Aktuální informace

Při příležitosti Mezinárodního dne diabetu uspořádá strakonická nemocnice akci, která připomene rizika této nemoci.  Zdravotníci budou...

Aktuální informace

Nemocnice Strakonice, a. s., dnes (10. 6. 2016) získala čestný certifikát „Bezpečná nemocnice“. Toto ocenění jí patří za plošné používání nízkokoncentrovaného kalia na všech svých odděleních. Řediteli nemocnice Tomáši Fialovi certifikát předal František Vojík ze společnosti B. Braun, která nízkokoncentrované kalium vyrábí a jako jediná dodává na český trh.

Chybné podání koncentrovaného Chloridu draselného, dále KCl, může vést až k srdeční zástavě. I proto Světová zdravotnická organizace po sérii smrtelných případů po celém světě v roce 2007 prohlásila koncentrované roztoky KCl za léčivo s vyšší mírou rizika. Ačkoli existuje bezpečná cesta, která může riziku chybného podání předejít a ministerstvo zdravotnictví ji dokonce má ve svém Doporučení pro bezpečnou praxi č. 2012/1, do svého bezpečnostního standardu ji zatím zahrnulo pouze málo nemocnic.

„Manipulace s potenciálně nebezpečnými nitrožilními roztoky je pro personál mnohdy stresující a příprava infuzních roztoků je navíc časově náročná. Proto jsme se rozhodli jít cestou bezpečnosti a zavést plošné používání nízkokoncentrovaného kalia. Jeho roztoky jsou sterilně připraveny a vynecháním fáze ředění koncentrovaného kalia na standardních lůžkových odděleních se zvyšuje bezpečnost nitrožilního podání tohoto léčiva,“ říká k novému bezpečnostnímu opatření ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Nitrožilní terapie patří mezi rizikové způsoby podání léčivé látky a vyžaduje vysokou pozornost zdravotnického personálu. „Přišli jsme s řešením, které minimalizuje riziko omylu. Vyrábíme již naředěné roztoky KCl v koncentracích a objemech vhodných pro přímou a bezpečnou aplikaci pacientovi. Zjednodušeně řečeno, tímto množstvím a zejména formou a koncentrací kalia není možné pacienta omylem předávkovat,“ popisuje MUDr. František Vojík, šéf divize Hospital Care Skupiny B. Braun.

Pro strakonickou nemocnici je dnešní certifikát už druhým oceněním od společnosti B. Braun. V roce 2011 získalo toto jihočeské zdravotnické zařízení čestný certifikát bezpečnosti a kvality „Bezpečná nemocnice“. O toto prestižní ocenění mohou usilovat pouze taková zdravotnická zařízení, která celoplošně zařadí do standardů své léčebné a ošetřovatelské péče moderní zdravotnické prostředky podporující bezpečnost zdravotnického personálu. Jde například o bezpečnostní kanyly a infuzní sety, u nichž zdravotníkům při manipulaci s nimi nehrozí poranění jehlou.

„Cílem udílení Certifikátů Bezpečná nemocnice, který B. Braun uděluje již od roku 2009, je podporovat aktivní přístup zdravotnických zařízení k ochraně personálu, pracoviště i samotných pacientů. Zatímco v zahraničí je užívání bezpečnostních prvků nezbytností, v České republice zatím záleží převážně na rozhodnutí samotných zařízení, zda půjdou cestou bezpečnosti, nebo ne. Udílením certifikátu se proto B. Braun snaží nemocnice odměnit, a tím motivovat k přiblížení se evropským i celosvětovým standardům a zvýšení bezpečnosti nejen pro pacienty, ale i ošetřující personál,“ dodal MUDr. František Vojík.

 

Fotogalerie 1 z otevření nové hemodialýzy a předání certifikátu "Bezpečná nemocnice"

Fotogalerie 2 z otevření nové hemodialýzy a předání certifikátu "Bezpečná nemocnice"

 

Významného posunu v péči o pacienty s nemocnými nebo nefunkčními ledvinami se dočkala strakonická nemocnice. Dnes (10. 6. 2016) slavnostně otevřela nové hemodialyzační středisko se zvýšenou kapacitou o zhruba jednu třetinu oproti předchozímu pracovišti.

