Aktuální informace

Při příležitosti Mezinárodního dne diabetu uspořádá strakonická nemocnice akci, která připomene rizika této nemoci.  Zdravotníci budou...

Aktuální informace

Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s. diagnostikují zvýšený počet chřipkových onemocnění pacientů v regionu. Současně i epidemiologové hlásí vzrůstající trend počtu chřipkových onemocnění. 

„Zatím ještě nejde o chřipkovou epidemii, ale rostoucí počet nakažených nám nedává jinou možnost, kapacity oddělení jsou dosti naplněné. Proto jsme se rozhodli od čtvrtka 12.1.2017 nepovolovat návštěvy v celé nemocnici. Výjimkou budou závažné důvody, kdy primář oddělení či ošetřující lékař mohou návštěvu u pacienta umožnit na nezbytně nutnou dobu,“ říká ředitel Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala.

Doc. MUDr. Dimitrij Slonim (4. 8. 1925  - 3. 1. 2017)

 

Po krátké nemoci zemřel 3. ledna 2017 významný virolog a imunolog Doc. MUDr. Dimitrij Slonim, osobnost, jejíž odborná dráha byla ve svých začátcích spojena se strakonickou nemocnicí, a to konkrétně s laboratoří.

Byl jedním ze zakladatelů české virologie a imunologie. Věnoval se především výzkumu virů influenzy a parotitidy, ale zejména klíšťové encefalitidy. Vybudoval Ústav sér a očkovacích látek v Praze a byl jeho přednostou od založení v r. 1956 až do r. 1985. Se svým týmem se věnoval výzkumu a výrobě virových vakcín proti variole, vzteklině, spalničkám a příušnicím. Působil jako vysokoškolský pedagog.

Jako odborník byl uznáván i v mezinárodním kontextu. Až do r. 2008 byl více než 50 let aktivním spolupracovníkem WHO právě v oblasti výzkumu vakcín a účastnil se prací při eradikaci poliomyelitidy.

Jak již uvedeno výše, začátky jeho laboratorní práce jsou spojeny se strakonickou nemocnicí. Nastoupil zde v době zavření vysokých škol za nacistické okupace 1. 8. 1944 jako laborant a pracoval v  laboratoři strakonické interny pod vedením MUDr. Cvrčka a prof. Hloucala. Obdivuhodně rychle zvládl nejen tehdy velmi pracné metody biochemické, hematologické a mikrobiologické, ale už tehdy se projevilo jeho velké nadání k experimentální práci. 

Jeho vzpomínky na toto období hovoří samy za sebe: „Laboratoř strakonické interny, to byl můj ráj na zemi. Byl jsem ve svém živlu, tíhu množství práce jsem necítil, ... práce mě úžasně bavila, přípravu a barvení mikroskopických preparátů jsem ovládal už z domova, jenom techniku jsem se snažil dále vylepšovat. Nepřeženu, když řeknu, že si mě doktoři oblíbili, občas mě pochválili... a neformálně jmenovali vedoucím laboratoře a primář Hloucal mi zvedl měsíční plat o 100 korun!“

Ještě v roce 2016 měl pan docent živý zájem o strakonickou nemocnici a její laboratoře – rozvoj laboratorních metod a přístrojové vybavení sledoval s potěšením.

Kromě píle a nadání měl pan docent vrchovatou měrou i to, čemu se říká „kouzlo osobnosti“, byl široce vzdělán i v historii a umění. Tato renesanční osobnost, svým způsobem nenahraditelná, bude chybět jak z hlediska odborného, tak i lidského.                        

 

Eva Šimečková, primářka Centrálních laboratoří


 

Prozatím 15 případů chřipky A bylo k 3. lednu detekováno ve strakonických centrálních laboratořích. Počty onemocnění dle odborníků v této chvíli nevykazují známky epidemie, Nemocnice Strakonice je tedy stále otevřena návštěvám.

„Po konzultaci s odborníky zatím s možným uzavřením Nemocnice Strakonice pro návštěvy vyčkáme na aktuální čísla z 6. ledna, která poskytne Národní referenční laboratoř pro chřipku a hygienická služba. Podle situace bude dále postupováno,“ informuje ředitel Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala.

Z důvodu nárůstu chřipkových onemocnění vyhlásily na jihu Čech zákaz návštěv Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Tábor a od 5. ledna také Nemocnice Jindřichův Hradec.

