Aktuální informace

Stonání dětským pacientům zpříjemnilo pohádkové divadelní představení péčí firmy BSJ Group, současně díky firmě PROMEDICA předáno dětskému odd....

V roce 2007 byla úspěšně uvedena do provozu sociální lůžka, která se nacházejí v prostorách Oddělení následné péče - lůžková stanice 2. Jedná se o čtyři pokoje (8 lůžek), které byly upraveny a vybaveny moderním zařízením, aby poskytovaly co největší pohodlí svým uživatelům. Pokoje obsahují polohovací lůžka s antidekubitální matrací, noční stolky s jídelní deskou, křesla, klozetové židle, jídelní stůl s židlemi a uzamykatelné skříně. Sociální lůžka jsou určena osobám, které jsou nesoběstačné, rodina péči o ně nezvládá a oni čekají na umístění v jiném vhodném zařízení. Proto jednou z podmínek přijetí je podaná žádost do Domova pro seniory či ÚSP. Dále je naší snahou, aby všichni klienti byli příjemci sociální dávky "Příspěvek na péči", pokud tomu dosud ta není, okamžitě o tuto dávku žádáme. Pobyt na sociálním lůžku si klient hradí sám, jde o částku 350 Kč/den. Vzhledem k tomu, že uživateli musí zůstat po zaplacení úhrady za sociální služby 15% z důchod, byly všechny platby až dosud poměrně sníženy.

 

Renata Schánělcová - vedoucí

kontakt: 383 31 4271

 

 


 

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.