Vítejte v Nemocnici Strakonice, a.s.

Historie strakonické nemocnice se píše již od roku 1892. V současné době je u nás ročně hospitalizováno cca 14 500 pacientů a provedeno 140 000 ambulantních ošetření. 

Nemocnice je založena Jihočeským krajem, disponuje osmi lůžkovými odděleními s 306 lůžky pro akutní a následnou péči a rozsáhlým spektrem odborné ambulantní péče. Přirozenou spádovou oblastí jsou oblasti Strakonicka, Klatovska, Prachaticka a Písecka. 

Oddělení vzdělávání

Renata Kovářová

referentka pro vzdělávání

Středisko vědeckých informací: 1. patro budovy hlavní vrátnice nemocnice

tel. č.: 383 314 441, 777 479 767

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace ke stážím a praxím

Rezidenční místa

Aktuálně jsou vyhlášena výběrová řízení pro rezidenční místa.

Vyhlášení výběrového řízení - 2018 (2. kolo)

Potřebné dokumenty - lékaři (zdroj - www stránky Ministerstva zdravotnictví ČR):

Přihláška - xlsx dokument

Osobní dotazník - xlsx dokument

Vyhlášení výběrového řízení - 2018 (2. kolo)

Potřebné dokumenty - lékaři (zdroj - www stránky Ministerstva zdravotnictví ČR):

Přihláška - xlsx dokument

Osobní dotazník - xlsx dokument

Vzdělávání zaměstnanců

Žádost o povolení účasti zaměstnance na vzdělávací akci

formulář žádosti (žadatel může formulář elektronicky vyplnit a vytisknout, vytištěnou žádost s vyjádřením nadřízeného pracovníka předá na odbor vzdělávání, současně nutno doložit i pozvánku na konkrétní akci, event. program)

 

Specializační vzdělávání na lékařských fakultách ČR

Na stránkách jednotlivých fakult naleznete informace pro postup při zápisu do specializačního vzdělávání a zařazení do zvoleného základního oboru lékařství, možnosti konzultace při výběru akreditovaných pracovišť, přehled konaných povinných teoretických kurzů v základních oborech, poradenské služby během specializačního vzdělávání či nabídku vystavení certifikátu o absolutoriu základního kmene a zajištění atestační zkoušky a vydání diplomu o získání odborné specializace.

 

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze

Akreditované programy

Akreditace, kterou se v souladu s § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro tyto obory specializačního vzdělávání:

Gynekologie a porodnictví

Chirurgie

Neurologie

Dětské lékařství

Oftalmologie

Vnitřní lékařství

Lékařská mikrobiologie

Gastroenterologie

Pneumologie a ftizeologie

Nemocniční lékárenství

Veřejné lékárenství

Nefrologie

Anesteziologie a resuscitace

Radiologie a zobrazovací metody

 

Akreditace k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek (porodní asistence B 5349)

Aktuality

Poděkování od našich pacientů

Sponzoring - informace

Dárcem se může stát fyzická i právnická osoba, příspěvky jsou dobrovolným aktem každého, kdo se chce na činnosti a rozvoji nemocnice podílet.
Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční.

Za Vaši pomoc velmi děkujeme.

Facebook

Mapa areálu

NAŠE ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Nemocnice Strakonice, a.s. zajišťuje dostupnou, bezpečnou a kvalitní zdravotní péči okresního formátu a usiluje o spokojenost svých pacientů.

SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE

INTENZIVNÍ PÉČE

INTERNÍ I CHIRURGICKÉ OBORY


Odborná péče o Vaše onemocnění a úrazy.

LÉKÁRNA

Poskytujeme široké spektrum odborných farmaceutických a klientsky komfortních služeb.

ZAJISTÍME ČI ZPROSTŘEDKUJEME

KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Go to top