Aktuální informace

Stonání dětským pacientům zpříjemnilo pohádkové divadelní představení péčí firmy BSJ Group, současně díky firmě PROMEDICA předáno dětskému odd....

Charitativní běh „ Sportem proti rakovině“ odstartoval dnes, ve čtvrtek 21. září 2017 o půl deváté ze třetího hradního nádvoří strakonického hradu. 

Letošní ročník zaznamenal několik změn. Především tu, že hlavními organizátory akce byly 25. protiletadlový raketový pluk společně s Armádním sportovním klubem Strakonice, městem Strakonice, Muzeem středního Pootaví a dalšími partnery. Dále výtěžek, který se vybere v průběhu akce, bude předán strakonické nemocnici, kterou na zahájení prezentoval její ředitel Tomáš Fiala. 

Slavnostního zahájení se za město Strakonice zúčastnil místostarosta města Milan Jungvirt. „Držíme se myšlenky podporovat sport a především sport u mládeže. Spojení sport a charita vidím jako důležitou součást spolupráce a podpory těch, kteří nemají takové štěstí a potýkají se se zdravotními problémy. Každý takový finanční dar pomáhá nejen nemocným, ale i zdravým, těm, ve smyslu uvědomění si své cenné devizy“: sdělil místostarosta Jungvirt. 

Trať dlouhou dva a půl tisíce metrů bylo možné absolvovat libovolným způsobem během, chůzí, s kočárkem, či na invalidním vozíku. 

Součástí akce byl doprovodný program v letním kině, kde vystoupila skupina Voxel. V deset hodin pak proběhla autogramiáda sportovců Dukly Praha. 

 

zdroj: město Strakonice

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.