Aktuální informace

Stonání dětským pacientům zpříjemnilo pohádkové divadelní představení péčí firmy BSJ Group, současně díky firmě PROMEDICA předáno dětskému odd....

Cílem laboratorní příručky, která byla připravena v souladu s normou ČSN ISO 15189, je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné informace před vlastním vyšetřením, z jeho průběhu a po vyšetření (informace o vydávání výsledků).

 

Laboratorní příručka - kompletní text (.pdf) - datum poslední aktualizace: 1.10.2017

 

Laboratorní příručka podle jednotlivých kapitol
Úvod, informace o laboratoři (identifikace laboratoře, základní informace, zaměření laboratoře, spektrum a popis nabízených služeb) .pdf .htm
Manuál pro odběry primárních vzorků (základní informace, žádanky, ústní požadavky, používaný odběrový systém, příprava pacienta před vyšetřením, identifikace pacienta, odběr vzorku, množství vzorku, nezbytné operace se vzorkem, základní informace o bezpečnosti práce se vzorky, informace k dopravě vzorků, informace o zajišťovaném svozu vzorků) .pdf .htm
Preanalytické procesy (příjem žádanek a vzorků, kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných primárních vzorků, postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky, vyšetřování smluvními laboratořemi) .pdf .htm
Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří (hlášení výsledků v kritických intervalech, informace o formách vydávání výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv, vydávání výsledků přímo pacientům, opakovaná a dodatečná vyšetření, změny výsledků a nálezů, intervaly od dodání vzorku k vydání výsledků, konzultační činnost laboratoře, způsob řešení stížností) .pdf .htm

Laboratorní vyšetření poskytovaná laboratoří Nemocnice Strakonice, a.s.

A - F

.pdf .htm

Laboratorní vyšetření poskytovaná laboratoří Nemocnice Strakonice, a.s.

G - M

.pdf .htm

Laboratorní vyšetření poskytovaná laboratoří Nemocnice Strakonice, a.s.

N - Ž

.pdf .htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro samoplátce

Ceny vyšetření HIV a krevní skupiny

U ostatních vyšetření se prosím o aktuálních cenách informujte na čísle:

383 314 340 - pro hematologická vyšetření

383 314 300 - pro biochemická vyšetření

383 314 405 - pro mikrobiologická a sérologická vyšetření

 

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.