Výtvarný ateliér Domu dětí a mládeže věnoval strakonické nemocnici sérii obrazů, které nově zdobí dvě hlavní schodiště pavilonu operačních oborů. Slavnostní předání proběhlo v úterý 29.9.2020 za účasti zástupců DDM, paní ředitelky Mgr. Ivy Šrámkové a paní Vlaďky Hradské. Děkujeme!

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top