Aktuální informace

Při příležitosti Mezinárodního dne diabetu uspořádá strakonická nemocnice akci, která připomene rizika této nemoci.  Zdravotníci budou...

Aktuální informace

Organizace Zdravotní klaun, o.p.s., slaví letos 15 let od svého založení. V rámci akce Turné plné smíchu navštívila v pondělí 25. dubna klaunská posádka i strakonickou nemocnici.

Více na strakonickonews.cz (včetně fotogalerie)

Medik roku: Víkend jsme zakončili krásným vítězstvím!

Jak už jsme informovali dříve, tým mediků z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve složení Eva Fürstová, Tereza Cihlářová, Kvido Štěpánek, Roman Kalista a Daniel Vích skončil na 1. místě v soutěži Medik roku. O víkendu 16.–17. dubna 2016 se ve strakonické nemocnici uskutečnil už druhý ročník. Celkem 75 studentů českých lékařských fakult si v rámci 11 disciplín ověřovalo své odborné vědomosti, pohotovost i zručnost v práci s přístroji. Více v reportáži Kvida Štěpánka, člena vítězného týmu.

Předsedu představenstva MUDr. Bc. Tomáše Fialu, MBA a náměstka ředitele MUDr. Michala Pelíška přijal v souvislosti s proběhlou akcí Medik roku 2016 ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. Setkání se účastnili i hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, zástupci Jihočeských nemocnic, a.s. a HealthCare Institutu. Nechyběli ani členové vítězného týmu z 2. lékařské fakulty včele s děkanem fakulty profesorem Vladimírem Komárkem a kapitánem týmu Romanem Kalistou.

Reportáž včetně videozáznamu z tiskové konference naleznete zde.

Provoz hemodialyzačního střediska v nových prostorech pavilonu NORD bude zahájen 23. května 2016. Do té doby zůstává provoz nepřerušen ve stávajících prostorech pavilonu interního oddělení, stěhování proběhne bez nutnosti přerušení poskytované péče dialyzovaným pacientům.

Mikrobioložka Markéta Hajná ze Strakonic byla na čtyřech zahraničních misích s Lékaři bez hranic. V budoucnu by se ráda zúčastnila například projektů týkajících se léčby spavé nemoci.

Celý rozhovor s Mgr. Markétou Hajnou, Ph.D. z úseku mikrobiologie Centrálních laboratoří Nemocnice Strakonice, a.s. najdete zde

O víkendu 16. - 17. dubna 2016 se ve strakonické nemocnici uskutečnil už druhý ročník soutěže Medik roku. Celkem 75 studentů českých lékařských fakult si v rámci 11 disciplín ověřilo své odborné vědomosti, pohotovost i zručnost v práci s přístroji. Šlo například o práci s laparoskopickým či endoskopickým trenažérem, testování znalostí z řady medicínských oborů, ale také o orientaci v medicínsko-právním prostředí.

 

 

Na 1. místě se umístil tým z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve složení: Roman Kalista (kapitán), Tereza Cihlářová, Eva Fürstová, Kvido Štěpánek a Daniel Vích.

 

Na 2. místě se umístil tým z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve složení: Kryštof Šídlo (kapitán), Jan Češka, Jiří Kornoušek, Jakub Pítr a Lukáš Wagner.

 

Na 3. místě se umístil tým z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve složení: Richard Schneedörfler (kapitán), Sandra Gálová, Lucie Pilíková, Barbora Řiháková a Dana Šmejkalová.

 

Všechny vítěze přijme ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček 26. dubna v Praze.

 

 

 

 

„Strakonická nemocnice měla v tomto roce čest prezentovat jihočeské nemocniční zdravotnictví, které je atraktivní pro začínající lékaře jak po stránce pracovního prostředí, tak důrazem na vysokou kvalitu poskytované péče s moderním technologickým vybavením. Soutěž pro nás byla skvělou příležitostí setkat se s mladými kolegy a prezentovat jim soudobé možnosti medicíny,“ uvedl Tomáš Fiala, ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., která soutěž organizovala pod hlavičkou Jihočeských nemocnic, a. s., ve spolupráci s HealthCare Institute, o. p. s.

 

„Jak prokázal minulý ročník soutěže, akce tohoto typu má pro studenty velký význam, tudíž jsme velmi rádi, že i v letošním roce mohla naše organizace opět spolupracovat s Jihočeskými nemocnicemi, a. s., které se pravidelně umísťují na horních příčkách v žebříčku nemocnic dle finančního zdraví, bezpečnosti a spokojenosti pacientů a bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců,“ uvedl zakladatel organizace HealthCare Institute, o. p. s., Daniel Vavřina.

