Aktuální informace

Stonání dětským pacientům zpříjemnilo pohádkové divadelní představení péčí firmy BSJ Group, současně díky firmě PROMEDICA předáno dětskému odd....

Lékař : prim. MUDr. Pavel Houška
Sestra : Martina Skuhrovcová, Mgr. Ivana Machová
Telefon na objednání: 383 314 488, 383 314 227
Místo vyšetření: EMG laboratoř, jižní křídlo pavilonu operačních oborů přízemí, na druhém konci stejné chodby jako neurologická ambulance

 

Jde o lehce nepřesné označení pro celý komplex elektrofyziologických vyšetření používaných k diagnostice onemocnění jak centrálního tak periferního nervového systému včetně svalů.

Elektrofyziologická laboratoř neurologického oddělení v nemocnici ve Strakonicích disponuje velmi moderním přístrojovým vybavením, které v rámci jihočeského zdravotnictví zaujímá jistě jedno z předních míst. Využívá kapacity přístroje Medelec Synergy dnes americké renomované firmy Oxford Instruments Medical a součástí vybavení je i moderní magnetický stimulátor Magstim 200(2).

Pokud je pacient objednán na EMG vyšetření, pak jej jistě nemine vyšetření vedení periferních nervů. Toto vyšetření se provádí pomocí elektrické stimulace periferního nervu přiložením stimulační elektrody nad kůži - obvykle na končetinách. Vyšetření není příjemné, nicméně jej bez velkých problémů snesou i malé děti. „Bolest“, kterou stimulace způsobí, lze v její maximální intenzitě přirovnat k úderu elektrického ohradníku. Velmi problematické je vyšetřovat touto metodou pacienty se zavedeným kardiostimulátorem!

 

Jako druhá část EMG vyšetření se často provádí vlastní elektromyografie jehlová. K vyšetření se používá tenkých jehel zavedených do svalu. Sval se vyšetřuje nejprve v klidu a pak při jeho napnutí. Naše EMG laboratoř nabízí pacientům možnost jednorázových jehel, které mají některé nesporné výhody.

 

 

Nejčastějšími návštěvníky naší laboratoře jsou lidé s brněním prstů, bolestmi zápěstí a rukou, někdy s jejich otokem, tedy pacienti s nemocí zvanou syndrom karpálního tunelu (kanálu). Tyto potíže jsou způsobeny útlakem středového nervu vazem v oblasti zápěstí a mohou zužovat člověka po mnoho let jeho života. Přitom vyšetření a včasná léčba tohoto syndromu je velmi rychlá, jednoduchá a efektivní! Naše nemocnice nabízí pro pacienty s touto nemocí komplexní servis od diagnostiky, po léčbu konzervativní (rehabilitační) i léčbu operační (chirurgie ruky).

 

 


Specifitou naší laboratoře je možnost aplikace botulotoxinu pod EMG kontrolou pacientům, kteří jsou indikovaní k této léčbě (krční dystonie, blefarospasmus, dystonie končetin v rámci spasticity, dětem s dětskou mozkovou obrnou=DMO). Jsme schopni zajistit i aplikaci botulotoxinu do vrásek či potních žláz z kosmetické indikace. Pro tuto příležitost je možné uskutečnit pro zájemce o tuto problematiku i prezentaci s edukací.

 

V naší laboratoři dále vyšetřujeme pacienty s postižením ostatních periferních nervů ať už po úrazech, operacích (např. kyčelních kloubů) nebo při jiných onemocněních (záněty, výhřezy plotének, cukrovka, borelióza, dědičná onemocnění).

Kromě brnění, projikujících bolestí či křečí, jsou další velkou skupinou pacienti se svalovou slabostí. U těch je velmi důležité právě vyšetření jehlovou elektrodou a dále pomocí magnetického stimulátoru. Podle našich informací v celém JČ kraji nefunguje jiné neurologické pracoviště s možností této vyšetřovací metody.

Magnetickou cívkou stimulujeme jednak oblast motorických center v mozku, jednak nervových kořenů i periferních nervů. Magnetická stimulace je nebolestivá, vyvolá maximálně vjem brnění nad místem momentální aplikace podnětu. Magnetickou stimulací se získává odpověď zvaná motorický evokovaný potenciál (MEP). Vyšetření MEP je důležité pro diagnostiku svalové slabosti jakéhokoliv druhu, tedy způsobené poruchou periferní i centrální nervové soustavy, při simulaci nebo konverzní poruše. Nezanedbatelnou úlohu hraje vyšetření v prognózování poruch hybnosti po cévních mozkových příhodách. Významnou roli hraje při poškození míchy jakéhokoliv původu – zúžení páteře, nádory, záněty,roztroušená skleróza.

U těchto chorob využíváme dalších metod, které nabízí naše elektrofyziologická laboratoř- vyšetření evokovaných potenciálů zrakových, sluchových, somatosenzorických. Nespornou výhodou oproti jiným diagnostickým metodám je to, že se jedná o vyšetření funkční a přitom pacienta nezatěžující (např. RTG zářením jako CT!).

 


 

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.