Vítejte v Nemocnici Strakonice, a.s.

Historie strakonické nemocnice se píše již od roku 1892. V současné době je u nás ročně hospitalizováno cca 14 500 pacientů a provedeno 140 000 ambulantních ošetření. 

Nemocnice je založena Jihočeským krajem, disponuje osmi lůžkovými odděleními s 306 lůžky pro akutní a následnou péči a rozsáhlým spektrem odborné ambulantní péče. Přirozenou spádovou oblastí jsou oblasti Strakonicka, Klatovska, Prachaticka a Písecka. 

Cévní mozková příhoda (CMP) je závažné postižení mozkové tkáně vyvolané nedostatečným přítokem krve (ischémií) nebo prasknutím cévy a krvácením. Typicky se projevuje poruchou řeči, ochrnutím, nebo bezvědomím. Cévní mozková příhoda se podle typu postižení mozkových tepen dělí na dva základní druhy. Prvním z nich je tzv. ischemická mozková příhoda. Pří ní dochází k nedokrvení mozku. Jeho příčinou je nejčastěji, stejně jako v případě srdečního infarktu, kornatění tepen (ateroskleróza) a jejich úplný uzávěr.

Druhým mechanismem vzniku CMP je krvácení do mozku. Vzniká na podkladě poškození mozkových tepen vysokým krevním tlakem nebo prasknutím cévní malformace (např. cévního aneurysmatu). V obou případech dojde k přerušení krevního zásobení oblastí mozku, které jsou ucpanou nebo krvácející tepnou zásobeny. Mozkové buňky strádají nedostatkem kyslíku a živin. V případě, že se nepodaří obnovit přísun krve s kyslíkem a živinami, buňky rychle odumírají. Tíže postižení potom závisí na velikosti postižené oblasti a délce trvání nedokrevnosti (ischémie).

Pacienti s akutní CMP jsou v naší nemocnici hospitalizováni obvykle na neurologickém oddělení, pacient během hospitalizace, případně ambulantně absolvuje řadu vyšetření, jejichž výsledky dopomohou nastavit pro pacienta optimální léčbu snižující riziko recidivy příhody.

 

Pacienti, kteří splní indikační kritéria, mohou být léčeni tzv. intravenózní trombolytickou terapií. V naší nemocnici byla intravenozní trombolytická terapie úspěšně poskytnuta již velkému počtu pacientů.

Každý pacient, který je potenciálně možným kandidátem neurochirurgické intervence, je konzultován převážně s lékaři spádového neurochirurgického oddělení Nemocnice České Budějovice.

Neurologická ambulance CMP - provoz

Poradna pro cévní nemoci mozku

Den:

Ordinační doba:

Lékař: 

Úterý:

8:00 - 11:30

MUDr. Michal Pelíšek

Aktuality

Poděkování od našich pacientů

Sponzoring - informace

Dárcem se může stát fyzická i právnická osoba, příspěvky jsou dobrovolným aktem každého, kdo se chce na činnosti a rozvoji nemocnice podílet.
Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční.

Za Vaši pomoc velmi děkujeme.

Facebook

Mapa areálu

NAŠE ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Nemocnice Strakonice, a.s. zajišťuje dostupnou, bezpečnou a kvalitní zdravotní péči okresního formátu a usiluje o spokojenost svých pacientů.

SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE

INTENZIVNÍ PÉČE

INTERNÍ I CHIRURGICKÉ OBORY


Odborná péče o Vaše onemocnění a úrazy.

LÉKÁRNA

Poskytujeme široké spektrum odborných farmaceutických a klientsky komfortních služeb.

ZAJISTÍME ČI ZPROSTŘEDKUJEME

KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Go to top