Vítejte v Nemocnici Strakonice, a.s.

Historie strakonické nemocnice se píše již od roku 1892. V současné době je u nás ročně hospitalizováno cca 14 500 pacientů a provedeno 140 000 ambulantních ošetření. 

Nemocnice je založena Jihočeským krajem, disponuje osmi lůžkovými odděleními s 306 lůžky pro akutní a následnou péči a rozsáhlým spektrem odborné ambulantní péče. Přirozenou spádovou oblastí jsou oblasti Strakonicka, Klatovska, Prachaticka a Písecka. 

Naším mottem je ... nemocnice, které na Vás záleží. Význam tohoto hesla se směrem k pacientům snažíme naplňovat tím, že budujeme zdravotnické zařízení, které poskytuje kvalitní lékařskou a ošetřovatelskou péči okresního formátu na úrovni 21. století a to v moderním, klientsky přívětivém prostředí. Investujeme do vzdělávání našich zaměstnanců, zkvalitňujeme naše postupy, rekonstruujeme budovy, vybavujeme je moderními přístroji a mobiliářem tak, aby naši pacienti měli v nelehké době nemoci komfortní zázemí. A máme radost, když to naši pacienti a jejich blízcí oceňují. Stejně tak si ale vážíme každé kritické připomínky, která je pro nás důvodem k racionální sebereflexi a motorem k dalšímu zkvalitňování poskytované péče.

Pochvaly

Vážíme si každého projevu uznání, které je důležitou pozitivní motivací pro naše zaměstnance, kteří odvádějí psychicky a fyzicky náročnou a vysoce specializovanou práci. Chcete-li vyjádřit své uznání, můžete tak učinit například nejlépe písemně pomocí dopisu, emailu či osobně. Samozřejmě budeme rádi i za osobní sdělení vedoucím zaměstnancům příslušného oddělení či celé nemocnice.

Náměty, podněty

Jsme si vědomi toho, že vše se dá zlepšovat. Ačkoliv ne vždy můžeme dosáhnout všeho, čeho bychom chtěli, snažíme se k nastalým problémům přistupovat tak, abychom dokázali nalézt řešení (nehledáme důvody, proč něco nejde). Máte-li pro nás nějaký tip, námět, podělte se o něj například prostřednictvím kontaktního formuláře nebo schránek na jednotlivých stanicích.

Stížnosti

Mrzí nás, pokud nejste s péčí naší nemocnice spokojeni. Vašimi podněty se budeme vážně zabývat. O své negativní zkušenosti se můžete podělit s vedoucími pracovníky jednotlivých pracovišť nebo využít oficiální stížnost. Za tímto účelem máme stanoven závazný postup, který je zveřejněn na webových stránkách nemocnice nebo je k dispozici na recepci pavilonu operačních oborů a na ředitelství nemocnice.

Aktuality

Poděkování od našich pacientů

Sponzoring - informace

Dárcem se může stát fyzická i právnická osoba, příspěvky jsou dobrovolným aktem každého, kdo se chce na činnosti a rozvoji nemocnice podílet.
Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční.

Za Vaši pomoc velmi děkujeme.

Facebook

Mapa areálu

NAŠE ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Nemocnice Strakonice, a.s. zajišťuje dostupnou, bezpečnou a kvalitní zdravotní péči okresního formátu a usiluje o spokojenost svých pacientů.

SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE

INTENZIVNÍ PÉČE

INTERNÍ I CHIRURGICKÉ OBORY


Odborná péče o Vaše onemocnění a úrazy.

LÉKÁRNA

Poskytujeme široké spektrum odborných farmaceutických a klientsky komfortních služeb.

ZAJISTÍME ČI ZPROSTŘEDKUJEME

KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Go to top