Celkové náklady na vybudování hemodialyzačního střediska představují přibližně 4,5 miliónu korun a nemocnice je uhradila z vlastních zdrojů. Stavební práce probíhaly s přestávkami od října loňského roku, montáže odborné technologie letos.

„Nové hemodialyzační středisko slouží pacientům s chronickým, tedy nevratným selháním ledvin. Takových pacientů má v současné době strakonická nemocnice v evidenci 62, vedle toho nefrologové provádějí i akutní hemodialýzy a hemodiafiltrace z jiných důvodů, například u septických pacientů," uvedl ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Kapacita nového hemodialyzačního střediska je 13 lůžek plus jedno lůžko izolační pro infekční pacienty. Tato lůžka jsou rozmístěna do čtyř sálů. Hemodialyzační stacionář patří pod interní oddělení a obsluhuje jej 17 zdravotnických zaměstnanců - 2 lékaři nefrologové, 12 všeobecných sester a 3 sanitářky. „Dosud pacienti docházeli do staršího centra v suterénu interního pavilonu nemocnice, v němž bylo deset lůžek ve třech dialyzačních sálech. Naší budoucí výhodou je právě i uvolnění těchto prostor v budově interny pro potřeby stále se rozvíjejícího gastroenterologického centra," řekl ředitel Fiala.

Strakonická nemocnice věnovala v posledních letech velkou pozornost jak investicím do budov a zvyšování komfortu pacientů, tak do modernizace odborného medicínského zázemí. „Jmenujme například rekonstrukci a přístavbu pavilonu operačních oborů včetně přestavby anesteziologicko-resuscitačního oddělení, zateplení a nová opláštění celkem sedmi pavilonů či postupnou rekonstrukci komunikací v areálu s průběžnou výstavbou nových parkovacích ploch pro návštěvníky a pacienty," sdělil jihočeský hejtman Jiří Zimola. Doplnil, že mezi krajskými zdravotnickými zařízeními není výjimkou. „Krajské nemocnice každoročně investují zhruba tři čtvrtě miliardy korun do svého rozvoje. Letošní rok není výjimkou, přičemž plánované investice dosahují částky 678 milionů korun," řekl hejtman Zimola.

 

Fotogalerie 1 z otevření nové hemodialýzy a předání certifikátu "Bezpečná nemocnice"

Fotogalerie 2 z otevření nové hemodialýzy a předání certifikátu "Bezpečná nemocnice"

 

Z médií:

Pacienti mají komfortní hemodialýzu (strakonicky.denik.cz)

Strakonická nemocnice otevřela nové hemodialyzační centrum (www.rozhlas.cz)

Pacienti s nefunkčními ledvinami mají ve Strakonicích nové středisko (www.budejckadrbna.cz)

Divadélko BSJ vykouzlilo dětem úsměv na tváři.

Dětský úsměv – malý zázrak se povedl hercům Karle Vovsové a Tomáši Stolaříkovi prostřednictvím divadelní hry Medvídek Nebojsa, kterou předvedli na dětském lůžkovém oddělení Nemocnice Strakonice, a. s., ve středu 1. června 2016.

Během celého roku dvojice herců v sestavě Karla Vovsová a Tomáš Stolařík, jenž je členem divadelního spolku Kašpar pražského Divadla v Celetné, odehrají toto a další představení ve více než 50 dalších nemocnicích po celé České republice.

Pořadatelem těchto inscenací je společnost BSJ group, která je dodavatelem vybavení nemocnic, medicinálních plynů a lůžkových ramp.

„Věnovat se vedle obchodu také charitě je pro BSJ group samozřejmost. Já vidím děti jako bezbranné, kterým je třeba pomáhat. Proto směřujeme naši pozornost sponzoringu především na ně. Je to jedna z mála věcí, která má v dnešní době bezpochyby smysl,“ uvedl Ing. Josef Jandík, jednatel společnosti BSJ group, s. r. o.

