Aktuální informace

Stonání dětským pacientům zpříjemnilo pohádkové divadelní představení péčí firmy BSJ Group, současně díky firmě PROMEDICA předáno dětskému odd....

Chirurgické oddělení

"... setkala jsem se s lékaři a zdravotními sestrami, kteří kromě profesionálního přístupu k pacientovi měli v sobě i ten přístup lidský, vstřícný, laskavý. Zdravotní sestry vždy jak v denní, tak i v noční hodinu, velmi ochotně pomohly s jakýmkoli problémem. Všem tedy patří můj velký dík!"

"... chtěla bych poděkovat všem sestřičkám za jejich obětavou práci ve dne i v noci, kdy jako myšky obcházely nejméně třikrát pokoje. Podle mého přesvědčení je skvělé, že lékaři i sestřičky neléčí jenom tělo, ale i duši."

"... díky kvalitnímu ošetření mého vnuka s popáleninami ve Vaší nemocnici nedošlo k dalším komplikacím a zranění se dobře zahojilo, vyřiďte prosím Všem moje poděkování..."

 

Chirurgické oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou chirurgických onemocnění v plném rozsahu - v úzké spolupráci s jinými obory nemocnice. Jde především o úrazy, náhlé příhody břišní, kýly, onemocnění zažívacího traktu, žlučových cest a konečníku, cévní onemocnění, nemoci prsu a štítné žlázy. V rámci oddělení je rovněž urologie. Ambulance s ambulantním sálem má nepřetržitý provoz, krom toho zde v určených hodinách fungují specializované poradny - traumatologická, cévní, mamologická, proktologická a urologická. Oddělení se dále skládá z komplexu tří operačních sálů a lůžkových oddělení. Lékaři mají k dispozici nejmodernější metody operační léčby, běžně jsou prováděny: v traumatologii osteosyntézy zlomenin včetně nitrodřeňových a včetně LCP dlah, v břišní chirurgii jsou prováděny všechny běžné výkony vč. nízké staplerové resekce střeva, totální gastrektomii, duodenohemipankreatektomie, laparoskopické operace dutiny břišní, vč. fundoplikací, kýly jsou operovány všemi nyní uznávanými způsoby, t.j. klasicky se síťkou nebo síťky, laparoskopicky metodou TAPP nebo TEP, rekonstrukční cévní operace, endoskopické operace křečových žil, operace prsu a štítné žlázy a endoskopické urologické operace. Krom toho jsou prováděny operace klasickou technikou, převážně pro nádorová onemocnění. Díky spolupráci s interní gastroenterologickou ambulancí, která disponuje endosonografickým vyšetřením se daří zvyšovat počty operací břišních nádorů v časných stadiích. Vybrané skupiny pacientů jsou dispenzarizovány přímo na oddělení, pacienti jsou pravidelně zváni a kontrolováni. Děti jsou po operacích hospitalizováni na dětském oddělení a kontrolováni stálým konziliářem.

Na chirurgickém oddělení funguje od 1.10.2014 poradna Centrum pro řešení kýly, která poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro pacienty s kýlou.

 

MUDr. Radek Chalupa

primář oddělení

383 31 4210

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Edita Klavíková

vrchní sestra

383 31 4211

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

           
 

MUDr. Antonín Jedlička

zástupce primáře

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lékaři chirurgického oddělení:

MUDr. Jan Hlad, MUDr. Jan Vaňata, MUDr. Jan Kratochvíl, MUDr.Josef Holák, MUDr.David Vašátko, MUDr. Pavlo Lysenko, MUDr. Martin Pavelka, MUDr. Zdeněk Matkovčík, MUDr. Václav Hána, MUDr. Nikolenko, MUDr. Ivana Uhlířová (tel.: 4448, 4374, 4384, 4358)

 


 

Pavilon operačních oborů:

kompletní plánek budovy

 

první nadzemní podlaží

ambulantní provoz, ARO - JIP

 

druhé nadzemní podlaží

lůžková oddělení I, II, III, centrální operační sály

 

 

 


Primář

Vrchní sestra

Sekretářka, recepce

Ambulance sestry

383 31 4210 383 31 4211 383 31 4212 383 31 4224
       

JIP (ARO/JIP)

Chirurgie I

Chirurgie II

Chirurgie III

383 31 4446 383 31 4235 383 31 4375 383 31 4220
       

Special. ambulance

Ambulance II

Ambulance III

Email

383 31 4223 383 31 4214 383 31 4213 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

  


Všeobecná ambulance funguje celý den.

 

 

pondělí - pátek
   
víkendy, svátky
 
7.00 - 11.30 Kontroly, akutní stavy   7.00 - 10.00 Chirurgická pohotovost
12.00 - 15.30 Akutní stavy, konzilia   10.00 - 11.30 Plánované kontroly
15.30 - 7.00 Chirurgická pohotovost   12.00 - 7.00 Chirurgická pohotovost

 

  


 

Objednávání pacientů na tel. čísle 383 314 223. Níže uvedený rozpis ambulancí může být dle provozních podmínek aktuálně změněn, děkujeme za pochopení.


Cévní poradna
   
pondělí 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 MUDr. J. Hlad
pátek 9.00 - 12.00 MUDr. J. Holák
pátek (sklerotizace) 13.00 - 14.00 MUDr. J. HolákUrologická poradna
   
čtvrtek 9.00 - 12.00 MUDr. P. LysenkoTraumatologická poradna
   
středa 9.00 - 12.00 MUDr. J. VaňataProktologická poradna
   
středa 13.00 - 15.00 MUDr. J. HladMamo poradna
   
čtvrtek 13.00 - 15.00 MUDr. R. ChalupaHojení ran
   
úterý 9.00 - 13.00 MUDr. D. Vašátko

 
 
Cévní poradna - poliklinika Blatná
   

čtvrtek

8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

MUDr. J. Hlad
Centrum pro řešení kýly
   
úterý 13.00 - 15.00 MUDr. M. Pavelka, MUDr. D. VašátkoVýpis z dokumentace - pojistky
   
středa 13.00 - 15.00 MUDr. Z. Matkovčík

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lůžková část oddělení se skládá ze tří lůžkových stanic standardní péče, intenzivní lůžka pro chirurgické pacienty jsou vyčleněna v rámci oddělení ARO/JIP.


Chirurgie 1

Staniční lékař: MUDr. Jan Kratochvíl

Staniční sestra: Veronika Tesárová

Počet lůžek: 20

Telefon: sesterna: 383 31 4235, (vyšetřovna: 4490)

pavilon operačních oborů - druhé nadzemní podlaží, jižní křídlo


Chirurgie 2

Staniční lékař: MUDr. Jan Vaňata

Staniční sestra: Jaroslava Marková

Počet lůžek: 20

Telefon: sesterna: 383 31 4375, (vyšetřovna: 4363)

pavilon operačních oborů - druhé nadzemní podlaží


Chirurgie 3

Staniční lékař: MUDr. Josef Holák

Staniční sestra: Pavla Kovaříková

Počet lůžek: 20

Telefon: sesterna: 383 31 4220, (vyšetřovna: 4226)

pavilon operačních oborů - druhé nadzemní podlaží


JIP součástí ARO-JIP

Staniční lékař: MUDr. Radek Chalupa

Počet lůžek: 6

Telefon: 383 31 4446

pavilon operačních oborů - první nadzemní podlaží

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.