 

„Moc nás potěšil obrovský zájem studentů o účast na akci, stejně jako jejich výsledky při soutěži, nadšení pro medicínu a vynikající schopnost týmové spolupráce, kterou prokázali například při oftalmologickém pentatlonu nebo simulaci výjezdu rychlé záchranné služby k tonoucímu u otavského jezu,“ doplnil hlavní organizátor akce MUDr. Michal Pelíšek.

 

Vzhledem k úspěšnosti akce a vysokému zájmu mediků organizátoři počítají i s dalšími ročníky, které se budou konat postupně ve všech jihočeských nemocnicích. Ty patří k nejúspěšnějším v celé ČR, jak nedávno také potvrdily výsledky celostátní soutěže Nemocnice ČR 2015. „Touto i dalšími podobnými akcemi chceme budoucím lékařům vzkázat, že o ně jako o budoucí zaměstnance v našich nemocnicích máme zájem, chceme jim pomoci v profesním rozvoji a nabídnout jim zajímavou práci, v příjemném kolektivu moderní nemocnice," doplnil Michal Čarvaš, člen představenstva Jihočeských nemocnic, a. s.

 

„K atraktivním cenám patří také možnost vybrat si stáž na kterémkoli oddělení těchto nemocnic, spojenou s poskytnutím zajímavého kapesného. Nemocnice na jihu Čech totiž svou špičkovou péčí a současně výbornými výsledky hospodaření mohou být vzorem pro ostatní veřejná zdravotnická zařízení v rámci celé České republiky,“ řekl jihočeský hejtman Jiří Zimola, který převzal záštitu nad druhým ročníkem Medika roku.

 

www.medikroku.cz

 

Oficiální fotogalerie:

Uvítací diskotéka

Soutěžní den

Setkání VIP hostů

Společenský večer s vyhlášením výsledků

 

Fotogalerie - Týdeník Strakonicko

 

Články v novinách

Strakonický deník - článek 1, článek 2

Týdeník Strakonicko

 

 

 

 

 


Studenti 4. až 6. ročníků lékařských fakult v České republice se během nadcházejícího víkendu (16. a 17. dubna) utkají v rámci soutěže Medik roku 2016. Akci už druhým rokem připravují jihočeské nemocnice. Zázemí druhého klání poskytne Nemocnice Strakonice, a. s., první ročník se přitom konal v Prachaticích.

Své medicínské vědomosti, zručnost a fyzickou zdatnost předvedou budoucí lékaři v několika rozmanitých disciplínách soutěže Medik roku 2016. „Soutěžní program bude opět nabitý. Mediky čekají disciplíny ze širokého spektra lékařského vědění, a to například základy první pomoci, diferenciálně diagnostická rozvaha neboli stanovení diagnózy či invazivní diagnostické a terapeutické postupy, především s využitím profesionálních modelů. Soutěžit se ale bude i v disciplínách zaměřených na správnou komunikaci s pacientem a orientaci v základech medicínského práva,“ uvedl MUDr. Bc Tomáš Fiala, ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., která se ujala organizace druhého ročníku soutěže.

Organizátoři budou dbát na vysokou odbornou úroveň akce, zároveň ale slibují i zábavu. Soutěže doplní i kulturní a sportovně relaxační program, kterému bude dominovat společenský večer s vyhlášením výsledků, moderovaný hercem Tomášem Matonohou.

Kromě šance získat prestižní titul bude vítězům odměnou nabídka práce v jihočeských nemocnicích. „K atraktivním cenám patří také možnost vybrat si stáž na kterémkoli oddělení těchto nemocnic, spojenou s poskytnutím zajímavého kapesného. Nemocnice na jihu Čech totiž svou špičkovou péčí a současně výbornými výsledky hospodaření mohou být vzorem pro ostatní veřejná zdravotnická zařízení v rámci celé České republiky,“ řekl jihočeský hejtman Jiří Zimola, který převzal záštitu nad druhým ročníkem Medika roku.

 

Bližší informace o soutěži lze získat na: www.medikroku.cz nebo na Facebooku.

Dětské oddělení Nemocnice Strakonice, a. s., navštíví v pondělí 25. dubna klauni. Od devíti do jedenácti hodin tam obveselí malé pacienty, a poté se vydají do Dětského centra při nemocnici.

„Do nemocnice přijede pět zdravotních klaunů, kteří se po příjezdu převléknou do kostýmů a půjdou na oddělení obšťastnit děti,“ uvedl ředitel strakonické nemocnice MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Zdravotní klaun slaví tento rok 15. narozeniny. „Chceme využít příležitosti a oslavit tuto číslovku s těmi, pro které je náš projekt určený. Proto jsme vymysleli  turné po České republice, během nějž navštívíme ta zařízení, která měla o návštěvy zdravotních klaunů zájem, ale která zatím nemůžeme navštěvovat pravidelně.  Jedná se o patnáct zařízení, do nichž zdravotní klauni zavítají poprvé,“ řekla Milena malá ze společnosti Zdravotní klaun.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.