Výtvarný ateliér Domu dětí a mládeže věnoval strakonické nemocnici sérii obrazů, které nově zdobí dvě hlavní schodiště pavilonu operačních oborů. Slavnostní předání proběhlo v úterý 29.9.2020 za účasti zástupců DDM, paní ředitelky Mgr. Ivy Šrámkové a paní Vlaďky Hradské. Děkujeme!