Nejlepší zdravotní sestrou roku 2017 v ošetřovatelské péči se stala vrchní sestra oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny příbramské nemocnice Ludmila Prokopová.

Za celoživotní přínos porota ocenila bývalou hlavní sestru strakonické nemocnice Marii Janouškovou. Soutěž, která se snaží ocenit práci zdravotních sester, porodních asistentek, zdravotnických asistentů a dalšího nelékařského zdravotnického personálu, se konala už poosmnácté. Pořádá ji vydavatelství Mladá fronta.

Za celoživotní přínos v ošetřovatelství obdržela cenu emeritní hlavní sestra Marie Janoušková, která 29 let působila ve strakonické nemocnici. Věnovala se i vzdělávání a pořádání seminářů. „Kterákoliv z nás se mohla na ni obrátit s radou, dotazem, nápadem či osobními záležitostmi. Nikdy jsme neslyšely: zavolej jindy, nemám čas,“ uvedly v nominačním dopise její mladší kolegyně.

V porotě soutěže zasedli ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO), zástupci zdravotních pojišťoven, lékáren, profesních unií i zdravotnických zařízení. Předsedkyní poroty je viceprezidentka České asociace sester Anna Skalická.

Podle posledních státních statistik za rok 2016 bylo v Česku asi 83.000 pracovních úvazků zdravotních sester a porodních asistentek. Za posledních pět let jich ubylo zhruba o 700. Na nedostatek sester si stěžují především nemocnice a další lůžková zařízení, kde jich chybělo asi 3300. Zvýšení počtu sester si minulé vedení ministerstva zdravotnictví slibovalo od zjednodušení vzdělávání sester a zvýšení tarifních platů.


zdroj: Zdravotnický deník

 

Rozhovor s Mgr. Marií Janouškovou v Medical Tribune

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top