Aktuální informace

Při příležitosti Mezinárodního dne diabetu uspořádá strakonická nemocnice akci, která připomene rizika této nemoci.  Zdravotníci budou...

Aktuální informace

Předávání cen soutěže Sestra roku se konalo 28. března 2017 v Hudebním divadle Karlín v Praze. Účastnili se jej i zástupci strakonické nemocnice v čele s ředitelem Dr. Tomášem Fialou (na snímku společně s děkankou ZSF JČU prof. Valérií Tóthovou, hlavní sestrou nemocnice Marií Janouškovou a vrchní sestrou gynekologicko-porodnického oddělení Miloslavou Bláhovou).

 

 

Štafetu od strakonické nemocnice převzala letos Nemocnice Tábor, a.s. a uspořádala třetí ročník soutěže Medik roku 2017. Za strakonickou nemocnici se akce účastnili předseda představenstva Tomáš Fiala, vrchní sestry interního a chirurgického oddělení Edita Klavíková a Alena Zíková a vedoucí personálního odboru Ivana Kačírková.

 

 

 

Ve středu 15.3.2017 proběhla v nemocnici exkurze asi 30 studentů strakonického gymnázia. Studenty a pedagogy přivítali v centrální recepci pavilonu operačních oborů Dr. Michal Pelíšek mgr. Marie Janoušková, seznámili je se strukturou nemocnic a spektrem poskytovaných zdravotnických služeb. Studenti se dále rozděleni do 3 skupin vydali na prohlídku nemocnice. Navštívili ARO/JIP, chirurgickou ambulanci, neurologické a radiodiagnostické oddělení vč. CT, centrální laboratoře, centrum péče o zrak a hemodialyzační středisko.

Dnes proběhla neformální oslava MDŽ na oddělení následné péče, kterou pro naše pacientky zorganizoval Levicový klub žen.

Fotogalerie

Nemocnice Strakonice, a.s. připravila ve spolupráci s odborovou organizací pro děti svých zaměstnanců již 38. ročník Dětské zimní olympiády. Celkem 22 závodníků soutěžilo ve slalomu na lyžích a v bobování, děti si hodně užily a přály nám výborné sněhové podmínky. Smyslem je podpora dětí zaměstnanců (podobně jako již u 2 roky fungující Dětské skupiny), využití a propagace rekreačního zařízení strakonické nemocnice a vůbec dobrá nálada.

 

Fotogalerie

Vzájemná spolupráce mezi městem zřizovanou organizací a strakonickou nemocnicí přinese hospitalizovaným pacientům zlepšení komfortu při jejich pobytu v nemocnici.

Jak sdělil ředitel Nemocnice Strakonice, a.s., Tomáš Fiala díky finanční podpoře společnosti Technické služby města Strakonice, a,s,, pod vedením Ludvíka Němejce, budou hospitalizovaní pacienti na plicním oddělení trávit svůj pobyt komfortněji. Za částku 15 000 Kč věnovanou společností Technické služby, a.s. budou nakoupeny tři televizní přístroje do pokojů pacientů.

nemocnice Strakonice tímto ústy svého ředitele Tomáše Fialy děkuje za finanční pomoc a dlouholetou spolupráci. Ředitel nemocnice Tomáš Fiala zdůraznil: „Spolupracujeme s technickými službami například při okamžitých zásazích týkajících se vodovodní a kanalizační sítě či při úpravách rozlehlého parku nemocnice. Považuji to za příklad dobré spolupráce ve Strakonicích.“

Ředitel technických služeb Ludvík Němejc skromně dodává: „Chtěli jsme jen pomoci a pokud se to povede, pak je radost oboustranná. Vzájemná spolupráce není jenom o financích, ale o dlouhodobé společné práci.“

zdroje:

e-Stakonice.cz

Strakonický deník

Od pondělí 20. února budou opět povoleny návštěvy pacientů Nemocnice Strakonice. Důvodem zrušení zákazu návštěv je klesající nemocnost akutních respiračních onemocnění. Na Strakonicku nemocnost lehce klesla ve všech věkových kategoriích kromě dětí do pěti let (zde je nárůst o 0,5 %). Na 100 tisíc obyvatel zde onemocnělo 1544 lidí. Hygienici situaci hodnotí jako doznívající chřipkovou epidemii, toho času ve stádiu zvýšeného výskytu.

Nemocnice Strakonice zákaz vyhlásila 12. ledna 2017.

 

Ke Světovému dni ledvin, který se letos uskuteční ve čtvrtek 9. března, se tradičně připojí Nemocnice Strakonice. Zájemcům vyšetří od 8 do 12 hodin na ambulanci hemodialyzačního střediska ledviny.

Vyšetření spočívá v odběru krve a moči. Je třeba, aby zájemci přišli pokud možno nalačno. „O výsledcích budou následně informováni, pokud bude zjištěn patologický nález, takže nebudou muset na výsledky nutně čekat. V případě patologického nálezu budou poté pozváni k dalšímu dovyšetření,“ informuje předseda představenstva Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala.

Světový den ledvin se letos uskuteční již pojedenácté. Vyhlašuje ho Mezinárodní federace pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologická společnost. Hlavním tématem letošního ročníku je Onemocnění ledvin a obezita. Posláním akce je, aby si lidé uvědomili, že je prevence proti onemocnění ledvin důležitá. 

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.