Aktuální informace

Stonání dětským pacientům zpříjemnilo pohádkové divadelní představení péčí firmy BSJ Group, současně díky firmě PROMEDICA předáno dětskému odd....

V úterý 22. října 2013 došlo k slavnostnímu zahájení provozu v pavilonu operačních oborů, které vzniklo částečně rekonstrukcí a modernizací původního chirurgického pavilonu a částečně přístavbou zcela nového pavilonu, tzv. jižního křídla, které svůj provoz zahájilo již v roce 2010. Působiště v moderních prostorách pavilonu tak získala tato oddělení: chirurgie, neurologie, ARO s centrální jednotkou intenzivní péče operačních oborů, gynekologie a porodnice, radiodiagnostika včetně CT pracoviště, onkologie a patologie. Nedílnou součástí pavilonu jsou i centrální operační sály, centrální sterilizace, porodní sály a odběrová místnost.

 


Stavební práce trvaly čtyři roky, poslední pavilon byl dokončen za jeden rok. Za plného provozu strakonická nemocnice postupně zmodernizovala celý svůj areál.

V úterý 22. října byla předána poslední budova operačních sálů. „Na investicích se kromě evropských dotací a financí akciové společnosti Nemocnice Strakonice podílel i Jihočeský kraj. Máme zájem, aby naše nemocnice i v časech, které zdravotnictví příliš nepřejí, byly v takové kondici, která umožní poskytnout obyvatelům regionu péči, za niž se nemusíme stydět,“ zdůraznil při slavnostním otevření pavilonu hejtman Jiří Zimola.

Právě dokončená rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních oborů umožňuje poskytnout pacientům a zdravotnickému personálu komfort v podobě nových prostor, ale i nového moderního vybavení, estetického a bezbariérového prostředí i soukromí prostřednictvím převážně dvou a třílůžkových pokojů. „Do nových prostor se vrátí chirurgické oddělení se svými ambulancemi včetně nově vybudované akutní ambulance se zákrokovým sálkem.

Operační sály jsou přestavěny, jejich počet je snížen ze šesti na čtyři a jsou pojaty jako centrální pro využití více odbornostmi. Operovat zde budou jak lékaři chirurgického, tak i gynekologicko-porodnického oddělení. Součástí rekonstrukce sálů je také přístavba sterilní chodby, přes kterou jsou sály zásobovány sterilním materiálem,“ přibližuje ředitel Tomáš Fiala. Do budovy se nastěhuje i gynekologicko-porodnické oddělení, které bude využívat nové porodní pokoje. Ty umožní pobyt rodičky před porodem i po něm na jednom místě, takže maminky nebudou muset přecházet k porodu do jiných prostor.

„Změny ve stavebním uspořádání se po návratu do rozšířených prostor se třinácti lůžky dočká i ARO. Součástí oddělení bude nově multioborová jednotka intenzívní péče pro operované a ostatní pacienty chirurgických oborů, vyžadující intenzívní péči,“ připomíná další efekt modernizace ředitel Tomáš Fiala. V přízemí budovy se našel prostor i pro dostupnější odběrovou místnost. Radiodiagnostické oddělení získalo nové prostory pro umístění CT a angio pracoviště, neurologické oddělení prostor pro elektroencefalografické pracoviště.

Společně s již dříve zprovozněným jižním křídlem budovy vznikl celek sdružující nemocniční činnosti. Komplex má nové vybavení, zázemí pro personál, příjemné, funkční a bezpečné prostředí pro 138 hospitalizovaných pacientů (125 standardních a 13 intenzivních lůžek) a 15 novorozenců a také pro pacienty radiodiagnostického oddělení a mnohých specializovaných ambulancí. O pacienty v tomto komplexu bude pečovat více než 200 zaměstnanců.

 

Plánek celé budovy

 

Fotogalerie

Fotoreportáž ze slavnostního otevření pavilonu operačních oborů (22.10.2013)

Fotoreportáž z předání ceny PRESTA jižnímu křídlu (květen 2011)

Fotoreportáž ze slavnostního otevření jižního křídla pavilonu operačních oborů (srpen 2010)

Fotoreportáž z průběhu stavby jižního křídla pavilonu operačních oborů 1

Fotoreportáž z průběhu stavby jižního křídla pavilonu operačních oborů 2

Šestinedělí

Neurologické oddělení

Výzdoba jižního křídla - Nadační fond Zdeňky Žádníkové

 

Informace z tisku a televize

Strakonický deník - 11.11.2013: Pacienty přivítají v prosinci

Strakonický deník - 3.1.2013: Fotogalerie: jak se rodilo jižní křídlo nemocnice

Strakonická televize - 25.10.2013: Strakonická nemocnice otevřela pavilón operačních oborů

Strakonický deník - 21.10.2013: Čtyři dlouhé roky proměny nemocnice skončily

Mladá fronta Dnes - 20.1.2012: Všechny operační sály přesunou pod jednu střechu

Strakonická televize - 6.9.2010: Nový pavilon (jižní křídlo) operačních oborů byl slavnostně otevřen

Strakonický deník - 31.8.2010: Strakonice mají špičkovou onkologii

Strakonický deník - 30.8.2010: Pacienti očekávají více soukromí a moderní péči


 

 

 Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.