 

V předešlém týdnu vzrostl počet akutně respiračních onemocnění dle údajů Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje o 7,4 procenta. Na 100 tisíc obyvatel onemocnělo 1209 osob. Nejvyšší nemocnost je v českokrumlovském a jindřichohradeckém regionu, naopak nejmenší je v okrese Strakonice.

 

 

Okresní přebor lékařů ve stolním tenisu má za sebou sedmnáctý ročník. Jako tradičně se mezi svátky uskutečnil v sále hospody v Zálesí, kde bylo tentokrát sehráno sedmačtyřicet utkání. Z již patnáctého vítězství se radoval Radek Chalupa (chirurgie), který ve finále porazil Tomáše Fialu mladšího (rentgen). Pořadí na stupních vítězů pak uzavřel Pavel Lysenko (chirurgie), který má ve své sbírce také jedno prvenství. Nepopulární „bramborová“ medaile zbyla na Iva Horného (interna), pátý skončil chirurg Jan Vaňata (v historii také jednou vítěz), šestý ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala starší, sedmý Marek Zbořil (ARO) a osmý Josef Harcuba (rentgen). Ženskou kategorii pak ovládla Eva Fialová z dětského oddělení.

 

Zdroj: Týdeník Strakonicko

 


 

 

V pondělí 26. prosince 2016 se ve Strakonicích uskutečnilo fotbalové derby mezi OP SK Slavia Praha – Strakonice a Fan clubem AC Sparta - Strakonice. Na zápas se přišlo podívat zhruba 200 diváků, vstupné bylo dobrovolné a výtěžek ze vstupného ve výši 10.000,- Kč byl předán paní Monice Šroubové ve prospěch Dětského oddělení Nemocnice Strakonice, a.s. Finanční prostředky použijeme na koupi nového polohovacího lůžka pro vyšetřování dětských pacientů  a provádění diagnostických a terapeutických výkonů. Velké poděkování nemocnice patří všem organizátorům této záslužné aktivity a vedení STARZu za poskytnutí zázemí v areálu Na Křemelce. 

 

 

 

Lékárna strakonické nemocnice bude mít otevřeno v neděli 25.12.2016 mezi 14,00 a 17,00.

Zaměstnanci Dětského oddělení Nemocnice Strakonice, a. s., nosí už více než týden uniformy, které mají malé pacienty zbavit strachu z takzvaného bílého pláště. Horní díl jejich uniforem je totiž potištěn veselými motivy. Strakonická nemocnice je v tomto směru unikátem mezi tuzemskými zdravotnickými zařízeními.

Tématu se dnes věnovalo i Studio ČT 24 v bloku od 10,47 do 10,56.

 

 

Lékařky a lékaři Dětského oddělení Nemocnice Strakonice, a. s., nosí už více než týden uniformy, které mají malé pacienty zbavit strachu z takzvaného bílého pláště. Horní díl jejich uniforem je totiž potištěn veselými motivy. Strakonická nemocnice je v tomto směru unikátem mezi tuzemskými zdravotnickými zařízeními.

 

„Haleny lékařek a lékařů nejsou klasicky bílé. Jsou na nich různé dětské motivy jako princezny, mašinky, strašidýlka, piráty, autíčka, motýlky, houbičky a mnoho dalších krásných pohádkových věcí. Tento oděv má děti zbavit případného strachu z mnohdy sterilního medicínského prostředí,“ uvedl ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA. Doplnil, že haleny pocházejí ze salónu módní návrhářky Petry Kurschové ze Strakonic.

 

S nápadem nosit pestré uniformy přišli sami zaměstnanci dětského oddělení. Oblečení bylo pořízeno za finance ze sbírky, organizované Monikou Šroubovou ze Strakonic. „Designérka Kurschová vycházela při své tvorbě z individuálních potřeb každého člena personálu, oblečení je tedy šité na míru. Některé haleny jsou propínací, některé lze převlékat přes hlavu, jsou mezi nimi volné i vypasované varianty s rozdílně umístěnými kapsami dle jednotlivých přání. Všechny tyto aspekty byly personálem dětského oddělení vysoce oceněny,“ řekla vrchní sestra dětského oddělení strakonické nemocnice Hana Furišová.

  

Strakonická nemocnice  se snaží odstranit sterilitu medicínského prostředí i v dalších oblastech. „Už několik let například zdobíme různá oddělení a chodby naší nemocnice obrázky umělkyně Magdy Veverkové,“ doplnil ředitel Fiala.

 

 

 Tématu se věnuje i článek na iDnes.cz - Sestry a lékaři nosí pláště s auty a opicemi. Ušila jim je módní návrhářka.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.