Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Anesteziologicko-resuscitační oddělení a JIP

"... chtěla bych lékařům i sestřičkám velice poděkovat za veškeré úsilí a vzornou péči o manžela. O této péči a citlivém a laskavém přístupu k pacientovi i jeho rodině jsem se mohla přesvědčovat při denních návštěvách..."

 

Společné pracoviště anesteziologicko-resuscitačního oddělení a jednotky intenzivní péče chirurgických oborů (ARO - JIP) poskytuje komplexní anesteziologickou a resuscitační a intenzivní péči pro kriticky nemocné pacienty a pacienty chirurgického a gynekologicko-porodnického oddělení vyžadující intenzivní péči.

 

MUDr. Marek Zbořil

primář oddělení

383 31 4353

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Hana Kubičková

vrchní sestra

383 31 4352

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

       
 

MUDr. Miloslav Sýkora

zástupce primáře

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lékaři anesteziologicko - resuscitačního oddělení:

MUDr. Vladimír Hlavajčík, MUDr. Pavla Pavelková, MUDr. Roman Kozyr, MUDr. Denisa Sáňková, MUDr. Radka Nosková, MUDr. Vít Ryšavý, MUDr. Milan Straka, MUDr. Věra Svachová

Ordinář pro chirurgická lůžka intenzivní péče:

MUDr. Radek Chalupa

Lékaři anesteziologicko - resuscitačního oddělení - externě spolupracující:

MUDr. Petr Kafka, MUDr. Martin Kubíček, MUDr. Jaroslav Švára, MUDr. Daniela Chyská

 


 


Pavilon operačních oborů

kompletní plánek budovy


1. nadzemní podlaží

lůžková část ARO - JIP


 


Primář

Vrchní sestra

Anestezie lékaři

Anestezie sestry

383 31 4353 383 31 4352 383 31 4354 383 31 4368

Lůžková část lékaři

Monitorace RES383 31 4357 383 31 4365

 

 

 

 

 

 

 


Péče o nemocné se selháním jedné nebo více základních životních funkcí, s nutností jejich náhrady nebo podpory, s výjimkou pacientů, u kterých tento stav vznikl jako důsledek nevyléčitelného onemocnění a kteří nejsou na ARO přijímáni. Neodkladné resuscitace jsou prováděny personálem ARO po vyžádání na všech odděleních nemocnice. Důvodem k přijetí na resuscitační úsek ARO je zdravotní stav bez ohledu na spádovou oblast či zdravotní pojišťovnu. K zajištění resuscitační péče je na ARO trvale přítomen lékař s atestací nejméně I.stupně v oboru A+R. Příjem pacientů překladem z jiných oddělení nemocnice se děje po konziliárním zhodnocení stavu přednostou ARO nebo sekundárním lékařem s II.atestací z oboru ARO. Pokud jsou takto nemocní transportováni z terénu RZP, je tato povinna upozornit lékaře ARO radiotelefonicky. Překlad pacientů, jejichž stav se natolik zlepšil že již nevykazují resuscitační péči, se děje formou neodkladného přijetí na příslušná standardní oddělení nemocnice. Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru resuscitační péče je nutná trvalá dosažitelnost nezbytných konsiliářů, jakož i kvalitní a nepřetržité služby komplementu. Při skončení resuscitační péče z důvodu smrti mozku na základě platných předpisů v indikovaných případech dochází k zapojení do transplantačního programu s odsunem pacienta do příslušného zařízení. T.č. je na oddělení k dispozici 5 resuscitačních lůžek. V péči o pacienty uplatňuje proškolený personál koncept metody bazální stimulace.

 

 

fotografie z archivu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

 


 

1. předanestetické vyšetření - formou konziliárních výkonů, jejichž cílem je, po zhodnocení předoperačního vyšetření a laboratorních výsledků, stanovit míru rizika podání anestézie a stanovit taktiku způsobu podání anestézie, je-li třeba, stanovit i způsob předoperační přípravy, prepremedikace a premedikace

2. anestézie - podání všech druhů celkových i všech druhů speciálních způsobů místní anestézie a komplexní zajištění pacientů v jejich průběhu. Rozhodnutí o druhu a způsobu výše uvedených anestézií provádí anesteziolog, který během výkonu odpovídá za vlastní výkon znecitlivění a pečuje o celkový stav nemocného

3. vyvedení z anestézie - po vyvedení z anestézie rozhoduje anesteziolog o předání pacienta na dospávací pokoj či JIP chir.odd. popřípadě při selhávání zákl. životních funkcí na lůžkovou část A+R

4. pooperační péče - provádí anesteziolog k tomu pověřený formou konsilií

 


 

Anesteziologická ambulance

slouží pro ambulantní a hospitalizované pacienty v přípravě před plánovaným operačním výkonem.

Ambulance se nachází v přízemí pavilonu chirurgických oborů, č. dveří A 02.3 (boční vchod od lékárny).

Ordinační doba je pondělí až čtvrtek 12:30 – 14:00, telefon 383 314 106. V případě nepřítomnosti personálu kontaktujte recepci u hlavního vchodu (383 314 205).

 

 

Ambulance pro léčbu chronické bolesti

slouží pro objednané ambulantní pacienty trpící dlouhodobou bolestí, většinou s doporučením odesílajícího lékaře.

Ambulance se nachází v 1. patře pavilonu operačních oborů (protilehle od chirurgické ambulance, vedle únikového východu)

Provoz ambulance je každé pondělí 08:00 – 12:00, telefon 383 314 379.

Objednávat lze denně na tel. čísle 383 314 356 (event. 383 314 352) 08:00 – 12:00.

 

 

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.