Vítejte v Nemocnici Strakonice, a.s.

Historie strakonické nemocnice se píše již od roku 1892. V současné době je u nás ročně hospitalizováno cca 14 500 pacientů a provedeno 140 000 ambulantních ošetření. 

Nemocnice je založena Jihočeským krajem, disponuje osmi lůžkovými odděleními s 306 lůžky pro akutní a následnou péči a rozsáhlým spektrem odborné ambulantní péče. Přirozenou spádovou oblastí jsou oblasti Strakonicka, Klatovska, Prachaticka a Písecka. 

V úterý 22. října 2013 došlo k slavnostnímu zahájení provozu v pavilonu operačních oborů, které vzniklo částečně rekonstrukcí a modernizací původního chirurgického pavilonu a částečně přístavbou zcela nového pavilonu, tzv. jižního křídla, které svůj provoz zahájilo již v roce 2010. Působiště v moderních prostorách pavilonu tak získala tato oddělení: chirurgie, neurologie, ARO s centrální jednotkou intenzivní péče operačních oborů, gynekologie a porodnice, radiodiagnostika včetně CT pracoviště, onkologie a patologie. Nedílnou součástí pavilonu jsou i centrální operační sály, centrální sterilizace, porodní sály a odběrová místnost.

 

Stavební práce trvaly čtyři roky, poslední pavilon byl dokončen za jeden rok. Za plného provozu strakonická nemocnice postupně zmodernizovala celý svůj areál.

V úterý 22. října byla předána poslední budova operačních sálů. „Na investicích se kromě evropských dotací a financí akciové společnosti Nemocnice Strakonice podílel i Jihočeský kraj. Máme zájem, aby naše nemocnice i v časech, které zdravotnictví příliš nepřejí, byly v takové kondici, která umožní poskytnout obyvatelům regionu péči, za niž se nemusíme stydět,“ zdůraznil při slavnostním otevření pavilonu hejtman Jiří Zimola.

Právě dokončená rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních oborů umožňuje poskytnout pacientům a zdravotnickému personálu komfort v podobě nových prostor, ale i nového moderního vybavení, estetického a bezbariérového prostředí i soukromí prostřednictvím převážně dvou a třílůžkových pokojů. „Do nových prostor se vrátí chirurgické oddělení se svými ambulancemi včetně nově vybudované akutní ambulance se zákrokovým sálkem.

Operační sály jsou přestavěny, jejich počet je snížen ze šesti na čtyři a jsou pojaty jako centrální pro využití více odbornostmi. Operovat zde budou jak lékaři chirurgického, tak i gynekologicko-porodnického oddělení. Součástí rekonstrukce sálů je také přístavba sterilní chodby, přes kterou jsou sály zásobovány sterilním materiálem,“ přibližuje ředitel Tomáš Fiala. Do budovy se nastěhuje i gynekologicko-porodnické oddělení, které bude využívat nové porodní pokoje. Ty umožní pobyt rodičky před porodem i po něm na jednom místě, takže maminky nebudou muset přecházet k porodu do jiných prostor.

„Změny ve stavebním uspořádání se po návratu do rozšířených prostor se třinácti lůžky dočká i ARO. Součástí oddělení bude nově multioborová jednotka intenzívní péče pro operované a ostatní pacienty chirurgických oborů, vyžadující intenzívní péči,“ připomíná další efekt modernizace ředitel Tomáš Fiala. V přízemí budovy se našel prostor i pro dostupnější odběrovou místnost. Radiodiagnostické oddělení získalo nové prostory pro umístění CT a angio pracoviště, neurologické oddělení prostor pro elektroencefalografické pracoviště.

Společně s již dříve zprovozněným jižním křídlem budovy vznikl celek sdružující nemocniční činnosti. Komplex má nové vybavení, zázemí pro personál, příjemné, funkční a bezpečné prostředí pro 138 hospitalizovaných pacientů (125 standardních a 13 intenzivních lůžek) a 15 novorozenců a také pro pacienty radiodiagnostického oddělení a mnohých specializovaných ambulancí. O pacienty v tomto komplexu bude pečovat více než 200 zaměstnanců.

Aktuality

Poděkování od našich pacientů

Sponzoring - informace

Dárcem se může stát fyzická i právnická osoba, příspěvky jsou dobrovolným aktem každého, kdo se chce na činnosti a rozvoji nemocnice podílet.
Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční.

Za Vaši pomoc velmi děkujeme.

Facebook

Mapa areálu

NAŠE ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Nemocnice Strakonice, a.s. zajišťuje dostupnou, bezpečnou a kvalitní zdravotní péči okresního formátu a usiluje o spokojenost svých pacientů.

SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE

INTENZIVNÍ PÉČE

INTERNÍ I CHIRURGICKÉ OBORY


Odborná péče o Vaše onemocnění a úrazy.

LÉKÁRNA

Poskytujeme široké spektrum odborných farmaceutických a klientsky komfortních služeb.

ZAJISTÍME ČI ZPROSTŘEDKUJEME

KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Go to top