Aktuální informace

Stonání dětským pacientům zpříjemnilo pohádkové divadelní představení péčí firmy BSJ Group, současně díky firmě PROMEDICA předáno dětskému odd....

Úsek klinické mikrobiologie se zabývá průkazem agens etiologicky významných infekčních nemocí, zjišťuje jejich vlastnosti, především citlivost k antibiotikům. Diagnostické postupy jsou založeny na kultivačních a mikroskopických technikách, v některých případech i na metodách rychlého průkazu původce v klinickém materiálu. K identifikaci mikroorganismů využívá od roku 2011 nejmodernější technologii – hmotnostní spektrometr MALDI-TOF.

Jeho součástí je i pracoviště sérologické a molekulárně-biologické diagnostiky, které provádí průkaz protilátek a antigenů v séru a průkaz nukleové kyseliny infekčních agens v biologickém materiálu.

 

Zaměstnanci úseku
PharmDr. Eva Šimečková
primář 383 31 4405
Ing. Zuzana Opluštilová
bioanalytik 383 31 4305
Mgr. Markéta Hajná, PhD.
bioanalytik
383 31 4305
RNDr. Jana Fleischmannová Ph.D. bioanalytik 383 31 4305
MUDr. Miloslava Kubíčková, CSc.
lékařka 383 31 4405
Mgr. Štěpánka Salátová asistentka nemocniční epidemiologie 383 31 4498
Ivana Kadlecová
vedoucí laborantka 383 31 4103

 

 

 

 

 

 

 
 
Kontakty
Primář CL, ATB konzultace
383 31 4405
Vedoucí laborantka
383 31 4103
Klinický mikrobiolog, kancelář 383 31 4305
Příjem materiálu - mikrobiologie, patologie 383 31 4104
Laboratoř nemocniční péče 383 31 4406
Laboratoř infekční serologie 383 31 4342
Laboratoř prim. a komunitní péče 383 31 4407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní doba
pondělí - pátek
6.00 - 18.00
sobota
6.00 - 12.00
neděle, svátky 8.00 - 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinická mikrobiologie poskytuje služby v denním a pohotovostním režimu v naléhavých případech i na základě ústní domluvy.

 

 

Antibiotické středisko

Antibiotické středisko při oddělení sleduje průběžně trendy rezistence vybraných patogenů a jejich frekvenci výskytu na jednotlivých odděleních i v komunitě a je začleněno do národního systému monitorování rezistence antibiotik. Jeho nedílnou součástí je konzultační činnost v oblasti racionální léčby pro nemocnici i pro terén. Kvalifikovaná interpretace a zpracování výsledků mikrobiologických vyšetření je důležitou informací pro volbu úvodní a cílené ATB terapie.

 

 

Doporučené postupy garantované ČLS JEP

Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile

 

 


MUDr. Miloslava Kubíčková, CSc.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.