Jednotlivá představení Divadélka BSJ, která trvají přibližně tři čtvrtě hodiny, mají u dětí velkou odezvu. Svůj zážitek malí pacienti velmi často nakreslí a pošlou do společnosti BSJ group jako poděkování.

Krom toho již tradičně navštívily porodnické oddělení členky Levicového klubu žen, pohovořily s maminkami a rozdaly své dárky.

 

Fotogalerie

Studenti medicíny lékařských fakult tuzemských vysokých škol uvažují o práci v jihočeských nemocnicích. A to i přesto, že by museli změnit bydliště nebo za prací cestovat. Vyplývá to z průzkumu, který mezi účastníky nedávné soutěže Medik roku provedl pořadatel soutěže, společnost HealthCare Institute, o. p. s.

„Mezi účastníky soutěže jsme distribuovali dotazník, který byl v uplynulém týdnu vyhodnocen. Vyplývá z něj, že nikdo z mediků neodmítá stáž v jihočeských nemocnicích a naopak o práci v nich aktivně uvažuje téměř 40 procent budoucích lékařů. To je poměrně vysoké číslo, když uvážíme, že řada respondentů by kvůli zaměstnání musela změnit bydliště nebo dojíždět,“ uvedl zakladatel organizace HealthCare Institute, o. p. s., Daniel Vavřina.

Jihočeské nemocnice, stoprocentně vlastněné krajem, nabízejí atraktivní zaměstnání díky špičkovému přístrojovému vybavení, modernímu prostředí, do nějž míří každoročně nemalé investice, a také díky vysoké odbornosti personálu. „Nemocnice, které jsou z ekonomického i odborného hlediska vzorem pro celou Českou republiku, jsou vhodným zaměstnavatelem. Nejen českobudějovická nemocnice, do níž je centralizována vysoce odborná medicínská péče, ale i ostatní okresní nemocnice, vysoce modernizované a s přátelským pracovním kolektivem, jsou pro mediky atraktivní. Mohli se o tom přesvědčit u dosavadních ročníků soutěže, které se konaly v prachatické a strakonické nemocnici,“ řekl jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Soutěže Medik roku 2016, která se letos v dubnu konala ve strakonické nemocnici, se zúčastnilo celkem 75 studentů českých lékařských fakult. Své odborné vědomosti, pohotovost i zručnost v práci s přístroji mezi sebou poměřili v rámci 11 disciplín. Vítězný tým z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze posléze přijal ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček za účasti zástupců jihočeských nemocnic a hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly a předal mu Čestná uznání.

Jihočeské nemocnice uspořádaly ve spolupráci s organizací HealthCare Institute soutěž Medik roku už podruhé. Vloni začaly navíc s organizací další soutěže – určené budoucím zdravotním sestrám – s názvem Jihočeská sestřička. Obě akce mají budoucí absolventy upozornit na možnost pracovního uplatnění v krajských zařízeních. „Nenecháváme nic náhodě. Kvalitní zdravotnický personál je vždy potřebný, proto se snažíme přilákat absolventy medicíny a zdravotnických škol k práci v našich nemocnicích. Díky soutěžím poukazujeme na špičkové prostředí jihočeských nemocnic a možnost uplatnění mladých lékařů a sester,“ uvedl místopředseda představenstva společnosti Jihočeské nemocnice, a. s., Ing. Michal Čarvaš, MBA. Doplnil, že příští ročník soutěže Medik roku se bude konat v Nemocnici Tábor, a. s.

V lékárně Nemocnice Strakonice, a. s., mohou klienti využívat novou službu, tzv. lékové poradenství. Odborníci v rámci ní zájemcům poradí například s tím, zda a jak lze různé medikamenty kombinovat, jakou stravou je doplnit nebo čím nahradit lék, který vyvolává alergické reakce pacientů.

