Aktuální informace

Stonání dětským pacientům zpříjemnilo pohádkové divadelní představení péčí firmy BSJ Group, současně díky firmě PROMEDICA předáno dětskému odd....

 

 

"Přístup lékařů a sester k člověku, velká obětavost a podpora při léčbě mě osobně velmi pomohla a velice si jich vážím."

 "Personál Vašeho oddělení mi vždy s úsměvem byl nápomocen a ochotně mi pokaždé pomohl a poradil v začátcích péče o prvorozené dítě. Díky němu jsem úlohu novopečené maminky zvládla s úsměvem."

"Na gynekologii jsem podstoupila operaci a byla jsem velmi příjemně překvapená profesionálním a zároveň velmi lidským přístupem lékařů a sester... Lékaři příjemní, sestry stále v plné práci, přesto usměvavé a velmi ochotné, po celou dobu jsem neviděla zamračenou sestru..".

"Pooperační starostlivost sestřiček, jejich ochota a vlídné slůvko, je pro nás pacienty víc, jak utišující léky. Jsem přímo ohromena tím, jak se ke mě chovaly, jak byly starostlivé a hlavně jejich ochota byla snad nekonečná. Vaši lékaři též vystupují profesionálně k pacientům a i na operačním sále jsem byla velmi mile překvapena kolektivem, který se snažil, aby pacient ve chvíli, kdy bude operován, nebyl stresovaný a vylekaný."

 

Gynekologicko - porodnické oddělení poskytuje komplexní gynekologicko-porodnickou péči. Má část lůžkovou a ambulantní. V oblasti gynekologických onemocnění se věnujeme zejména diagnostice a léčbě přednádorových stavů, poruch udržení moče, léčbě a dispenzarizaci onkologických onemocnění, operačním výkonům a zákrokům, laparoskopickou, laparotomickou a vaginální cestou. Vedeme specializovanou ambulanci pro dětskou gynekologii. V oblasti porodnické velký důraz klademe na prohloubení prenatální péče, zejména na včasný záchyt poznatelných vývojových vad. Tato diagnostika se celosvětově přesouvá do ranějších stádií těhotenství, tj. do období kolem 12-13 týdne. Za tímto účelem je oddělení vybaveno vysoce kvalitním ultrazvukovým přístrojem 3D a 4D. Vedeme poradnu pro rizikové těhotenství a ultrazvukovou diagnostiku. Poskytujeme konziliární služby pro ostatní oddělení nemocnice a také využíváme služeb těchto oddělení a komplementu nemocnice pro naše pacientky. V dubnu 2016 byla na 8 let prodloužena akreditace k uskutečňování specializačního vzdělávacího programu v gynekologii a porodnictví. Do 30.4.2021 byla prodloužena akreditace k praktické výuce ve zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek.

Zde si prohlédněte několik fotografií z našeho oddělení.

 

 


MUDr. Václav Vlášek

primář oddělení 383 31 4275 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Miloslava Bláhová

vrchní sestra 383 31 4269 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

MUDr. Ján Fialkovič

zástupce primáře 383 31 4267  

 

 

  

Lékaři gynekologicko - porodnického oddělení:

MUDr. Přemysl Chalupa, MUDr. Lýdie Sádlová, MUDr. Zuzana Komárková, MUDr. Roman Zaremba, MUDr. Klára Braunová, MUDr. Ibrahim Razak, MUDr. Lubomír Vokatý, MUDr. Terezie Járová

 


Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.