Vítejte v Nemocnici Strakonice, a.s.

Historie strakonické nemocnice se píše již od roku 1892. V současné době je u nás ročně hospitalizováno cca 14 500 pacientů a provedeno 140 000 ambulantních ošetření. 

Nemocnice je založena Jihočeským krajem, disponuje osmi lůžkovými odděleními s 306 lůžky pro akutní a následnou péči a rozsáhlým spektrem odborné ambulantní péče. Přirozenou spádovou oblastí jsou oblasti Strakonicka, Klatovska, Prachaticka a Písecka. 

Neurosonologie je moderní, neinvazivní, dynamicky se rozvíjející diagnostická metoda zaměřená převážně na diagnostiku cévních onemocnění mozku. K vyšetření je využíváno ultrazvukového vlnění. Největší praktický význam s ohledem na terapeutické možnosti má diagnostika aterosklerotických plátů v oblasti karotických arterií a detekce hemodynamicky významné stenózy (zúžení) vyšetřovaných tepen (krční a mozkové tepny). Detekce aterosklerotických plátů patří k základním úkolům ultrazvukového vyšetření. Ateroskleróza nejčastěji postihuje oblast karotické bifurkace a odstupu vnitřní karotidy. Pomocí duplexního ultrazvukového vyšetření určíme lokalizaci plátu, jeho velikost, ultrazvukovou charakteristiku (echogenitu) a charakter povrchu plátu. Přesné měření plátu zajišťuje reprodukovatelnost vyšetření s určením dynamiky aterosklerotického procesu (progrese či regrese plátu).

Lékaři : MUDr. M. Pelíšek, MUDr. Z. Švehlová, MUDr. L. Pelíšková

Sestra : Martina Skuhrovcová

Telefon na objednání: 383 314 488

Místo vyšetření: NOVĚ sonografická laboratoř, jižní křídlo pavilonu operačních oborů, přízemí (mezi EEG laboratoří a onkologickou ambulancí), na stejné chodbě jako neurologická ambulance

 

Aktuality

Poděkování od našich pacientů

Sponzoring - informace

Dárcem se může stát fyzická i právnická osoba, příspěvky jsou dobrovolným aktem každého, kdo se chce na činnosti a rozvoji nemocnice podílet.
Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční.

Za Vaši pomoc velmi děkujeme.

Facebook

Mapa areálu

NAŠE ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Nemocnice Strakonice, a.s. zajišťuje dostupnou, bezpečnou a kvalitní zdravotní péči okresního formátu a usiluje o spokojenost svých pacientů.

SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE

INTENZIVNÍ PÉČE

INTERNÍ I CHIRURGICKÉ OBORY


Odborná péče o Vaše onemocnění a úrazy.

LÉKÁRNA

Poskytujeme široké spektrum odborných farmaceutických a klientsky komfortních služeb.

ZAJISTÍME ČI ZPROSTŘEDKUJEME

KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Go to top