Odborné konzultace poskytuje Mgr. Jan Komrska, držitel Certifikátu o absolvování garantovaného kurzu České lékárnické komory. „Pacient může konzultovat přímo s magistrem své lékové problémy v diskrétním prostoru – v nově vybudované konzultační místnosti. Získá informace o správném užívání léčiv, možných interakcích při užívání více léků, o nesnášenlivosti medikamentů nebo vlivu potravy na účinnost přípravků,“ uvedl ředitel strakonické nemocnice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Poradenství je poskytováno bezplatně. Bližší informace lze získat na internetových stránkách www.nemocnice-st.cz, v sekci Lékárna.

 

Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s. zajišťovaly organizaci 48. celostátního sjezdu biochemických laborantů Biolab 2016, který proběhl ve dnech 8.-10. května 2016 v Srní na Šumavě.

Své uznání k zdárnému průběhu akce vyjádřila i Česká společnost klinické biochemie, přečíst si jej můžete zde.

Více o akci zde.

Dne 10. května 2016 se v Městském domě kultury ve Strakonicích konal již XII. PRÁCHEŇSKÝ OŠETŘOVATELSKÝ DEN, který každoročně pořádá Nemocnice Strakonice, a.s. pod záštitou Mgr. Ivany Stráské, 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje a ve spolupráci se ZO OS SZP ČR při příležitosti Dne ošetřovatelství.

Fotogalerie z akce

Pozvánka a program

Nemocniční knihovna vznikla v roce 1954 a tehdy sídlila v oddělaní klinické biochemie. „Dnes zde funguje zdravotní ústav. Je to naproti dětskému centru," řekla vedoucí střediska vědeckých informací Renata Kovářová v rozhovoru pro Strakonický deník.

 

Jak dlouho byla knihovna na svém prvním místě?

Tak to teď nikdo už moc neví, ale poměrně dlouho. Potom se knihovna přestěhovala do domečku vedle bývalých potravin a v roce 2014 do svého nového působiště v objektu zrekonstruované vrátnice.

Z jakého důvodu jste se v roce 2014 stěhovali?

Kvůli centralizaci jednotlivých oddělení nemocnice do méně objektů. I když to byl náročný zásah, získali jsme nejen moderní vybavení, ale právě hezčí prostředí. Vznikla počítačová učebna, která je ale určena pouze pro lékaře. V této místnosti také děláme jednou měsíčně odborné semináře.

Je vaše knihovna určena také veřejnosti, nebo jen právě lékařům či zdravotnickému personálu?

Pochopitelně veřejnosti. Jak pacientům, tak i lidem, kteří žijí v okolí nemocnice.

Když přijde čtenář, co zde najde?

Najde knihy ze 73 lékařských oborů, což činí přes šest tisíc svazků knih. Musím právě tedy zájemce upozornit, že jsme lékařská knihovně, takže beletrii nebo sci-fi u nás nevedeme. Kdysi ale bylo, že si každé oddělení nemocnice vedlo pro své pacienty knihovnu s beletrií.

O co se tady vaši návštěvníci nejvíce zajímají?

Nejvíce si lidé půjčují lékařské časopisy. Přijímáme dva zahraniční a šestnáct tuzemských.

Nosíte časopisy nebo knihy také na pokoje za pacienty, kteří musejí ležet?

To ne. Mohou si přijít k nám nebo si poslat kolegu z pokoje.

Z čeho je provoz vaší knihovny financován?

Knihy objednávám z hlavního střediska vědeckých informací. Provoz hradí převážně ze svého strakonická nemocnice a částečně využívám fondy z Evropské unie. Další část tvoří finanční dary z obcí, měst nebo kraje.

Můžete říci, kolik nových knížek ročně kupujete a jak vysoké jsou vaše roční náklady na provoz?

Před stěhováním před dvěma lety to bylo tak pět až deset nových knih ročně. Co jsme v novém, udělali jsme veliký pokrok. Jenom za letošek máme 32 nových knih. Ročně půjčíme tak 200 kusů knih a brožurek.

Kdy jste vy nastoupila do knihovny? A jste vystudovaná knihovnice?

Vystudovala jsem ekonomiku, patnáct let jsem byla sekretářkou ředitele nemocnice. Potom jsem začala pracovat jako knihovnice. Nejvíce mne zajímá pořádání seminářů. Témata vybírám podle přání lidí nebo podle aktuálnosti.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.