronické sledování povinností zaměstnanců," uvedl hejtman a ortoped Běhounek. Základními kritérii pro hodnocení jsou zejména přínos projektu pro zvyšování kvality a bezpečí pacientů i personálu a využitelnost projektu v jiných zařízení.

Nemocnice Strakonice, a.s. získala Cenu hejtmana Kraje Vysočina a 3. místo v technicko-provozní sekci za projekt „Pořádková a informační služba v Nemocnici Strakonice, a.s.“, který zlepšuje bezpečnost pacientů i zaměstnanců nemocnice zavedením tzv. pořádkové a informační služby. Její zavedení proběhlo ve spolupráci s Úřadem práce ve Strakonicích, tím nemocnice získala i prostředky na mzdy těchto nových zaměstnanců, kteří dohlíží na pořádek uvnitř i vně budov, parkování v areálu, které v době přestavby nemocnice je velmi komplikované, asistují při šetření problémových pacientů, jsou zapojeni do logistiky nemocnice při vnitroústavních převozech a rovněž asistují jako doprovod při transportu finanční hotovosti.

Návrh vznikl jako reakce

 

  • na množící se stížnosti pacientů a jejich návštěv na špatnou orientaci v rozlehlém areálu nemocnice, kterou pro některé návštěvníky nevyřešilo ani umístění orientační tabulí a směrovek
  • nutnost řešit složitou dopravní situaci a parkování vozidel na nevhodných místech v areálu během jeho přestavby
  • na množící se krádeže majetku pacientů, zaměstnanců i organizace
  • na rostoucí agresivitu osob ošetřovaných nebo dožadujících se ošetření na ambulancích
  • na pohyb a pobyt nežádoucích osob v budovách i areálu nemocnice
  • na nutnost dohledu nad požární signalizací opuštěných objektů v mimopracovní době

 

Vznik pořádkové a informační služby byl podpořen nabídkou Úřadu práce Strakonice k využití registrovaných nezaměstnaných osob v rámci veřejně prospěšných prací s dotací mzdy z prostředků PÚS a souhlasným stanoviskem Jihočeského kraje. Co se týče soutěže Bezpečná nemocnice, mezi nejčastější témata soutěžních projektů patří využití informačních technologií a také téma prevence pádů pacientů. Loni s projektem Bezpečnostní pás - prevence pádu pacienta zvítězila havlíčkobrodská nemocnice. Soutěž vznikla v roce 2008 poté, co veřejností otřásly vraždy pacientů v havlíčkobrodské nemocnici. Od té doby se podle hlavní organizátorky soutěže Soni Měrtlové v českých nemocnicích zásadním způsobem zlepšilo třeba vedení a kontroly zdravotnické dokumentace, identifikace pacientů a evidence léků a jejich zabezpečení.


 


Strakonická nemocnice je nositelem prestižního titulu Baby Friendly Hospital a je na špičce českých nemocnic v odběrech pupečníkové krve.

Wikipedia o Baby-Friendly Hospital

 

 

Deset kroků k úspěšnému kojení

 

Každé zařízení poskytující péči a služby matkám a novorozencům by mělo:

 

1. mít písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu

2. školit veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie

3. informovat všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení

4. umožnit matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu

5. ukázat matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí

6. nepodávat novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s výjimkou lékařsky indikovaných případů

7. praktikovat rooming-in - umožnit matkám a dětem zůstat společně 24 hodin denně

8. podporovat kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu)

9. nedávat kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky a pod.

10. povzbuzovat zakládání podpůrných skupin kojících matek pro podporu kojení

 

zdroj: www.kojeni.cz


 

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.